RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Social and transport exclusion

Creator:

Jaroš, Václav

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 3 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The presented article focuses on the relationship between social exclusion and the transport geographical characteristics which are considered as instrumental in the development of social exclusion, and also as a negative feature that can even deepen the exclusion. In the first part, the author generally defines and examines the concept of social exclusion as a selectively operating process of differentiation, the way it has been perceived over time and its individual aspects with an emphasis on the spatial dimension. The second part of the article is devoted to the conditional relationship between transportation and social exclusion. Besides the description of this process of exclusion, which is transport related, there is a discussion of the role of transport (in)accessibility and characteristics of personal mobility as a crucial factors which cause or intensify the exclusion. On the other hand it also offers a chance to reintegrate individuals into society.

References:

1. ATKINSON R., 2000. Občanství a boj proti sociální exkluzi v kontextu reformy sociálního státu. Sociální studia, vol. 5, pp. 47-66.
2. Bauman Z., 2001. Community: Seeking safety in an insecure world. Cambridge, UK: Polity Press.
3. Burchardt T., Le Grand, J., Piachaud D., 1999. Social exclusion in Britain 1991-1995. Social Policy and Administration, vol. 33, no. 3, pp. 227-244.
-
4. Chromý P., Jančák V., Marada M., Havlíček T., 2011. Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, vol. 116, no. 1, pp. 23-45.
5. Church A., Frost M., Sullivan K., 2000. Transport and social exclusion in London. Journal of Transport Policy, vol. 7, no. 3, pp. 195-205.
-
6. Delbosc A., Currie G., 2011. The spatial context of transport disadvantage, social exclusion and well-being. Journal of Transport Geography, vol. 19, no. 6, pp. 1130-1137.
-
7. Engels B., Liu G., 2011. Social exclusion, location and transport disadvantage amongst non-driving seniors in a Melbourne municipality, Australia. Journal of Transport Geography. vol. 19, no. 6, pp. 984-996.
-
8. EL-GENEIDY A., LEVINSON M., 2006. Access to destinations: Development of accessibility measures. Access to destinations study series, Report no. 1, St. Paul, Minn.: Minnesota Department of Transportation.
9. FOUCAULT M., PELIKÁN Č., PETŘÍČEK M., POLÁŠEK S., SOUKUP P., THEIN K., 1996. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové.
10. Giddens A., 1998. Důsledky modernity. Praha: SLON.
11. Granovetter, M. 1973. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, vol. 78, no. 6, pp. 1360-1380.
-
12. Gregory D., Johnston R., Pratt G., Watts M., Whatmore S. (eds.), 2009. The dictionary of human geography: 5th edition. Chichester: John Wiley & Sons.
13. Havlíček T., Chromý P., 2001. Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti. Geografie–Sborník ČGS, vol. 106, no. 1, pp. 1-11.
14. Hine J., 2008. Transport and social justice [in:] R.D. Knowles, J. Shaw, I. Docherty (eds.), Transport geographies mobilities, flows and spaces. Oxford: John-Wiley/Blackwells.
15. Hine J., Mitchell F., 2003. Transport disadvanatge and social exclusion: Exclusionary mechanisms in transport. Transport and Society Series. Aldershot, UK: Ashgate Publishing Limited.
16. Kenyon S. 2011. Transport and social exclusion: Access to higher education in the UK policy context. Journal of Transport Geography. vol. 19, no. 4, pp. 763-771.
-
17. Kenyon S., Lyons G., Rafferty J., 2002. Transport and social exclusion: Investigating the possibility of promoting inclusion through virtual mobility. Journal of Transport Geography, vol. 10, no. 3, pp. 207-209.
-
18. Kenyon S., Rafferty J., Lyons G., 2003. Social exclusion and transport: A role for virtual accessibility in the alleviation of mobilityrelated social exclusion? Journal of Social Policy, vol. 32, no. 3, pp. 317-338.
-
19. Knowles R.D., 1993. Research agenda in transport geography for the 1990s. Journal of Transport Geography, vol. 1, no. 1, pp. 1-10.
-
20. KOMORNICKI T., ROSIK P., ŚLESZYŃSKI P., POMIANOWSKI W., 2010. How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. Europa XXI, vol. 21, Warsaw: Institue of Geography and Spatial Organization PAS, pp. 7-17.
21. Kraft S., 2012. A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis. Moravian Geographical Reports, vol. 20, no. 3, pp. 38-49.
22. Levitas R., 1996. The concept of social exclusion and the new Durkheimian hegemony. Critical Social Policy, vol. 16, no. 46, pp. 5-20.
-
23. Levitas R., 2006. The concept and measurement of social exclusion [in:] C. Pantazis, D. Gordon, R. Levitas (eds.), Poverty and Social Exclusion in Britain, Bristol: Policy Press.
24. Levitas R., Pantazis C., Fahmy E., Gordon D., Lloyd E., Patsios D., 2007. The multidimensional analysis of social exclusion. Department of Sociology and School for Social Policy, Townsend Centre for the International Study of Poverty & Bristol Institute for Public Affairs, Bristol: University of Bristol.
25. Lewis O., 1966. The culture of poverty. Scientific American, vol. 215, no. 4, pp. 19-25.
-
26. Lucas K., 2012. Transport and social exclusion: Where we are now. Transport Policy, vol. 20, pp. 105-113.
-
27. Lucas K., Grosvenor T., Simpson R., 2001. Transport, the environment and social exclusion. York: Joseph Rowntree Foundation.
28. Mackett R., Thoreau R., 2015. Transport, social exclusion and health. Journal of Transport and Health, vol. 2, no. 4, pp. 610-617.
-
29. Maslow A., 1970. Motivation and personality. New York: Harper & Row.
30. Marada M., 2006. Vertikální a horizontální dopravní poloha středisek osídlení Česka [in:] S. Kraft, K. Mičková, J. Rypl, P. Švec, M. Vančura (eds.), Česká geografie v evropském prostoru – sborník příspěvků z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
31. Marada M., Hudeček T., 2006. Accessibility of peripheral regions: A case of Czechia. Europa XXI, vol. 15, Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization, pp. 43-49.
32. Mareš P., 2000. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Sociologický časopis, vol. 36, no. 3, pp. 285-297.
33. Mareš P., 2002. Marginalizace, sociální exkluze [in:] T. SIROVÁTKA (ed.), Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita, pp. 9-21.
34. Mareš P., 2006. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita [in:] T. SIROVÁTKA (ed.), Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, pp. 15-24.
35. Musil J., Müller J., 2008. Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis, vol. 44, no. 2, pp. 321-348.
36. NUTLEY S., 1998. Rural areas: The accessibility problém [in:] B. Hoyle, R.D. Knowles (eds.), Modern transport geografy. Michigan: John Wiley & Sons, pp. 185-215.
37. Parkin F., 1971. Class inequality and political order: Social stratification in capitalist and communist societies. London: McGibbon and Kee.
38. Percy-Smith J., 2000. Policy responses to social exclusion: Towards inclusion?. Bickingham-Philadelphia: Open University.
39. Petrusek M., 1996. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum.
40. PIRANI E., 2013. Poverty and social exclusion in Europe: Differences and similarities across regions in recent years. Scientific Meeting SIS, 19-21 June 2013.
41. Preston J., Rajé F., 2007. Accessibility, mobility and transport-related social exclusion. Journal of Transport Geography, vol. 15, no. 3, pp. 151-160.
-
42. RABUŠIC L., 2000. Koho Češi nechtějí. Sociální studia, vol. 5, pp. 67-85.
43. Ratcliffe P., 2004. Race, ethnicity and difference: Imagining the inclusive society. Maidenhead: Open University Press.
44. Ringen S., 1988. Direct and indirect measures of poverty. Journal of Social Policy, vol. 17, no. 3, pp. 351-365.
-
45. Rochovská A., Drgoncová M., Džupinová E., Horňák M., Káčerová M., Madzinová M., Majo J., Ondoš S. 2016. One place – many worlds: Geographical variability in life strategies in Slovak society. Bratislava: Univerzita Komenského.
46. Rodrigue J-P., Comtois C., Slack B., 2006. The Geography of transport systems. London: Routledge.
47. RŮŽIČKA M., 2006. Geografie sociální exkluze. Sociální studia, vol. 3, no. 2, pp. 117-132.
48. Schwanen T., Lucas K., Akyelken N., Solsona D.C., Carrasco J.A., Neutens T., 2015. Rethinking the links between social exclusion and transport disadvantage through the lens of social capital. Transportation Research, part A, vol. 74, pp. 123-135.
-
49. Seidenglanz D. 2010. Transport relations among settlement centres in the eastern part of the Czech Republic as a potential for polycentricity. Acta Universitatis Carolinae Geographica, vol. 45, no. 1, pp. 75-89.
50. SEU 2003. Making the connections: Final report on transport and social exclusion. London: Office of the Deputy Prime Minister.
51. Sheller M., Urry J., 2006. The new mobilities paradigm. Environment and Planning, vol. 38,no. 2, pp. 207-226.
-
52. Shergold I., Parkhurst G., 2012. Transport-related social exclusion amongst older people in rural Southwest England and Wales. Journal of Rural Studies, vol. 28, no. 4, pp. 412-421.
-
53. Sibley D., 1995. Geographies of Exclusion: society and difference in the West. London: Routledge.
-
54. SILVER H., 1995. Reconceptualizing social disadvantage: Three paradigms of social exclusion [in:] G. Rodgers, C. Gore, J.B. Figueiredo (eds.), Social exclusion: Rhetoric, reality, response. Geneva: International Labour Organisation-International Institute for Labour Studies, pp. 57-80.
55. Stępniak M., Rosik P., Komornicki T., 2013. Accessibility patterns: Poland case study. Europa XXI, vol. 24, Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization, pp. 77-93.
56. Strobel P. 1996. From poverty to exclusion: A wageearning society or a society of human rights? International Social Science Journal, pp. 173-189.
57. Townsend P., 1979. Poverty in the United Kingdom: A survey of household resources and standards of living. Harmondsworth: Penguin Books.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

90

Issue:

3

Start page:

247

End page:

263

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63176 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0099

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Sep 29, 2017

Number of object content hits:

781

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/82922

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Jaroš V. : Social and transport exclusion Mar 25, 2021

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information