Object

Title: Political and administrative boundaries of the German statei n the 20th century

Creator:

Eberhardt, Piotr (1935- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 3 (2017)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Abstract:

The paper presents the changes in the political and administrative boundaries of the German state, which took place during the 20th century. The starting point is constituted by the political pattern having developed after the establishment of the German Empire in 1871, this pattern lasting until the World War I. Then, the territorial consequences are considered of the decisions, taken at the Versailles Peace Conference. After the presentation of the situation existing during the inter-war period, the political transformations are shown of the annexation politics of the Nazi Germany. The final part of the paper is devoted to the territorial effects that the Potsdam Treaty brought for the defeated Germany.

References:

1. Czubiński A. (ed.), 1992. Problem granic i obszaru odrodzonego państwa polskiego 1918-1990. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. ; 2. DIE BEVÖLKERUNG DES DEUTSCHEN REICHES NACH DER VOLKSZÄHLUNG VON 1910, 1912. Berlin. ; 3. Eberhardt P., 2008. Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I Wojny Światowej [in:] P. Eberhardt (ed.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne, 218, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 135-150. ; 4. Eberhardt P., 2010. Migracje polityczne na ziemiach polskich 1939-1950. Poznań: Instytut Zachodni. ; 5. Eberhardt P., 2013. Granice polityczno-administracyjne państwa niemieckiego w XX wieku. Czasopismo Geograficzne, vol. 84, no. 1-2, pp. 3-28. ; 6. Hartenstein M., 2006. Die Geschichte der Oder-Neisse Linie. Munich: Olzog. ; 7. Hauser P., 1995. Niemcy wobec perspektywy rozstrzygnięć Konferencji Pokojowej w sprawie zachodniej granicy Polski [in:] Cz. Bloch, Z. Zieliński (eds.), Powrót Polski na mapę Europy, Lublin: Wydawnictwa KUL, pp. 117-146. ; 8. Hilgemann W., 1984. Atlas zur deutschen Zeitgeschichte 1918-1968. Munich-Zurich: Piper. ; 9. HISTORIA POLSKI W LICZBACH. PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO. vol. 1, 2003. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ; 10. KNAURS LEXIKON A-Z, 1950-1951. Munich: Droemersche Verlagsanstalt. ; 11. Kokot J., 1957. Logika Poczdamu. Katowice: Wydawnictwo Śląsk. ; 12. Labuda G., 1974. Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ; 13. Łossowski P., 2007. Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy. Warszawa: Instytut Historii PAN. ; 14. Majewski P.M., 2000. Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach. Warszawa: Wydawnictwo DiG. ; 15. MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY 1937. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ; 16. Mann G., 2007. Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia. ; 17. MUSZYŃSKI J., 1995. O skrupulatniejsze spojrzenie na terytorium i granice Polski po odzyskaniu przez nią niepodległości. Uwagi w związku z książką "Problem granic i obszaru odrodzonego państwa polskiego 1918-1990". Przegląd Zachodni, 1, Poznań, pp. 165-176. ; 18. NOWA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA.VOL. 4, 1996. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ; 19. PERTHES J., 1941. Taschen Atlas der Ganzen Welt. Gotha: Justuj Perthes. ; 20. Riedel J. (ed.), 1928. Knaurs Welt Atlas. Berlin: Knaur. ; 21. Sienkiewicz W., Hryciuk G., (eds.), 2008. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1945. Atlas ziem Polski. Warszawa: Demart. ; 22. Wituch T., 2001. Terytoria sporne w Europie po 1815 roku. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna. ; 23. Zgórniak M., 1966. Przygotowanie wojenne hitlerowskich Niemiec w dobie "Anschlussu" Austrii (XI 1937 – III 1938). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 140, Prace Historyczne, 17, pp. 183-204. ; 24. ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE W LICZBACH, 1966. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

90

Issue:

3

Start page:

335

End page:

350

Format:

File size 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63180 ; oai:rcin.org.pl:63180 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0095

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information