RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Twenty-five years of humanising post-socialist housing estates: From quantitative needs to qualitative requirements)

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 4 (2015)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszwa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

After the fall of the Iron Curtain, CEE cities (as well as other cities in the former Socialist Bloc) experienced dynamic development in many areas. The presented article deals with one of the key areas of the post-socialist transformation of the city, specifically the humanisation of mass housing in large housing estates. These housing estates from the central planning period still dominate the skyline of many CEE towns. At the beginning of the 1990s, housing estates suffered from a number of shortcomings that needed to be put right within the frame of their humanisation. The paper analyses a more than two decade-long process of housing estate humanisation which gradually led to the replacement of the monofunctional (strictly residential) model with a multifunctional model. This leads to improvement of civic amenities, implementation of new urban-architectural solutions and the creation of new job opportunities. As a result, these changes increase the quality of life in housing estates, both from an objective and subjective point of view. Changes in the spatial, social, economic and physical structure of housing estates after 1989 will be analysed using examples from hierarchically different locations in the Czech Republic. The synthesis of findings will be supplemented with the results of empirical studies that were carried out by geographers, sociologists and urban planners.

References:

1. Abramson D.B., 1992. Participation in post-socialist housing. Boston: Massachusetts Institute of Technology [Master thesis].
2. ANDRÁŠKO I., 2013. Quality of life: An introduction to the concept. Brno: Masarykova univerzita.
3. Andráško I., Lesová P., Kunc J., Tonev P., 2013. Perception of quality of life in Brno Housing Estates. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 62, no. 1, pp. 99-109.
4. ANDRÁŠKO I., SOUKALOVÁ L., ŠUŠKA P., 2011. Obraz miesta – realitný imidž verzus reálny stav [in:] I. Andráško, V. Ira, E. Kallabová (eds.), Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR, Bratislava: Geografický ústav SAV, pp. 5-11.
5. Augur CONSULTING, 2011. Závěrečná zpráva: Dlouhodobý výzkum brněnských sídlišť 2011. Brno: AUGUR Consulting.
6. BARVÍKOVÁ J., 2010. Jak se žije na Jižním Městě z pohledu Husákových dětí". Sociální studia, vol. 7, no. 3, pp. 59-78.
7. BEREY K., 1997. Utopia and reality – the Examples of two housing estates in Budapest. Münchener geographische Hefte, no. 76, pp. 203-215.
8. Bleha B., Popjaková D., 2007. Migrácia ako dôležitý determinant budúceho vývoja na lokálnej úrovni – príklad Petržalky. Geografický časopis, vol. 59, no. 3, pp. 265-291.
9. Coudroy De Lille L., 2001. Jak dalece można porównywać miasta europejskie? Refleksje nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli meiszkaniowych we Francji i w Polsce [in:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej jej przemian, XII. Konwersatorium wiedzy o mieście, Łodź: Uniwersytet Łódzki, pp. 99-112.
10. CSABA T., 2006. How we really live in panel blocks: Case study on the conditions and potentials of large housing estates in Budapestfor sustainable development. Den Haag / Budapest, http://www.urbanisztika.bme.hu/segedlet/angol/panelstudy_cst.pdf [25 August 2015].
11. Černič Mali B., Sendi R., Boškič R., Filipovič M., Goršič N., Zaviršek Hudnik D., 2003. Large housing estates in Slovenia: Overview of developments and problems in Ljubljana and Koper. RESTATE report 2g, Utrecht: Urban and Regional Research Centre Utrecht. Faculty of Geosciences. Utrecht University.
12. CZSO, 2014. Czech Statistical Office, http://www.czso.cz/ [14 November 2014].
13. DANIELOVÁ K., 2012. Vybrané transformačné procesy a ich prejav v priestorovej štruktúre města Trenčín v období 1989-2009 [in:] V. Klímová, V. Žítek (eds.), XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Brno: Masaryk University, pp. 213-222.
14. Dekker K., Van Kempen R., 2004. Large housing estates in Europe: Current situation and developments. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 95, no. 5, pp. 570-577.
http://dx.doi.org/10.1111/j.0040-747X.2004.00340.x -
16. Dimitrovska Andrews K., Sendi R., 2001. Large housing estates in Slovenia: A framework for renewal. International Journal of Housing Policy, vol. 1, no. 2, pp. 233-255.
http://dx.doi.org/10.1080/14616710110083443 -
17. DIVINA M., 2010. Podoby brněnských panelových sídlišť. Brno: Masarykova univerzita [Thesis].
18. DOMAŃSKI B., 2009. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyfika wyzwań i instrumentów [in:] W. Jarczewski (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Tom 4, Kraków: Instytut Rozwoju Miast, pp. 125-138.
19. Erdösi S., Geröházi E., Teller N., Tosics I., Ekés A., Dancza I., Popovics L., Szemzö H., 2003. Large housing estates in Hungary: Overview of developments and problems in Budapest and Nyíregyháza. RESTATE report 2c, Utrecht: Urban and Regional Research Centre Utrecht. Faculty of Geosciences. Utrecht University.
20. Eröss A., 2013. Past and present of large housing estates in Visegrad countries and Armenia. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 62, no. 1, pp. 77-82.
21. FERENČUHOVÁ S., JAYNE M., 2013. Zvyknúť si na Petržalku: každodenný život, bežná spotreba a vzťah k socialistickému sídlisku. Český lid, vol. 100, no. 3, pp. 303-318.
22. Fetters T., 2002. The Lustron home: The history of a postwar prefabricated housing experiment. North Carolina: British Library.
23. FŇUKAL M., SZCZYRBA Z., 2004. Bydlení a životní prostor ve městech – sociogeografický výzkum katedry geografie PřF Univerzity Palackého v Olomouci [in:] Fňukal M., Szczyrba Z. (eds.), Sborník referátů s konference Bydlení – nové formy a dimenze, Olomouc: Palacký University in Olomouc, pp. 79-86.
24. Frantál B., Klapka P., Siwek T., 2012. Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis, vol. 48, no. 5, pp. 833-857.
25. HALÁS M., DŽUPINOVÁ E., 2007. Vývoj a priestorové rozloženie bytového fondu. Urbanismus a územní rozvoj, vol. 10, no. 2, pp. 27-35.
26. Hall T., Vidén S., 2005. The million homes programme: A review of the great Swedish planning project. Planning Perspectives, vol. 20, no. 3, pp. 301-328.
http://dx.doi.org/10.1080/02665430500130233 -
27. Hamilton I., Dimitrovska-Andrews K., Pilchermilanovic N., 2005. Transformation of cities in Central and Eastern Europe: Towards globalization. New York: United Nations University Press.
28. Hercik J., Toušek V., Šerý O., 2012. La conversione dei siti militari nella Repubblica Ceca: i casi di Hodonín e Uherské. Territorio, vol. 62, no. 9, pp. 43-46.
29. Herfert G., Neugebauer C.S., Smigiel CH., 2013. Living in residential satisfaction? Insights from large-scale housing estates in Central and Eastern Europe. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 104, no. 1, pp. 57-74.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.2012.00727.x -
30. Hrůza J., 1996. Vývoj urbanismu II. Prague: Czech Technical University in Prague.
31. Jarosz D., 2010. Mieszkanie się należy. Studium z peerelowskich praktyk społecznych. Warszawa: Aspra.
32. JORDAN P., 2010. Decentralisation processes in Central and Southeast European transformation countries: A comparative survey. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, vol. 41, no. 1, pp. 15-34.
33. Kabisch S., Grossmann K., 2013. Challenges for large housing estates in light of population decline and ageing: Results of a long-term survey in East Germany. Habitat International, 39, pp. 232-239.
http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2012.12.003 -
34. Kallabová E., 2002. Trends in the issue of prefab housing estates with emphasis on their recovery (with examples from the Czech Republic). Moravian Geographical Reports, vol. 10, no. 1, pp. 26-31.
35. Kallabová E., 2004. Sociálně geografické souvislosti panelových sídlišť a problémy jejich vývoje v České republice. Brno: Masaryk University [Thesis].
36. Kallabová E., Bílek J., 2006. The historical background and current situation of mass (Industrial) forms of housing in the Ostrava Region (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, vol. 14, no. 2, pp. 27-42.
37. Kovács Z., Herfert G., 2012. Development pathways of large housing estates in post-socialist cities: An international comparison. Housing Studies, vol. 27, no. 3, pp. 324-342.
http://dx.doi.org/10.1080/02673037.2012.651105 -
38. Liebmann H., Rietdorf W., 2001. Großsiedlungen in Ostmitteleuropa zwischen gestern und morgen. Europa Regional, vol. 9, no. 2, pp. 78-88.
39. Lux M., Sunega P., Kostelecký T., Čermák D., Montag J., 2005. Standardy bydlení 2004/2005: Financování bydlení a regenerace sídlišť. Prague: Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
40. Maier K., 2003. Sídliště: problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení/Housing estates: The problem and the preparation to tackle it. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, vol. 39, no. 5, pp. 653-666.
41. Maier K., 2005. Czech housing estates: Recent changes and new challenges. Geographia Polonica, vol. 78, no. 1, pp. 39-51.
42. Matlovič R., Sedláková A., 2007. Transformation processes of the urban space in postcommunist cities [in:] M. Malikowski, S. Solecki (eds.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków: Nomos, pp. 32-46.
43. Mulíček O., Osman R., Seidenglanz D., 2013. Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis, vol. 49, no. 5, pp. 781-810.
44. MRD, 2014. Ministry of Regional Development of the Czech Republic, http://www.mmr.cz/ [1 December 2014].
45. Murie A., Knorr-Siedow T., Van Kempen R., 2003. Large housing estates in Europe: General developments and theoretical backgrounds. RESTATE report 1, Utrecht: Urban and Regional Research Centre Utrecht. Faculty of Geosciences. Utrecht University.
46. Musil J., 1985. Lidé a sídliště. Prague: Svoboda.
47. Musil J., 2002. Urbanizace českých zemí a socialismus [in:] P. Horská, E. Maur, J. Musil (eds.), Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Prague: Paseka, 237-297.
48. Musterd S., Van Kempen R., 2005. Large housing estates in European cities: Opinions of residents on recent developments. RESTATE report 4k, Utrecht: Urban and Regional Research Centre Utrecht, Faculty of Geosciences, Utrecht University.
49. Müller E. (ed.), 1997. Großwohnsiedlungen in europäischen Städten. Beiträge zur Regionalen Geographie, no. 45. Leipzig: Institut für Länderkunde.
50. Pásztor G., Péter L., 2009. Urban housing problem in Romania: The legacy of communist block of flats. Studia universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, no. 1, pp. 79-100.
51. Rietdorf W., Liebmann H., Haller, C., 2001. Schrumpfende städte – Verlassene grosssiedlungen? Stadtstrukturelle bedeutung und probleme von grosswohnsiedlungen. DISP, vol. 146, no. 3, pp. 4-12.
52. Rojík V., 1974. Panelové objekty. Prague: State Publishing House of Technical Literature.
53. Rowlands R., Musterd S., Van Kempen R. (eds.), 2009. Mass housing in Europe: Multiple faces of development, change and response. New York: Palgrave Macmillan.
http://dx.doi.org/10.1057/9780230274723 -
54. Sargsyan T., 2013. Residential environmental conditions on housing estates in Yerevan. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 62, no. 1, pp. 121-130.
55. Schütte I., Kühn M., 2004. Lebensqualität in Klein und Mittelstädten – ein Berichtssystem im Städtekranz des Landes Brandenburg. Mitteilungen: Problemorientierte Regionale Berichtssysteme, 1, pp. 35-50.
56. Stanilov K., 2007. The post-socialist city. Urban form and space transformation in Central and Eastern Europe after socialism. Dordrecht: Springer.
57. Stasíková L., 2013. Genuis loci vo vzťahu k strachu zo zločinnosti na príklade postsocialistického. Geografický časopis, vol. 65, no. 1, pp. 83-101.
58. Steinführerová A., 2003. Sociálně prostorové struktury mezi setrvalostí a změnou. Historický a současný pohled na Brno. Sociologický časopis, vol. 39, no. 2, pp. 169-192.
59. STRYJAKIEWICZ T., 2009. The old and new in the geographical pattern of the Polish transition. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, vol. 40, no. 1, pp. 5-24.
60. SUNEGA P., KOSTELECKÝ T., 2007. Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti. Proceedings from URBES 2007 Conference, http://www.disparity.cz/data/USR_048_DEFAULT/urbes2007_sunega_kostelecky.pdf [20 August 2015].
61. SUNEGA P., LUX M., 2004. Participace nájemníků a sociální aspekty regenerace panelových sídlišť jako jedna z podmínek trvale udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, vol. 7, no. 3, pp. 5-9.
62. SÝKORA L., 2009. Post-socialist cities [in:] R. Kitchin, N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Amsterdam: Elsevier, pp. 387-395.
http://dx.doi.org/10.1016/b978-008044910-4.01072-5 -
63. SÝKORA L., HRYCHOVÁ H., 2002. Percepce a hodnocení proměn v prostorové struktuře Prahy. Urbanismus a územní rozvoj, vol. 5, no. 1, pp. 19-23.
64. Szabó B., 2013. Ten years of housing estate rehabilitation in Budapest. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 62, no. 1, pp. 113-120.
65. Szafrańska E., 2013. Large housing estates in post-socialist Poland as a housing policy challenge. European Spatial Research and Policy, vol. 20, no. 1, pp. 119-129.
http://dx.doi.org/10.2478/esrp-2013-0006 -
66. Szafrańska E., 2014. Transformations of large housing estates in post-socialist city: The case of Łódź, Poland. Geographia Polonica, vol. 87, no. 1, pp. 77-93.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2014.5 -
67. SZELENYI I., 1996. Cities under socialism – and after [in:] A. Gregory, M. Harloe, I. Szelenyi (eds.), Cities after socialism: Urban and regional change and conflict in post-socialist societies. Oxford: Blackwell Publisher, pp. 286-317.
68. Špaček O., 2012. Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje. Sociologický časopis, vol. 48, no. 5, pp. 965-988.
69. Šuška P., Stasíková L., 2013. Transformation of the built environment in Petržalka pre-fabricated housing estate. Hungarian Geographical Bulletin, vol. 62, no. 1, pp. 83-89.
70. Tanninen T., 1994. Large-scale housing estates as a societal task in Eastern Germany [in:] T. Tanninen, I. Ambrose, O. Siksiö, (eds.), Housing in transition. East-West dialogue on the new roles of actors in changing housing policies, Dessau: Bauhaus Dessau, pp. 157-174.
71. TEMELOVÁ J., DVOŘÁKOVÁ N., SLEZÁKOVÁ A., 2010. Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy. Sociální studia, vol. 7, no. 3, pp. 95-113.
72. Temelová J., Novák J., Ouředníček M., Puldová P., 2011. Housing estates in the Czech Republic after socialism: Various trajectories and inner differentiation. Urban Studies, vol. 48, no. 9, pp. 1811-1834.
http://dx.doi.org/10.1177/0042098010379279 -
73. Temelová J., Slezáková A., 2014. The changing environment and neighbourhood satisfaction in socialist high-rise panel housing estates: The time-comparative perceptions of elderly residents in Prague. Cities, vol. 37, pp. 82-91.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2013.12.002 -
74. Trócsányi A., Orbán K., 2012. Hungarian challenges of housing block regeneration: A case study of Uránváros, city of Pécs. Revija za geografijo – Journal for Geography, vol. 7, no. 2, pp. 51-68.
75. Van Kempen R., Dekker K., Hall S., Tosics I. (eds.), 2005. Restructuring large housing estates in Europe. Bristol: The Policy Press.
76. VANÍČEK J., BUZU D., 2003. Jak ovlivňuje charakter zástavby spokojenost lidí s bydlením. Urbanismus a územní rozvoj, vol. 6, no. 1, pp. 36-40.
77. Warchalska-Troll A., 2012. How to measure susceptibility to degradation in large post-socialist housing estates? Prace Geograficzne, 130, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 55-71.
78. Warchalska-Troll A., 2013. Progress of rehabilitation of large housing estates in Katowice (Poland). Hungarian Geographical Bulletin, vol. 62, no. 1, pp. 102-112.
79. Wassenberg F., 2004. Large social housing estates: From stigma to demolition? Journal of Housing and the Built Environment, vol. 19, no. 3, pp. 223-232.
http://dx.doi.org/10.1007/s10901-004-0691-2 -
80. Węcławowicz G., Kozłowski S., Bajek R., 2003. Large housing estates in Poland: Overview of developments and problems in Warsaw. RESTATE report 2f, Utrecht: Urban and Regional Research Centre Utrecht. Faculty of Geosciences. Utrecht University.
81. Wiegandt C.C., 2000. Urban development in Germany – perspectives for the future. GeoJournal, vol. 50, no. 1, pp. 51-55.
http://dx.doi.org/10.1023/A:1007107013751 -
82. Wiest K., 2011. Large-scale housing estates in Central and East European cities: Between residential preferences and local housing market differences. Housing, Theory and Society, vol. 28, no. 4, pp. 410-431.
http://dx.doi.org/10.1080/14036096.2011.592213 -
83. ZADRAŽILOVÁ L., 2013. Když se utopie stane skutečností. Prague: Arbor vitae.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

88

Issue:

4

Start page:

649

End page:

668

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57338 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0038

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Dec 30, 2015

Number of object content downloads / hits:

1474

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/77991

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information