Object structure
Title:

Structural changes in Polish industry after 1989

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 88 No. 4 (2015)

Creator:

Rachwał, Tomasz

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

economic transformation ; FDI ; industrial change ; privatization ; Polish industry ; spatial structure

Abstract:

It has been 25 years since the beginning of the economic transformation in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, associated with the change of the centrally controlled system over economy towards an economy based on market rules. Those changes, taking place in the conditions of globalisation of the world economy and European integration, and in recent years also the global recession, affect previously developed socio-economic structures, including the structures of industry. The aim of the article is to present changes in the role of industry in the economy of Poland, transformation of the ownership, branch and spatial structure of the industry of Poland and its diversification in regional and supra-regional systems as well as to attempt to answer the question of how the processes of industrial restructuring, undertaken during the years of economic transformation, contributed to its adaptation to the conditions of the market economy and improvement of its competitive position in global and European levels, including the possibility of integration into the global industrial networks.

References:

1. Ambroziak A.A., 2014. Renaissance of the European Union's industrial policy. Yearbook of Polish European Studies, vol. 17/2014, Warsaw: Centre for Europe. University of Warsaw, pp. 37-58.
2. Bałtowski M., 2002. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
3. Baranyai N., Lux G., 2014. Upper Silesia: The revival of a traditional industrial region in Poland. Regional Statistics, vol. 4, no. 2, pp. 126-144.
http://dx.doi.org/10.15196/RS04208 -
4. Bazydło A., Smętkowski M., Wieloński A., 2001. Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3, pp. 135-148.
5. Brezdeń P., 2006. Uwarunkowania bezpośrednie inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności produkcyjnej w województwie dolnośląskim. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 8, pp. 60-73.
6. Chmurski M., Wieloński A., 2009. Restrukturyzacja polskiego przemysłu środków transportu szynowego na przykładzie przedsiębiorstwa Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 14, pp. 57-64.
7. Czapliński P., 2008. Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 11, pp. 46-52.
8. Czapliński P., 2011. Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 17, pp. 114-128.
9. Czapliński P., 2014. Processes of transformation of spatial structure of fish processing industry in Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 25, pp. 151-162.
10. Czapliński P., Rachwał T., Tobolska A., Uliszak R., 2013. Geografia gospodarcza. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
11. Czapliński P., Stawarska A., 2010. Przejawy procesu globalizacji w sferze produkcji na przykładzie Scania Production Słupsk S.A. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 16, pp. 176-186.
12. Czepczyński M., 2001. Transformacja struktur przemysłowych na terenie województwa pomorskiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3, pp. 87-91.
13. DOMAŃSKI B., 1997. Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [in:] B. Domański (ed.), Geografia – Człowiek – Gospodarka, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 101-112.
14. Domański B., 2001. Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15. Domański B., 2002. Przemysł w rozwoju gospodarczym Małopolski [in:] Z. Górka, A. Jelonek (ed.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 69-84.
16. Domański B., 2003. Industrial change and foreign direct investment in the postsocialist economy: The case of Poland. European Urban and Regional Studies, vol. 10, no. 2, pp. 99-118.
http://dx.doi.org/10.1177/0969776403010002001 -
17. DOMAŃSKI B., 2003. Transnational corporations in Polish manufacturing: Their embeddedness and impact on Poland's role in the European economy [in:] A. Kukliński, B. Skuza (ed.), Europe in the perspective of global change, Warsaw: The Polish Association for the Club of Rome, Oficyna Wydawnicza Rewasz, pp. 315-32.
18. DOMAŃSKI B., 2005. Transnational corporations and the postsocialist economy: Learning the ropes and forging new relationships in contemporary Poland [in:] C. Alvstam, E. Schamp (ed.), Linking industries across the World: Processes of Global Networking, Aldershot: Ashgate, pp. 147-172.
19. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2005. The new spatial organization of automotive industry in Poland in the context of its changing role in Europe, Studia Regionalia, vol. 15, pp. 153-171.
20. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2008, The new international division of labour and the changing role of the periphery: the case of the polish automotive industry [in:] Ch. Tamasy and M. Taylor (ed.), Globalising worlds and new economic configurations, Farnham: Ashgate, pp. 85-100.
21. Domański B., Guzik R., Gwosdz K., Dej M., 2013. The crisis and beyond: The dynamics and restructuring of automotive industry in Poland, International Journal of Automotive Technology and Management, vol. 13, no.2, pp. 151-166.
http://dx.doi.org/10.1504/IJATM.2013.052998 -
22. Domański B., Gwosdz K., 2005. Czynniki zakorzenienia inwestorów w strefie mieleckiej [in:] B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Kraków-Mielec: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 167-180.
23. Dyba W., Stryjakiewicz T., 2014. Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu – przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 27, pp. 181-196.
24. EUROPEAN COMMISSION, 2010. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission. COM(2010) 2020, Brussels: European Council.
25. GAWLIKOWSKA-HEUCKEL K., 2014. Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Gospodarka Narodowa, no. 5, pp. 53-80.
26. Gierańczyk W., 2000. Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 1, pp. 77-88.
27. Gierańczyk W., Rachwał T., 2012. Structural changes in the industry of Poland against the background of eastern European Union states. Quaestiones Geographicae, vol. 31, no. 2, pp. 83-93.
http://dx.doi.org/10.2478/v10117-012-0021-9 -
28. Gierańczyk W., Stańczyk A., 2001. Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3, pp. 61-69.
29. Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003. Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 5, pp. 73-84.
30. Gwosdz K., Huculak M., Jarczewski W., Wiedermann K., 2005. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Założenia a praktyka [in:] B. Domański, K. Gwosdz (ed.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Mielec 1995-2005, Kraków-Mielec: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu P.A.
31. Hamm P., King L.P., Stuckler D., 2012. Mass privatization, state capacity, and economic growth in post-communist countries. American Sociological Review, vol. 77, no. 2, pp. 295-324.
http://dx.doi.org/10.1177/0003122412441354 -
32. Heymann E., Vetter S., 2013. Europe's reindustrialisation The gulf between aspiration and reality. Deutsche Bank Research EU Monitor – European integration. Frankfurt am Main: Deutsche Bank AG.
33. HOLLAND D., PAIN N., 1998. The diffusion of innovations in Central and Eastern Europe: A study of the determinants and impact of foreign direct investment. NIESR Discussion Paper, 137. London: National Institute of Economic and Social Research.
34. Iwan C., 2005. Structural changes in the Polish sugar industry. Zuckerindustrie, vol. 130, no. 12, pp. 897-903.
35. JAŻEWICZ I., RYDZ E., 1994. Zmiany w funkcjonowaniu zakładów przemysłu spożywczego Słupska w latach 1985-1992 [in:] Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Materiały i Sprawozdania z. 28, Kraków – Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich i Komisja Geografii Przemysłu PTG, pp. 125-138.
36. Jensen C., 2002. Foreign direct investment, industrial restructuring and the upgrading of Polish exports. Applied Economics, vol. 34, no. 2, pp. 207-217.
http://dx.doi.org/10.1080/00036840010025641 -
37. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., 1995. Proces przekształceń własnościowych w Polsce – próba oceny. Raporty IRiSS, 41, Gospodarka Polski w procesie transformacji, Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych.
38. Karpiński J., 1994. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w okresie transformacji gospodarki. Zeszyty Naukowe. Seria 1. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 222, pp. 58-69.
39. Kennedy R.E., 1997. A tale of two economies: Economic restructuring in post-socialist Poland. World Development, vol. 25, no. 6, pp. 841-865.
http://dx.doi.org/10.1016/S0305-750X(97)00004-1 -
40. Kilar W., 2014. Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 27, pp. 57-71.
41. Kilar W., 2015. Settlement concentration of economic potential represented by IT corporations, Geographia Polonica, vol. 88, no. 1, pp. 123-141.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0009 -
42. Kilar W., Rachwał T. 2014. Changing role of industry in the economy in the V4 countries – a regional approach. Theory, Methodology, Practice, vol. 10, no. 1, pp. 45-54.
43.Kilar W., Rachwał T., Wiedermann K., 2008. Changes in differentiation of Polish regions' industrial potential within the European Union, Europa XXI, 17, pp. 145-158.
44. Kiss E., 1999. Recent organizational changes in Hungarian industry and their effects. Eastern European Economics. vol. 37, no. 3. pp. 34-58.
45. Kiss E., 2002. Restructuring in the industrial areas of Budapest in the period of transition. Urban Studies. vol. 39, no. 1. pp. 69-85.
http://dx.doi.org/10.1080/00420980220099078 -
46. Kiss E., 2003. Industrial parks in Hungary: Their furthering and role in regional economic development. Regional Symbiosis. vol. 11. pp. 47-64.
47. Kiss E., 2004. Spatial impacts of post-socialist industrial transformation in the major Hungarian cities. European Urban and Regional Studies, vol. 11, no. 1. pp. 81-87.
http://dx.doi.org/10.1177/0969776404039148 -
48. Kiss E., 2007. Foreign direct investment in Hungary: Industry and its spatial effects. Eastern European Economics. vol. 45, no. 1, pp. 6-28.
http://dx.doi.org/10.2753/EEE0012-8775450101 -
49. Kiss E., 2007. The impacts of relocation on the spatial pattern to Hungarian industry. Geographia Polonica, vol. 80, no. 1, pp. 43-63.
50. Kiss E., 2012. The impacts of the economic crisis on the spatial organization of Hungarian industry. European Urban and Regional Studies, vol. 19, no. 1, pp. 62-76.
http://dx.doi.org/10.1177/0969776411428652 -
51. Kitowski J., 2009. Influence of global economic crisis on operation of special economic zones in Poland [in:] J. Kitowski (ed.), Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis, Geopolitical Studies, vol. 15, Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, pp. 241-267.
52. Komornicki T., 2006. Eksport w ujęciu regionalnym jako miernik rozwoju przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 8, pp. 167-178.
53. Lee M., Nziramasanga M., Ahn S.K., 2004. Transformation strategy and economic performance – Hungary and Poland. Eastern European Economics, vol. 42, no. 1, pp 25-42.
54. Lengyel I., 2014. Reorganizing of Hungarian manufacturing sector: Impacts of EU accession and global crises. European Journal of Business Research, vol. 14, no. 2, pp. 93-100.
http://dx.doi.org/10.18374/EJBR-14-2.11 -
55. LUX G., 2009. Divergent patterns of adaptation among Central European old industrial regions. European Spatial Research and Policy, vol. 16, no. 1, pp. 145-157.
56. LUX G., 2009. The re-emerging role of industry in Central European economies [in:] B. Baranyi, I. Fodor (eds.), The role of environmental industry in the regional reindustrialisation in Hungary, Debrecen-Pécs: Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies, pp. 19-34.
57. LUX G., 2010. Location differences of services and industry: A Central European dichotomy. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 16, pp. 29-37.
58. LUX G., 2015. The institutional conditions of reindustrialization in post-crisis Central Europe. Journal of Economics & Management, vol. 19, pp. 16-33.
59. Michalíková E., Galeotti E., 2011. Determinants of FDI in Czech manufacturing industries between 2000-2007. South East European Journal of Economics and Business, vol. 5, no. 2, pp. 21-32.
60. Misztal P., 1993. Regionalne zróżnicowanie procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce. Przegląd Geograficzny, vol. 65, no. 3, pp. 255-277.
61. Misztal P., 1996. Transformacja strukturalna w przemyśle Warszawy [in:] Z. Zioło (ed.), Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Warszawa-Kraków: Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, pp. 12-18.
62. Misztal P., 2000. Regionalne efekty procesu prywatyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-1995. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 1, pp. 23-34.
63. Misztal P., 2003. Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 5, pp. 9-30.
64. Mrozińska A., 2013. Zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym według województw w latach 1999-2010. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 21, pp. 157-172.
65. MSP, 2015. Przekształcenia własnościowe, stan na dzień 31 grudnia 2014 roku. Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, http://bip.msp.gov.pl/bip/raporty-analizy/przeksztalceniawlasnos/9470,stan-na-dzien-31-grudnia-2014-roku.html [20 May 2015].
66. Namyślak B., 2004. Kapitał zagraniczny w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 7, pp. 25-30.
67. Pakuła L., 2003. Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 6, pp. 59-66.
68. Parysek J. J., 1993. Stare i nowe problemy badawcze geografii przemysłu [in:] Z. Zioło (ed.), Regionalne problemy uprzemysłowienia, Materiały i Sprawozdania, 27, Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, pp. 8-19.
69. Parysek J.J., 1993. O pewnym podejściu do delimitacji Okręgów Przemysłowych [in:] Z. Zioło (ed.), Problematyka Okręgu Przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, 26, Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, pp. 9-22.
70. PARYSEK J.J., 1994. Zachowania przestrzenne przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach społeczno-ustrojowych (na przykładzie Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A.) [in:] Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Materiały i Sprawozdania, 28, Kraków-Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, pp. 22-30.
71. Paszkowski M., 1997. Przekształcenia strukturalne przemysłu krajów Europy Środkowo-Wschodniej na tle tendencji światowych [in:] Z. Zioło (ed.), Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Kraków-Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu PTG, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, pp. 221-229.
72. Pavlínek P., 2004. Regional development implications of foreign direct investment in Central Europe. European Urban and Regional Studies, vol.11, no. 1, pp. 47-70.
http://dx.doi.org/10.1177/0969776404039142 -
73. Pavlínek P., 2006. Restructuring of the Polish passenger car industry through foreign direct investment. Eurasian Geography and Economics, vol. 47, no. 3, pp. 353-377.
http://dx.doi.org/10.2747/1538-7216.47.3.353 -
74. Pavlínek P., Domański B., Guzik R., 2009. Industrial upgrading through foreign direct investment in Central European automotive manufacturing. European Urban and Regional Studies, vol. 16, no. 1, pp. 43-63.
http://dx.doi.org/10.1177/0969776408098932 -
75. Piasecka K., 2001. Skala i struktura inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 2, pp. 65-74.
76. Rachwał T., 2003. Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 6, pp. 129-138.
77. Rachwał T., 2006. Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 9, pp. 98-115.
78. Rachwał T., 2008. Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 11, pp. 53-85.
79. Rachwał T., 2010. Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych [in:] T. Kudłacz, J. Wrona (eds.), Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 8, pp. 157-176.
80. Rachwał T., 2010. Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 16, pp. 105-124
81. Rachwał T., 2011. Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 17, pp. 99-113.
82. Rachwał T., 2011. Transformations of the employment structure as an expression of the transformation of the Polish industry against the background of the European Union. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 15, no. 15, pp. 5-25.
83. Rachwał T., 2011. Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalisation. Procedia: Social and Behavioral Sciences, 19, pp. 1-10.
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.100 -
84. Rachwał T., 2013. Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 21, pp. 189-211.
85. Rachwał T., 2014. Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 27, pp. 148-163.
86. Rachwał T., Wiedermann K., 2008. Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Śląskie voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, vol. 27, no. 1, pp. 67-80.
87. Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W. 2008. Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym [in:] D. Ilnicki, K. Janc (eds.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych: Europa bez granic – nowe wyzwania", Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 79-90.
88. Rachwał T., Wiedermann W., Kilar W., 2009. Rola przemysłu w gospodarce regionów Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 14, pp. 31-42.
89. Raźniak P., Winiarczyk-Raźniak A., 2015. Did the 2008 global economic crisis affect large firms in Europe? Acta Geographica Slovenica, vol. 55, no. 1, pp. 127-139.
http://dx.doi.org/10.3986/AGS.740 -
90. Rochnowski H., 1993. Analiza porównawcza struktur gałęziowych przemysłu miast i terenów wiejskich obszaru Dolnej Wisły według podstawowych i relatywnych kategorii opisu [in:] Z. Zioło (ed.), Regionalne problemy uprzemysłowienia, Materiały i Sprawozdania, 27, Kraków: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, pp. 69-83.
91. Rochnowski H., 2000. Niektóre kierunki, cele i uwarunkowania przemysłu Polski w okresie transformacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 1, pp. 45-53.
92. Smętkowski M., 2008. Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10, pp. 204-216.
93. Stryjakiewicz T. (ed.), 2005. Impact of foreign investors on regional and local development: The case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
94. Stryjakiewicz T., 1994. Próba analizy i oceny procesów transformacji przemysłu w Polsce w świetle postfordowskiego modelu elastycznej produkcji i teorii regulacji [in:] Z. Zioło (ed.), Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Kraków-Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu PTG, pp. 48-66.
95. STRYJAKIEWICZ T., 1999. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
96. Stryjakiewicz T., 2001. Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3, pp. 13-27.
97. STRYJAKIEWICZ T., 2001b. Koncepcja usieciowienia w badaniach przestrzenno- ekonomicznych [in:] H. Rogacki (ed.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 29-39.
98. Stryjakiewicz T., 2014. Changes in Polish industrial geography at the turn of the 21st century. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 25, pp. 7-19.
99. Szczepkowska M., 2003. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach grup kapitałowych na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych [in:] K. Piech, G. Szczodrowski (ed.), Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, Warszawa: Instytut Wiedzy, pp. 201-214.
100. Śleszyński P., 2007., Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, 213, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
101. Śleszyński P., 2008. Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast. Prace Geograficzne, 217, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
102. Śleszyński P., 2010. Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 15, pp. 117-129.
103. Śleszyński P., 2014. Headquarters of large enterprises in the spatial structure of major Polish cities. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 25, pp. 178-193.
104. Tichá M., 2012. State or private ownership? A survey of empirical studies. Review of Economic Perspectives, vol. 12, no. 2, pp. 120-144.
http://dx.doi.org/10.2478/v10135-012-0006-6 -
105. Tkocz M., 2001. Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 1998. Katowice: Uniwersytet Śląski.
106. Tkocz M., 2006. Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 9, pp.28-39.
107. TOBOLSKA A., 1994. Funkcjonowanie Amino" S.A. w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społecznych [in:] Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Materiały i Sprawozdania, 28, Kraków-Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich i Komisja Geografii Przemysłu PTG, pp. 158-163.
108. Tobolska A., 2004. Procesy koncentracji gospodarczej dużych przedsiębiorstw przemysłowych Poznania. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 7, pp. 31-42.
109. Tobolska A., 2014. Choice of locations by foreign investors: Motives for and factors of starting a manufacturing activity (the example of selected factories in Poland). Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 25, pp. 230-250.
110. Wdowicka M., 2002. Wykształcanie się nowych obszarów przemysłowych w strefie podmiejskiej Poznania. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3, pp. 115-122.
111. Wiedermann K., 2002. Restrukturyzacja i modernizacja hutnictwa żelaza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1989 roku. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 4, pp. 115-128.
112. Wieloński A., 2000. Geografia przemysłu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
113. Wieloński A., 2010. Wielkość i struktura eksportu miarą konkurencyjności polskiego przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 15, pp. 99-104.
114. Wieloński A., Durydiwka M., 1994. Przemysł w Polsce w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej i integracji z Europą Zachodnią. Czasopismo Geograficzne, vol. 65, no. 3-4, pp. 317-325.
115. Wójtowicz M., Rachwał T., 2014. Globalisation and new centers of automotive manufacturing – the case of Brazil, Mexico, and Central Europe. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 25, pp. 81-107.
116. Zioło Z., 1992. Współczesne przesłanki rozwoju geografii przemysłu w warunkach zmieniającego się systemu gospodarowania [in:] Z. Zioło (ed.), Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania-problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli, Kraków-Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Komisja Geografii Przemysłu PTG, pp. 6-19.
117. Zioło Z., 2003. Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 6, pp. 9-20.
118. Zioło Z., 2008. Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 11, pp. 9-25.
119. Zioło Z., 2009. Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 12, pp. 11-32.
120. ZIOŁO Z., 2010. Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 15, pp. 45-60.
121. Zioło Z., 2011. Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 17, pp. 9-32.
122. ZIOŁO Z., 2013. Uwarunkowania kształtowania się procesów transformacji przemysłu i usług Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 15, pp. 45-60.
123. Zioło Z., 2014. Development of enterprises in the spatial structure of industry (Based on research of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society). Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 25, pp. 20-37.
124. Zioło Z., 2014. Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 27, pp. 9-37.
125. ZIOŁO Z., RACHWAŁ T. (eds.), 2014. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" / Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems – Research-related Issues", Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Komisja Geografii Przemysłu PTG.
126. Zioło Z., Rachwał T., 2008. Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo Geograficzne, vol. 79, no.1-2, pp. 189-196.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

88

Issue:

4

Start page:

575

End page:

605

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.0035

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: