RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Esej o rozwoju rolnictwa i wsi we współczesnych uwarunkowaniach

Creator:

Zegar, Józef Stanisław

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The aim of the article is to indicate fundamental factors determining the potential opportunities to improving economic welfare of rural communities in Poland - in particular by increasing the added value. Rural areas have made a significant contribution to the general socio-economic development in the period of industrialization at the same time taking a little advantage of it. In particular, the size of added value generated in rural areas has decreased mainly due to agriculture and rural crafts. This situation began to change under the influence of accession to the European Union, changes in the urban-rural relationship, the phenomena of globalization and the new situation in terms of food security. Because the creation of added value is key to increasing welfare in rural areas, the usage of every opportunity is crucial. Therefore, there is a need for a rational, agriculture and rural development policy

References:

1. Bański J., 2014, Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia, Wieś i Rolnictwo 4, s. 13–25.
2. Byrden J., Bollman R., 2000, Rural employment in industrialized countries, Agricultural Economics, 22, 2, s. 185–197.
https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2000.tb00017.x -
3. Dolata M., 2014, Infrastruktura społeczna jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów Wiejskich, SERiA, Roczniki Naukowe, XVI, 5, s. 40–44.
4. GOS, 2011, The Future of Food and Farming: Challenges and Choices for Global Sustainability. Foresight Report, Government Office for Science, London, UK.
5. GUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014–2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
6. Goszczyński W., 2014, Smak zmiany. Nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
7. Guzmán S., Woodgate G., 1999, From Farming Systems Research to Agroecology. Technical and Social Systems Approaches for Sustainable Rural Development, European Commission, Report 45/98.
8. Hibbs J., 2005, Transport and the Countryside, [w:] B. Hill (red.), The New Rural Economy. Change, Dynamism and Government Policy, The Institute of Economic Affairs, London, s. 158–169.
9. Hill B., 2005, A Policy for Countryside Problems, [w:] B. Hill, The New Rural Economy. Change, Dynamism and Government Policy, The Institute of Economic Affairs, London, s. 39–115.
10. Kłodziński M., Błąd M., Wilczyński R. (red.), 2007, Odnowa wsi w integrującej się Europie, IRWiR PAN, Warszawa.
11. Lyson T.A., 2006, Global capital and the transformation of rural communities, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage Publications, London-Thousand OaksNew Delhi, s. 292–303.
12. Marini M.B., Money P.H., 2006, Rural economies, [w:] P. Cloke, T. Marsden and P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi, s. 91–103.
13. Nikiforow L.W., Kuzniecowa T.E., 2009, Stan i rozwój wsi rosyjskiej w warunkach wyzwań globalizacji, [w:] A. Czyżewski (red.), Polska i rosyjska wieś w świetle wyzwań globalizacji, INE PAN, KNE PAN, Warszawa, s. 43–53.
14. Nurzyńska I., 2014, Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej a rozwój obszarów Wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 4, s. 27–43.
15. OECD, 2006, The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD, Paris.
16. OECD, 2013, Global Food Security: Challenges for the Food and Agricultural System, OECD Publishing http://dx.doi.org/10.1787/97899264195363-en.
17. Ploeg van J.D., Roep D., 2003, Multifunctionality and Rural Development: the actual situation in Europe, (w: ) G. van Huylenbroeck, G. Durand (red.) Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Hampshire-Burlington, s. 37–53.
18. Ploeg van J.D., 2006, Agricultural production in crisis, [w:] P. Cloke, T. Marsden and P. Mooney (red.)., Handbook of Rural Studies, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi, s. 258–277.
19. Pondel H., 2013, Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
20. Rainer D.W., Robinson K.L., Allen J., Christy R.D., 2003, Essential Forms of Capital for Sustainable Community Development, American Journal of Agricultural Economics, 85, 3, s. 708–715.
https://doi.org/10.1111/1467-8276.00472 -
21. Ray Ch., 2006, Neo-endogenous rural development in the EU, [w:] P. Cloke, T. Marsden and P. Mooney, Handbook of Rural Studies, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi, s. 278–291.
22. Roberts P., 2008, The End of Food, Houghton Miffin Co., Boston & New York.
23. Roszkowska-Mądra B., 2009, Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów Wiejskich, Gospodarka Narodowa, 10, s. 83–102.
24. Seneka, 2010, Listy moralne do Licyniusza, przeł. W. Kornatowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
25. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
26. Wilczyński R., 2013, Podejścia top down i bottom up w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] K. Heffner (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, Studia, KPZK PAN, t. CLIV, Warszawa, s. 72–82.
27. Woś A., Zegar J.S., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
28. Wójcik M. (red.), 2014, Regionalny wymiar przemian polskiej wsi – aspekty społeczne i środowiskowe, Studia Obszarów Wiejskich, 35, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
29. Wrzochalska A. (red.), 2014, Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
30. Zegar J.S., 2009, Rolnictwo a wieś w dobie globalizacji, [w:] A. Czyżewski (red.), Polska i rosyjska wieś w świetle wyzwań globalizacji, INE PAN-KNE PAN, Warszawa, s. 169–197.
31. Zegar J.S., 2012, Współczesne wyzwania rolnictwa. WN PWN, Warszawa.
32. Zegar J.S., 2015, Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego a ekonomia, [w:] A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, s. 441–456.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

9

End page:

22

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61612 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 25, 2017

Number of object content downloads / hits:

1768

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/80932

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information