Object

Title: Wielokryterialny wybór strategii rozwoju wybranej gminy wiejskiej (na przykładzie gminy Rzekuń) = Multi-criteria choice of development strategy for a selected rural commune (case-study of the Rzekuń commune)

Creator:

Kobryń, Andrzej ; Kretuński, Marcin

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The objective of this article is to choose strategy for the development of a selected commune (Rzekuń commune near Ostrołęka) using the multi-criteria decision analysis. These criteria are well known worldwide, but still underestimated in Poland. Rzekuń Community Development Strategy for the 2007–2011 period has already been completed. This means that the new strategy is highly recommended and should be developed as soon as possible. The objects of analysis are four variants ofstrategy which were considered in the twelve criteria’s (economic, social and environmental). Subsequently, the PROMETHEE method, which is one of the most popular MCDA methods, was used to evaluate and rank the variants. As a result of analyses, the variant of the development strategy has been selected, which assumes a transformation of the commune into a settlement-service character.

References:

1. Behzadian M., Kazemzadeh R.B., Albadvi A., Aghdasi M., 2010, PROMETHEE: A comprehesive literature review on methodologies and applications, European Journal of Operational Research, 200 (1), s. 198–215.
-
2. Behzadian M., Khanmohammadi O.S., Yazdani M., Ignatius J., 2012, A state of the art survey of TOPSIS applications, Expert Systems with Applications, 39 (17), s. 13051–13069.
-
3. Borys T. (red.), 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
4. Brans J.P., Mareschal B., 2005, PROMETHEE methods, [w:] J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer, New York, s. 163–196.
5. Domański B., 2004, Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne, 54 (2).
6. Goodwin P., Wright G., 2011, Analiza decyzji, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
7. Ishizaka A., Nemery P., 2013, Multi-criteria decision analysis: Methods and software, Chichester, John Wiley & Sons Ltd.
-
8. Kistowski M., 2003, Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
9. Kobryń A., 2014, Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
10. Krzysztofek K., Szczepański M.S., 2005, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
11. Kudłacz T., 1999, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12. Rycharski T., 2004, Audyt zrównoważonego rozwoju gminy miejskiej Ostrów Wielkopolski, United Nations Development Program Poland, Warszawa.
13. Sipahi S., Timor M., 2010, The analytic hierarchy process and analytic network process: an overview of applications, Management Decision, 48 (5), s. 775–808.
-
14. Strategia Rozwoju gminy Rzekuń do roku 2011, 2007, "EKOL-EKON" Biuro Studiów Ocen Strategicznych w Ostrołęce, Rzekuń.
15. Strzelecki Z., 2008, Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
16. Strzelecki Z., 2014, Potencjały rozwojowe i zarządzanie strategiczne w gminach Mazowsza: raport z wyników badania IDI w samorządach gminnych województwa mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.
17. Triantaphyllou E., 2002, Multi-criteria decision making methods: A comparative study, Kluwer Academic Publishers, Boston.
18. Trzaskalik T. (red.), 2014, Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
19. Zaucha J., 2012, Synteza aktualnego stanu wiedzy dotyczącej rozwoju sustensywnego i spójności terytorialnej w planowaniu przestrzennym (analiza dokumentów UE, BSR i polskich), Instytut Rozwoju, Sopot.
20. Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J., 2015, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
21. Ziółkowski M., 2000, Proces formułowania strategii rozwoju gminy, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.
22. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

47

Start page:

113

End page:

128

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64590 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

355

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83998

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information