RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kształtowanie się cen nieruchomości rolnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie Agencji Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn = Development of agricultural real estate prices after Poland's accession to the European Union on the example of the Olsztyn branch of APA

Creator:

Kurowska, Krystyna ; Ogryzek, Marek ; Kryszk, Hubert

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The interest in purchasing agricultural property by both individual farmers and those not previously involved in agriculture has increased after Poland’s accession to the European Union. The formation of market prices of agricultural real estate in the recent years has been affected by the limited supply of agricultural land and external conditions related to the functioning of Polish agriculture in the European economy, in particular the system of subsidies granted to agricultural land. The analysis includes sale of agricultural property from the Agricultural Property Agency (APA) resource (national market) and the private market. The data was obtained from the Central Statistical Office for the years 2005–2013 and the Agricultural Property Agency OT Olsztyn since 2004. Analysis of spatial differentiation concerning the level of transaction prices by regions has been conducted. As confirmed by the results of the research the agricultural real estate market in Poland it is increasingly dependent on external factors.

References:

1. Foryś I., Putek-Szeląg E., 2006, Metody statystyczne w analizie transakcji gruntami rolnymi w województwie zachodniopomorskim na przykładzie zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 450 (17), s. 117–128.
2. Foryś I., Putek-Szeląg E., 2008, Przesłanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w zachodniopomorskim, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 16, 4, s. 37–48.
3. Kempa B., 2010, Czynniki środowiskowe a wartość użytków rolnych, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 9 (1), s. 47–56.
4. Kocur-Bera K., Dudzińska M., 2014, Model cen nieruchomości rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] S. Źróbek (red.), Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn, s. 59–72.
5. Kozłowska-Burdziak M., 2013, Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie ziemia rolniczą w Polsce, [w:] R. Marks-Bielska, R. Kisiel (red.), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i obszarów wiejskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 51–72.
6. Kryszk H., Kurowska K., Ogryzek M., 2014, Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w zasobie ANR OT Olsztyn, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 1, s. 291–302.
7. Kurowska K. Kryszk H., Cymerman R., 2014, Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT Olsztyn, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 1, s. 303–316.
8. Laskowska E., 2011, Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98, 3, s. 150–159.
9. Marks-Bielska R., 2009, Nabywanie i dzierżawa nieruchomości rolnych w opiniach rolników z województwa warmińsko-mazurskiego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (321), s. 153–164.
10. Maśniak J., 2011, Znaczenie polityki rolnej państwa rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G: Ekonomika Rolnictwa, 98 (3), s. 108–117.
11. Nawrocki T., 2010, Gospodarowanie nieruchomościami zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, Wieś i Rolnictwo, 3 (148), s. 167–178.
12. Pałasz L., 2007, Tendencje wzrostu cen ziemi rolnej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 6 (1), s. 35–41.
13. Pietrzykowski R., 2011, Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (26), 4, s. 138–147.
14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1142).
15. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce, 2015, Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BGŻ, Warszawa.
16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).
17. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.).
18. Well E., 2003, Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLVIII, s. 153–168.
19. Wigier M., 2013, Wpływ polityki rolnej na zmiany strukturalne w rolnictwie, Repozytorium CeON, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6022.
20. Wilkin J., 2014, Ziemia rolnicza – dobro wielofunkcyjne, Wieś i Rolnictwo, 1 (162), s. 113–121.
21. Zegar J. S., 2009, Kwestia koncentracji ziem w polskim rolnictwie indywidualnym, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96, 4, s. 256–266.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

75

End page:

86

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,0 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61617 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.6

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 25, 2017

Number of object content hits:

654

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/80937

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information