RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Endogeniczny potencjał kreacji prośrodowiskowych funkcji obszarów wiejskich – próba oceny w oparciu o bazę Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju GUS =Endogenous potential for creating pro-environmental functions of rural areas – an evaluation attempt based on the CSO's Sustainable Development Indicators database

Creator:

Bańkowska, Katarzyna

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The study attempts to evaluate the local factors which create pro-environmental functions (independent of external support) of rural areas. The assessment was based on statistical data (2004–2014) published by the Central Statistical Office of Poland. The national sustainable development indicators at the level of counties were analyzed, including indicators of environmental domain and selected indicators of domain such as: social, economic, institutional and political. The graphical presentation of the data enabled the spatial location of Polish counties on a map which may have a higher potential in the creation of pro-environmental functions. Choropleth maps included in the study are based on the visualization tool available in the Central Statistical Office's Application – Indicators for Sustainable Development – local module.

References:

1. Adamowicz M., 2004, Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa, [w:] M. Adamowicz (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe KPAiM, 33, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 25–42.
2. Brodzińska K., 2009, Perspektywy rozwoju rolnictwa w kontekście standardów w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Problemy Rolnictwa Światowego, 8 (XXIII), Wydawnictwo SGGW, s. 24–32.
3. Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., 2013, Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
4. Dz.U. 2013 poz. 21, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5. Fałkowski J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa jako przedmiot analizy ekonomicznej, [w] J. Wilkin (red), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, s. 53–71.
6. GUS, 2015, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Katowice.
7. Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Meetepenningen E., Verspecht A., 2007, Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments, Living Rev. Landscape Res., 1 (3), artykuł online.
8. Klepacka-Kołodziejska D., 2008, Dopłaty kompensacyjne do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako element kształtujący rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów Wiejskich, [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, Problemy wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, s. 167–170.
9. Legutko-Kobus P., 2014, Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w woj. Mazowieckim a implementacja rozwoju zrównoważonego, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 254, PAN, Warszawa.
10. Majewska A., 2012, Suburbanizacja w strefie metropolitalnej Warszawy, jako zagrożenia zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Studia KPZK PAN, t. CXLII, Warszawa, s. 308–320.
11. PROW 2007–2013, 2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
12. Miś T., 2013, Oddziaływanie instytucji na podejmowanie i realizację działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, s. 297–321.
13. Niedzielski E., 2015, Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, Warszawa, s. 84–92.
14. Nowak A. Wójcik E., 2013, Poziom realizacji funkcji prośrodowiskowych w rolnictwie w województwie lubelskim, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 101, Warszawa, s. 107–118.
15. Paszkowski S., 2001, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] M. Kłodziński (red.), Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich, IRWIR PAN, WFOSiGW woj. zachodniopomorskiego, AR w Szczecinie, Warszawa, s. 201–218.
16. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, 2013, Raport BPS przygotowany dla Ministerstwa Środowiska, Sopot.
17. Sawicka Z., Fogel P., 2016, Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie, Wieś i Rolnictwo, 1 (170), s. 165–184.
18. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Badanie trackingowe – pomiar: październik 2014, TNS, 2014, Raport dla Ministerstwa Środowiska.
19. Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, s. 25–29.
20. Woś A., Zegar J., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
21. Zegar J., 2012, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

21

End page:

41

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63447 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

280

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83176

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information