RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007–2013 na przykładzie województwa śląskiego = Tri-sector partnership in LEADER approach in theory and practice in 2007-2013 programming period - an example of the Śląskie Voivodeship in Poland

Creator:

Surmacz, Małgorzata ; Magryś, Witold

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The main goal of the article was to evaluate the level of the individual sector involvement in tri-sector partnership in submitting LEADER programme projects (called “small projects”). The research was conducted in 15 Local Action Groups of the Śląskie Voivodeship, Poland; 3161 “small projects” submitted in 2009-2014 were analysed. The research has shown that:1) It seems that there is a considerable connection between the involvement level of each sector (social, private and public) in submitting LEADER projects and the development potential of each rural area in micro-regional context.2) The involvement level of social sector is quite high in every local action group, which can be regarded as a relative success of LEADER approach implementation in the Śląskie Voivodeship in Poland.3) The fact identified in other research that public sector is a major applicant in LEADER projects was confirmed. It could be considered as a real constraint in harmonic development of tri-sector partnerships in the future, but on the other hand it could be also a positive phenomenon, which enables LEADER implementation in these rural areas, where many obstacles limit access to LEADER funds by representation of the other sectors.These conclusions show that there is a great need of better promotion of LEADER approach especially among social and private sector. Moreover, it seems that LEADER requires a wide debate on its functions, real effects, and the role of public sector in LEADER programme implementation. It is particularly important in the current EU financial framework 2014-2020 in Poland as new regulations restrict the accessibility of LEADER funds for public sector.

References:

1. Chevalier P., Dedeire M., Kovacs D., Pola P., 2012, The implementation of the Leader programme in Central Europe: between a local development approach and political instrumentalisation, Discussion Papers, Institute of Regional Studies Research Centre For Economic And Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, 89, s. 5–31.
2. Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2013, Nowe modele rządzenia – wyzwania dla Polski Wschodniej. Ograniczenia sieciowych i partnerskich podejść do zarządzania rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Zeszyty Naukowe WSEI, seria: EKONOMIA, 6 (1), s. 51–74.
3. Fałkowski J., 2013, Political accountability and governance in rural areas: Some evidence from the Pilot Programme LEADER+ in Poland, Journal of Rural Studies, 32, s. 70–79.
4. Furmankiewicz M., 2013, Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania LEADER, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (1), s. 71–89.
5. Furmankiewicz M., 2013, Pomiędzy wykluczeniem, niewiedzą a zaangażowaniem. lokalne grupy działania w ocenie organizacji pozarządowych, Acta Universitatis Lodzinensis, Folia Sociologica, 44, s. 159–171.
6. Futymski A., Kamiński R., 2008, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
7. Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 104–119.
8. Halamska M., 2011, Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: Dekoracje i aktorzy, Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 103–120.
9. Heffner K., Gibas P., 2014, Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich w województwie śląskim, raport niepublikowany, Instytut Śląski, Opole.
10. Kamiński R., 2011, Partnerstwa w programie LEADER: Czy można stwierdzić, że LEADER nie buduje kapitału społecznego na polskiej wsi?, Polityka Społeczna, Numer specjalny: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo, s. 21–37.
11. Maurel M.C., 2012, The role of local elected officials in the making of LEADER LocalAction Groups in the Czech Republic, Wieś i Rolnictwo, 3 (156), s. 47–65.
12. Navarro F.A., Woods M., Cejudo E., 2016, The LEADER Initiative has been a Victim of Its Own Success. The Decline of the Bottom-Up Approach in Rural Development Programmes. The Cases of Wales and Andalusia, Sociologia Ruralis, 56, 2, s. 270–288.
13. Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2013, Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego, Polityka i Społeczeństwo, 2 (11), s. 71–87.
14. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 2004, Marszałek Województwa Śląskiego, Katowice.
15. Rosner A., Stanny M. 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 r., Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 868 z późniejszymi zmianami).
17. Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
18. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007–2013 z dnia 7 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 427).
19. www.bractwokuznic.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
20. www.lgd-brynica.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
21. http://cieszynskakraina.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
22. www.partnerstwo.beskidy.org.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
23. www.lyskor.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
24. www.morawskie-wrota.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
25. www.grupadzialania.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
26. www.jura-ppj.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
27. www.perlajury.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
28. www.razemnawyzyny.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
29. spichlerz.org.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
30. www.lgd-klobuck.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
31. www.ziemiabielska.pl/ [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
32. www.lgdziemiapszczynska.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
33. http://www.lgdziemiapszczynska.pl/1,o-nas, czytaj, strona.html, [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]
34. www.leader-zywiec.pl [dostęp: wrzesień 2015–luty 2016 r.]

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

121

End page:

133

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59960 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 28, 2016

Number of object content downloads / hits:

992

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/79444

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information