RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Spatio-temporal databases as research tool in historical Geography

Creator:

Szady, Bogumił ; Szady, Bogumił

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 3 (2016)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The present article1 discusses difficulties in the practical application of spatio-temporal databases to geographical-historical research. Apart from undeniable assets of introducing database tools to historical studies, research practice implies also quite significant difficulties related to the unreliability, incompleteness or imprecision of historical information. These features, along with the subjectivism of historical inferential methods (their susceptibility to interpretation), should be taken into consideration when creating Historical Geographical Information Systems (HGIS). Thus assembled, historical information becomes easily accessible for secondary interpretation (source scheme). The critical scheme of any database, created jointly by historians, engineering ontologists, and data modelling specialists, should account for both the ‘expediency’ and ‘processuality’ of historical phenomena, as well as the complex nature of spatio-temporal objects (the ongoing dispute between endurantists and perdurantists).

References:

1. Abraham T., Roddick J.F., 1999. Survey of SpatioTemporal Databases. GeoInformatica, vol. 3, no. 1, pp. 61-99.
http://dx.doi.org/10.1023/A:1009800916313 -
2. Affek A., 2012. Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS [in:] J. Plit, J. Nita (eds.), Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 16, pp. 48-62.
3. Baker A., 2003. Geography and history: bridging the divide. Cambridge: Cambridge University Press.
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511615818 -
4. Bodenhamer D.J., 2010. The Potential of Spatial Humanities [in:] D.J. Bodenhamer, J. Corrigan, T.M. Harris (eds.), The Spatial Humanities. GIS and the Future of Humanities Scholarship. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, pp. 14-30.
5. Chachaj J., 2010. Powstanie parafii Łęczna, jej duchowieństwo, wierni i świątynia w czasach staropolskich [in:] R. Jop (ed.), Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, Łęczna: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, pp. 55-87.
6. Couclelis H., 2010. Ontologies of geographic information. International Journal of Geographical Information Science, vol. 24, no. 12, pp. 1785-1809.
http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2010.484392 -
7. Dobrowolska M., 1953. Przedmiot i metoda geografii historycznej. Uwagi o referacie prof. dra G. Labudy. Przegląd Geograficzny, vol. 25, no. 1, pp. 57-77.
8. FAZAL R., 2009. Models for Complex Spatio-temporal Relationship and their Implementation using Open Source Components. Computer Applications to Archaeology 2009 (http://www.researchgate.net/publication/238730587 – available 3 March 2016).
9. FERREIRA K.R., CAMARA G., MONTEIRO A.M.V., Towards a Dynamic Geospatial Database Model (http://mtc-m16c.sid.inpe.br/col/sid.inpe. br/mtc-m18/2010/09.20.14.15/doc/2010_worcap_karineferreira.pdf – available 3 March 2016).
10. Fonseca F.T., Egenhofer M.J., Agouris P., Câmara G., 2002. Using Ontologies for Integrated Geographic Information Systems. Transactions in GIS, vol. 6, no. 3, pp. 231-257.
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9671.00109 -
11. Galton A., 2004. Fields and Objects in Space, Time, and Space-time. Spatial Cognition and Computation, vol. 4, no. 1, pp. 39-68.
http://dx.doi.org/10.1207/s15427633scc0401_4 -
12. Garbacz P., Trypuz R., Szady B., Kulicki P., Grądzki P., Lechniak M., 2010. Towards a formal ontology for history of church administration [in:] A. Galton, R. Mizoguchi (eds.), Formal Ontology in Information Systems, Amsterdam: IOS Press, pp. 345-358.
13. GEREMEK B., KULA W., 2004. Fernand Braudel i Morze Śródziemne" [in:] F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, 1, Warszawa: Książka i Wiedza, pp. 6-13.
14. Goodchild M.F., Yuan M., Cova T.J., 2007. Towards a general theory of geographic representation in GIS. International Journal of Geographical Information Science, vol. 21, no. 3, pp. 239-260.
http://dx.doi.org/10.1080/13658810600965271 -
15. Gregory I.N., 2002. Time-variant GIS Databases of Changing Historical Administrative Boundaries: A European Comparison. Transactions in GIS, vol. 6, no. 2, pp. 161-178.
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9671.00103 -
16. Gregory I.N., Ell P.S., 2007. Historical GIS. Technologies, Methodologies and Scholarship. Cambridge: Cambridge University Press.
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511493645 -
17. Gregory I.N., Kemp K.K., Mostern R., 2001. Geographical information and historical research: current progress and future directions. History and Computing, vol. 13, no. 1, pp. 7-23.
http://dx.doi.org/10.3366/hac.2001.13.1.7 -
18. Grossner K.E., 2010. Representing Historical Knowledge in Geographic Information Systems. Santa Barbara: University of California (http://geog.ucsb.edu/~grossner/Grossner_dissertation_2010.pdf – available 3 March 2016).
19. Holdsworth D.W., 2003. Historical geography: new ways of imaging and seeing the past. Progress in Human Geography, vol. 27, no. 4, pp. 486-493.
http://dx.doi.org/10.1191/0309132503ph440pr -
20. JOP R., 2010. Zmiany w przestrzeni miejsc sakralnych w Łęcznej w XVI-XVIII wieku – kościół św. Marii Magdaleny i Św. Ducha [in:] R. Jop (ed.), Studia z dziejów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, Łęczna: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, pp. 91-100.
21. Kelley D.R., 2010. Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22. Kemp K.K., 2010. Geographic Information Science and Spatial Analysis for the Humanities [in:] D.J. Bodenhamer, J. Corrigan, T.M. Harris (eds.), The Spatial Humanities. GIS and the Future of Humanities Scholarship. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, pp. 31-57.
23. Labuda G., 1953. Uwagi o przedmiocie i metodzie geografii historycznej. Przegląd Geograficzny, vol. 25, no. 1, pp. 5-56.
24. Litak S., 1996. Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, ser. Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, 1, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
25. Litak S., Juran M. (ed.), 2006. Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, ser. Prace Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, 10, Lublin: Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
26. Liu Y., Goodchild M.F., Guo Q., Tian Y., Wu L., 2008. Towards a General Field model and its order in GIS. International Journal of Geographical Information Science, vol. 22, no. 6, pp. 623-643.
27. O'Sullivan D., 2005. Geographical information science: time changes everything. Progress in Human Geography, vol. 29, no. 6, pp. 749-756.
http://dx.doi.org/10.1191/0309132505ph581pr -
28. Plewe B., 2002. The nature of uncertainty in historical geographic information. Transactions in GIS, vol. 6, no. 4, pp. 431-456.
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9671.00121 -
29. Rutkowski H. (ed.), 1998. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku. Część II Komentarz, indeksy, ser. Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 5, Warszawa: Instytut Historii PAN.
30. Rutkowski H. (ed.), 2008. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku. Część II Komentarz, indeksy, ser. Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 1, Warszawa: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton.
31. Sarda N.L., 1990. Extensions to SQL for Historical Databases. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 2, no. 2, pp. 220-230.
http://dx.doi.org/10.1109/69.54721 -
32. Schlögel K., 2009. W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
33. Semkowicz W., 1948. Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce, ser. Historia nauki polskiej w monografiach, 20, Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
34. Snow C.P., 1959. The two cultures and the scientific revolution. London: Cambridge University Press.
35. Styliadis A.D, Vassilakopoulos M.Gr., 2005. A spatio-temporal geometry-based model for digital documentation of historical living systems. Information and Management, vol. 42, no. 2, pp. 349-359.
http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2004.01.006 -
36. SZADY B., 2010. Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku – model liniowy i sieciowy [in:] A. Barańska, W. Matwiejczyk (eds.), Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin: Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pp. 831-845.
37. Szady B., 2012. Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne [in:] B. Konopska (ed.), Dawne mapy jako źródła historyczne, ser. Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, 3, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 26-35.
38. Topolski J., 1998. Wprowadzenie do historii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
39. WITHERS Ch.W.J., 2009. Place and the Spatial Turn" in Geography and in History. Journal of the History of Ideas, vol. 70, no. 4, pp. 637-658.
http://dx.doi.org/10.1353/jhi.0.0054 -
40. Yuan M., 1999. Use of a Three-Domain Representation to Enhance GIS Support for Complex Spatiotemporal Queries. Transactions in GIS, vol. 3, no. 2, pp. 137-159.
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9671.00012 -

Relation:

Geographia Polonica ; Geographia Polonica

Volume:

89

Issue:

3

Start page:

359

End page:

370

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59017 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0059

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jun 24, 2016

Number of object content downloads / hits:

1585

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/78772

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information