RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Investigating openness of the cultural landscape: A methodological proposal

Creator:

Plit, Joanna ; Myga-Piątek, Urszula

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 2 (2016)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Openness and closure, understood as a physiognomic property of landscape, characterises the possibility of observing far out horizons and broad vistas. The degree of openness of landscape can be treated as a synthetic indicator of the evolution of the natural-cultural environment. A change in the degree of openness / closure of landscape is a lengthy historical-cultural process, lasting hundreds or even thousands of years. It has different course and dynamics in various climatic and vegetation zones. The purpose of the present article is to propose and describe a method of assessment and interpretation of the degree of actual openness of the cultural landscape and to discuss the results obtained, and of comparing the methodology proposed with analogous European elaborates. The average percentage of openness of landscape was assessed according to five classes. The source base for the study was constituted by the satellite images, Corine Land Cover maps, made legible through comparison with the land use maps presenting the state as of the turn of the 21st century. The method here proposed allows for the assessment of the continuous variability of landscapes, expressing the gradient from open to closed landscapes.

References:

1. Bell S., 1999. Landscape: Patterns, perceptions and process. London: Taylor & Francis.
2. Bishop I.D., 2003. Assessment of visual qualities, impacts, and behaviours, in the landscape, by using measures of visibility. Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 30, no. 5, pp. 677-688.
http://dx.doi.org/10.1068/b12956 -
3. Bogdanowski J., 1976. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Wrocław-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
4. Bogdanowski J., 1983. Wprowadzenie do regionalizmu architektoniczno-krajobrazowego. Wiadomości Ekologiczne, 29, pp. 183-197.
5 Bogdanowski J., 1998. Konsekwencja i ochrona krajobrazu kulturowego (ewolucja metody). Teki krakowskie, 6, Kraków: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego.
6. Böhm A., 2006. Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
7. Brossard T., Joly D., 1988. Contribution à l'étude du paysage visible. Gestion informatique et traitement des données. Cahiers de géographie de Besançon. Séminaires et notes de recherche, 29, pp. 179-191.
8. Brossard T., Joly D., 1996. Mapping the visual content of landscape: A regional approach by means of Corine Land Cover and digital elevation model. IALE International Conference "Landscape transformation in Europe. Practical and theoretical aspects", 9-12 October 1996, Warsaw.
9. Brossard T., Wieber J.-C., 1984. Le paysage trois définitions, un mode d'analyse et de cartographie. L'Espace Géographique, vol. 13, no. 1, pp. 5-12.
http://dx.doi.org/10.3406/spgeo.1984.3887 -
10. Cabouret M., 1984. Les paysages agraires de l'Europe du nord [in:] J. Beaujeu-Garnier, A. Gamblin (eds.), Paysages agraires et sociétés. Dossier des Images économiques du monde, no. 6-7, Paris, pp. 253-292.
11. Chmielewski T., 2012. Systemy krajobrazowe. Struktura – funkcjonowanie – planowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12. Ervin S., Steinitz C., 2003. Landscape visibility computation: Necessary, but not sufficient. Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 30, no. 5, pp. 757-766.
http://dx.doi.org/10.1068/b2968 -
13. Jakle J.A., 1987. The visual elements of landscape. Amherst: University of Massachusetts Press.
14. Janecki J., 2008. Możliwości kształtowania układów naturalnych i półnaturalnych w krajobrazie otwartym. Nauka Przyroda Technologie, vol. 2, no. 4, pp. 1-8.
15. Kistowski M., 2010. Eksterminacja krajobrazu Polski jako skutek wadliwej transformacji społeczno-gospodarczej państwa [in:] D. Chylińska, J. Łach (eds.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 9-20.
16. Kondracki J., 1977. Regiony fizycznogeograficzne Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17. Królikowski J.T., 1999. Genius loci Christiana Norberga-Schulza [in:] J. Rylke (ed.), Przyroda i Miasto. vol. 2, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, pp. 7-34.
18. Lewandowski W., 2010. Ginące krajobrazy Polski – próba identyfikacji [in:] D. Chylińska, J. Łach (eds.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 29-36.
19. Małachowicz E., 1994. Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
20. Meeus J.H.A., 1993. The major landscapes of Europe. Arnhem: Research and Design Studio (unpublished).
21. Meeus J.H.A., 1995. Pan-European landscapes. Land and Urban Planning, vol. 31, no. 1-3, pp. 57-79.
http://dx.doi.org/10.1016/0169-2046(94)01036-8 -
22. Miller D.R., Law A.N.R., 1997. The mapping terrain visibility. The Cartographic Journal, vol. 34, no. 2, pp. 87-91.
http://dx.doi.org/10.1179/caj.1997.34.2.87 -
24. Myga-Piątek U., 2012. Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
25. Nita J., Myga-Piątek U., 2014. Scenic values of the Częstochowa-Katowice section of national road No. 1. Geographia olonica, vol. 87, no. 1, pp. 113-126.
http://dx.doi.org/10.7163/GPol.2014.7 -
26. Olędzki J.R., 2007. Regiony geograficzne Polski. Teledetekcja Środowiska, 38, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne.
27. Ozimek A., Łabędź P., 2010. Rejestracja panoram widokowych w zakresach pozaspektralnych jako narzędzie oceny atrakcyjności krajobrazu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, pp. 331-341.
28. Ozimek P., Tarko J., Łabędź P., 2010. Cyfrowe modele analizy krajobrazu bazujące na cyfrowych modelach terenu systemów informacji przestrzennej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego,14, pp. 342-351.
29. Perigord M., 1996. Le paysage en France. Paris: Presses Universitaires de France.
30. Plit F., 2011. Krajobraz kulturowy – czym jest? Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
31. Plit J., 2004. Przeobrażenia krajobrazów kulturowych Karpat Polskich dawniej i dziś. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 3, pp. 33-42.
32. Plit J., 2009. Ocena przemian sposobu użytkowania ziem na Ziemi Sławieńskiej w świetle koncepcji rozwoju zrównoważonego [in:] I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, pp. 154-168.
33. Plit J., Myga-Piątek U., 2014. The degree of landscape openness as a manifestation of cultural metamorphose. Quaestiones Geographicae, vol. 33, no. 3, pp. 145-154.
http://dx.doi.org/10.2478/quageo-2014-0036 -
34. Rogowski M., 2009. Ocena walorów widokowych szlaków turystycznych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska. Problemy Ekologii Krajobrazu, 25, pp. 155-163.
35. Smardon R.C., Palmer J.F., Felleman J.P., 1986. Foundations for visual project analysis. New York: Wiley.
36. Solle H., 1984. Les paysages agraires et les sociétés rurales en France [in:] J. Beaujeu--Garnier, A. Gamblin (eds.), Paysages agraires et sociétés. Dossier des Images économiques du monde, 6-7, Paris, pp. 293-344.
37. Szewczuk R., 1995. Ocena wartości estetycznych krajobrazu. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego [typescript].
38. Śleszyński P., 1998. Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 30, no. 3, pp. 173-184.
39. Śleszyński P., 2007. Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski [in:] Z. Mikulski (ed.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 697-714.
40. Vidal de la Blache P., 1908. La France. Tableau Géographique. Paris: Librairie Hachette.
41. Vidal de la Blache P., 1922. Principes de géographie humaine. Paris: Librairie Armand Colin.
42. Wejchert K., 1993. Przestrzeń wokół nas. Katowice: Fibak Noma Press.
43. Wojciechowski K.H., 1986. Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu. Rozprawy Habilitacyjne Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMSC, vol. 28, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
44. Wojciechowski K.H., 2007. Układy wymiarów jakości wizualnej krajobrazu. Czasopismo Techniczne, ser. Architektura, vol. 104, no. 5-A, pp. 181-183.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

89

Issue:

2

Start page:

129

End page:

140

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59001 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0050

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jun 23, 2016

Number of object content downloads / hits:

1413

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/78755

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information