RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Evolution of the South-Mazovian cultural landscape

Creator:

Plit, Joanna (1948– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol.84 No.1 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

111 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Boesch, H. (1961), USA, opanowanie kontynentu [USA: the conquering of a continent]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 225 pp.
2. Dobrowolska, M. (1948), Dynamika krajobrazu kulturowego [Dynamics of the cultural landscape], Przegląd Geograficzny, 21, 3-4: 152-203.
3. Dobrowolska, M. (1953), Przedmiot i metodyka geografii historycznej [The subject and methodology of historical geography]. Przegląd Geograficzny, 25,1: 57-71.
4. Ducan, J.,S. (1990), The city as text: The politics of landscape interpretation in the Kandyan kingdom, Cambridge University Press. Cambridge.
5. Kondracki, J. (1977), Regiony fizycznogeograficzne Polski [Physico-geographical regions of Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6. Kostrowicki, A.S. (2007), Kierunki świata żywego Polski pod wpływem oddziaływań człowieka [Directions of anthropogenic transformations of Poland's animate world] in: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju [The role of landscape studies for sustainable development]. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa, 196-202.
7. Kucera, Z., Kucerova-Kuldova, S., Chromy, P. (2008), Landscape heritage between areał preservation and areal development—The case of Czechia, Geographia Polonica, 81,2: 5-24.
8. Kurzyp, K. (1989), Stężyca nad Wisłą [Stężyca on the Vistula River], Towarzystwo Przyjaciół Stężycy.
9. Matuszkiewicz, W. (ed). (1995), Potencjalna Roślinność Naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000. Arkusze 1-12, [Potential natural vegetation of Poland. Survey map 1: 300 000. Sheets 1-12], IGiPZ PAN, Warszawa.
10. Myga-Piątek, U. (2001), Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych [Controversy over the landscape idea in geography and related branches]. Przegląd Geograficzny, 73,1-2: 163-176.
11. Myga-Piątek, U. (2005), Krajobraz kulturowy w badaniach geograficznych [Cultural landscapes in geographical research], in: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 4: 40-53.
12. Numeryczna Mapa Polski [Numerical Map of Poland] 1:200 000, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN.
13. Pałucki, W. (ed.) (1993), Atlas Historyczny Polski. Województwo Sandomierskie w drugiej połowie XVI w. [Historical Atlas of Poland. Sandomierz Voivodeship in the second half of the 16th century]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 176 pp.
14. Pałucki, W. (ed.) (1973), Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI w. [Historical Atlas of Poland. Mazovia in the second half of the 16th century]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 255 pp.
15. Plit, J. (2003), Czynniki degradacji lasów i ich skutki dawniej i dziś (na przykładzie Puszczy Kozienickiej) [Factors in forests decline and its ancient and modern results (as exemplified by Kozienicka Forest], in Śmigielska, M., Stodczyk, J. (eds.) Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej [Geographical aspects of globalization and European integration], Opole, 125-132.
16. Plit, J. (2004), Changes in the settlement system and land use in the valley of the Vistula river in historical times (on the segment between Wargocin and Magnuszew), in Dobrzańska, H., Jerem, E., Kalicki, T. (eds.). The geoarcheology of river valleys, Budapest, 143-159.
17. Plit, J. (2004), Changes in the middle course of the River Vistula in historical time, Geographia Polonica, 11, 2: 47-61.
18. Sauer, C. (1925), The Morphology of landscape. University of California Publications in Geography, 2: 19-53.
19. Solon, J. (2008), Typy krajobrazu kulturowego Polski [Types of cultural landscape of Poland], in: Klasyfikacja Krajobrazu Teoria i Praktyka [Landscape classification. Theory and practice]. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20: 109-115.
20. Wąsowiczówna, T. (1957), Wczesnośredniowieczne przeprawy przez środkową Wisłę [Early medieval crossings of the middle course of the River Vistula], Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 5 (3): 433-453.
21. Wojciehowski, S. (ed.) (1966), Atlas Historyczny Polski. Województwo lubelskiego w drugiej połowie XVI wieku [Historical Atlas of Poland. The Lublin Voivodeship in the second half of the 16th century] Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 46 pp.
22. Zaręba, R. (1963), Puszcza Kozienicka w XVIII wieku [The Kozienice primaeval forest in the 18th century], Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 11 (2): 258-269.
23. Zaręba, R. (1974), Zmiany w drzewostanie i obszarze Puszczy Kozienickiej i Stromeckiej wywołane procesami gospodarczymi [Changes in the stand and area of the Kozienicka and Stromecka primaeval forests induced by economic processes], Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 11 (3-4): 157-167.
24. Zielony, R. (ed.) (1997), Lasy Puszczy Kozienickiej, monografia przyrodniczoleśna [The Kozienicka forest, a nature monograph]. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, 324 pp.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

1

Start page:

95

End page:

111

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.1.6 ; oai:rcin.org.pl:4563

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 19, 2012

Number of object content hits:

938

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/18005

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information