RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Destinations of geography graduates in the labour market in Poland and other countries

Creator:

Piróg, Danuta

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 1 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. AUGUSTYNIAK B., RAJMAN L., SUŁEK M., 1974. Główne kierunki zatrudnienia absolwentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1966-1977. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol. 38, pp. 163-177.
2. BAYLINA M., 2011. Challenges, expectations and reality: The adaptation of geography degree to the European Higher Education Area. European Journal of Geography, vol. 2, no. 1, pp. 76-86.
3. BIERNAT M., 1997. Losy zawodowe absolwentów geografii na tle losów absolwentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Kielcach w latach 1990-1995. Studia Kieleckie. Seria Geologiczno-Geograficzna, no. 2, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 85-100.
4. Clark D., 1980. Sandwiches for the interned. Journal of Geography in Higher Education, vol. 4, no. 2, pp. 84-85.
http://dx.doi.org/10.1080/03098268008708778 -
5. CLARK D., HEALEY M., KENNEDY R., 1990. Careers for geographers: The employment experiences of Coventry polytechnic sandwich degree students. Journal of Geography in Higher Education, vol. 14, no. 2, pp. 137-149.
http://dx.doi.org/10.1080/03098269008709109 -
6. DONERT K., 2007. Apects of the state of geography in European higher education. TUNING Geography: A Report of Findings and Outcomes. Liverpool: HERODOT Network, 89 pp., http://www.herodot.net/state/state-geog-report.pdf [23 January 2014].
7. GEDYE S., CHALKLEV B., 2006. Employability within geography, earth and environmental sciences. Plymouth: GEES Subject Centre, University of Plymouth, 86 pp.
8. Gedye S., Fender E., Chalkley B., 2004. Geography and jobs: Undergraduate expectations and graduate experience. Journal of Geography in Higher Education, vol. 28, no. 3, pp. 381-396.
http://dx.doi.org/10.1080/0309826042000286956 -
9. Gober P., Glasmeier A.K., Goodman J.M., Plane D.A., Stafford H.A., Wood J.S., 1995a. Employment trends in geography. Part 1: Enrollment and degree patterns. The Professional Geographer, vol. 47, no. 3, pp. 317-328.
http://dx.doi.org/10.1111/j.0033-0124.1995.00317.x -
10. Gober P., Glasmeier A.K., Goodman J.M., Plane D.A., Stafford H.A., Wood J.S., 1995b. Employment trends in geography. Part 2: Current demand conditions. The Professional Geographer, vol. 47, no. 3, pp. 329-336.
http://dx.doi.org/10.1111/j.0033-0124.1995.00329.x -
11. Gober P., Glasmeier A.K., Goodman J.M., Plane D.A., Stafford H.A., Wood J.S., 1995c. Employment trends in geography. Part 3: Future demand conditions. The Professional Geographer, vol. 47, no. 3, pp. 336-346.
http://dx.doi.org/10.1111/j.0033-0124.1995.00336.x -
12. GRZELAK Z., 1965. Zależność między studiami a pracą zawodową absolwentów szkół wyższych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 165 pp.
13. Hennemann S., Liefner I., 2010. Employability of German geography graduates: The mismatch between knowledge acquired and competences required. Journal of Geography in Higher Education, vol. 34, no. 2, pp. 215-230.
http://dx.doi.org/10.1080/03098260903227400 -
14. JOHNSTON R.J., 1990. Exploring graduate dissatisfaction with British geography degree courses. Journal of Geography in Higher Education, vol. 14, no. 1, pp. 39-53.
http://dx.doi.org/10.1080/03098269008709096 -
15. KLATKA T., ZAWADZKA A., 1976. Struktura zatrudnienia geografów a plany studiów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica. Dydaktyka Geografii Uniwersyteckiej, ser. 2, no. 4, pp. 121-133.
16. Kryńska E., 2011. Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość. [in:] K. Jędralska, J. Bernais (eds.), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, pp. 87-101.
17. LISOWSKI A., 1999. Zatrudnienie absolwentów geografii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1. [in:] A. Lisowski (ed.), Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 264-273.
18. ŁUCZAK E., 1990. Uwarunkowania losów i przydatności zawodowej absolwentów wyższych studiów pedagogicznych. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, 180 pp.
19. Mikuła-Bączek E., 2009. Przeobr ażenia instytucjonalne a jakość edukacji szczebla wyższego w Polsce w latach 1990-2006. Nierówności Społeczne a Rozwój Gospodarczy, no. 4, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, pp. 461-472.
20. MILLWARD H., 2011. The employment of Saint Mary's University geography graduates: A comparison of surveys in 1989, 1999, and 2010. Occasional Papers in Geography, no. 6, pp. 1-16.
21. Minkiewicz B., Błędowski P. (eds.), 2008. Absolwenci SGH na rynku pracy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 190 pp.
22. MÜLLER W., GANGL M., 2003. The transition from school to work: A European perspective. [in:] W. Müller, M. Gangls (eds.), Transitions from education to work in Europe, Oxford-New York: Oxford University Press, pp. 1-22.
23. Osuch W., 2010. Kompetencje nauczycieli geografii oraz studentów geografii – kandydatów na nauczycieli. Prace Monograficzne, no. 570, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 303 pp.
24. Pasławski J., 2001. Zatrudnienie absolwentów Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w świetle ankiety. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 33, no. 1, pp. 52-53.
25. Pawson E., Fournier E., Haigh M., Muniz O., Trafford J., Vajoczki S., 2006. Problem-based learning in geography: Towards critical assessment of its purposes, benefits and risks. Journal of Geography in Higher Education, vol. 30, no. 1, pp. 103-116.
http://dx.doi.org/10.1080/03098260500499709 -
26. Pezacki W., 1970. Praca zawodowa absolwentów –technologów rolno-spożywczych. Studia, Materiały, Informacje – Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Wyższych Szkół Rolniczych, no. 2 1., Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, pp. 21-33.
27. Piróg D., 2011a. Badania losów zawodowych absolwentów studiów wyższych ogniwem doskonalenia jakości kształcenia – przykłady strategii metodologicznych. [in:] B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba (eds.), Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, Siedlce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, pp. 147-157.
28. Piróg D., 2011b. Graduates of geographical studies on the labour market in the process of transformation in higher education. Prace i Studia Geograficzne, vol. 48, Prace Instytutu Geografii UJK, vol. 18, pp. 161-172.
29. Piróg D., 2012a. Aspiracje i plany zawodowe młodzieży akademickiej w Polsce na przykładzie studentów geografii. [in:] A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański (eds.), Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, pp. 125-144.
30. Piróg D., 2012b. Methods for efficiency improvement of geographical studies within the scope of procurement of work by graduates exemplified by solutions applied in Great Britain and in Germany. [in:] B. Wójtowicz (ed.), Natural sciences in educational systems of European countries in the 21st century, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, pp. 129-141.
31. PIRÓG D., PIRÓG S., 2007. Pożądane umiejętności absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych na rynku pracy w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. [in:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (eds.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, pp. 631-645.
32. RAJMAN L., 1975. Zatrudnienie absolwentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1964-1971. Czasopismo Geograficzne, vol. 46, no. 2, pp. 207-210.
33. Solem M., Cheung I., Schlemper B., 2008. Skills in professional geography: An assessment of workplace needs and expectations. The Professional Geographer, vol. 60, no. 3, pp. 356-373.
http://dx.doi.org/10.1080/00330120802013620 -
34. Solem M., Kollasch A., Lee J., 2013. Career goals, pathways and competencies of geography graduate students in the USA. Journal of Geography in Higher Education, vol. 37, no. 1, pp. 92-116.
http://dx.doi.org/10.1080/03098265.2012.729563 -
35. Stachowski J., 1982. Zatrudnienie absolwentów geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 1980 r. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Geografia, no. 17(54), pp. 153-159.
36. SZCZEPAŃSKI J., 1963. Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 367 pp.
37. TRACZ M., STANUCH J., 2011. Losy zawodowe absolwentów nauczycielskich studiów geograficznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie. [in:] K. Potyrała (ed.), Kompetencje czy kwalifikacje? Efekty kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji i badań na różnych etapach edukacyjnych, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, pp. 37-44.
38. Więckowski M., 1978. Stan zatrudnienia geografów w Polsce w 1976 r. Czasopismo Geograficzne, vol. 49, no. 3, pp. 315-338.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

95

End page:

111

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.6 ; oai:rcin.org.pl:42386

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 24, 2014

Number of object content downloads / hits:

3434

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/60155

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information