RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Family networking in the Czech countryside: the funeral ceremony as a factor in preserving family relationships in the Czech countryside

Creator:

Hupková, Martina

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 2 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

95 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bakalář, E. (2002), Průvodce otcovstvím, aneb, Bez otce se nedá (dobře) žít [Paternity guide or one can’t live (well) without a father], Praha, Vyšehrad.
2. Bentzen, J. and Schee, H. (2002), Skandinavia: Skandinávské pohřebnictví [Scandinavia: Scandinavian funeral services], Unpublished paper on Venia Conference, Brno.
3. Blažek, J. and Uhlíř, D. (2002), Teorie regionálního rozvoje [Regional development theories], Praha, Karolinum.
4. Boulware, B. L (2008): The Deathscape of St. Paul: historic cemeteries as cultural landscapes, Master's Thesis. Oregon State University, The College of Liberal Arts, Department of Anthropology, USA.
5. Charvát, R. (2008), Owner of a funeral services company (Charvát, Klobouky u Brna), Interview conducted 17 July 2008, Klobouky u Brna.
6. Christopher, A. J. (1995), Segregation and cemeteries in Port Elizabeth, South Africa. The Geographical Journal, 161: 38–46.
http://dx.doi.org/10.2307/3059926 -
7. Chromý, P. (2009), Kultura a proctor [Culture and space], in Heřmanová, E. and Chromý, P. et al., Kulturní geografie a geografie kultury [Cultural regions and cultural geography], Praha, ASPI.
8. Cihelka, M. (2007). Marný útěk před smrtí [Futile escape before death], available at <http://www.umirani.cz/index.php?lang=cs&cmd=page&id=36&item=59>.
9. Coontz, S. (2000), Historical perspectives on family studies, Journal of Marriage and Family, 62: 283–297.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00283.x -
10. Czech Statistical Office (2001), available at <www.czso.cz>.
11. Čáp, J. and Mareš J. (2001), Psychologie pro učitele [Psychology for teachers], Praha, Portál.
12. Daly, K. (2003), Family theory versus the theories families live by, Journal of Marriage and Family, 65: 771–784.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00771.x -
13. Doležalová, G. and Ouředníček, M. (2006), Životní styl obyvatelstva v suburbánní zóně Prahy [Citizens' lifestyles in the suburban zone of Prague], in Ouředníček, M. (ed.), Sociální geografie pražského městského regionu [Social geography of the Prague urban region], Praha, Univerzita Karlova v Praze.
14. Francaviglia, R. V. (1971), The Cemetery as an evolving cultural landscape, Annals of the Association of American Geographers, 61: 501–509.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8306.1971.tb00802.x -
15. Gennep, A. (1997), Přechodové rituály: systematické studium rituálů [Transition rituals:a systematical study of rituals], Praha, Nakladatelství Lidové noviny.
16. Granovetter, M. (2005), The Impact of social structure on economic outcomes, Journal of Economic perspectives 19: 33–50.
http://dx.doi.org/10.1257/0895330053147958 -
17. Haškovcová, H. (2007), Thanatologie. Nauka o umírání a smrti [Thanatology. The theory of dying and death], Praha, Galén.
18. Havlíček, T. and Hupková, M. (2008), Religious landscape in Czechia: new structures and trends, Geografie-Sborník ČGS, 113: 302–319.
19. Heřmanová, E. and Chromý, P. et al. (2009), Kulturní geografie a geografie kultury [Cultural regions and cultural geography], Praha, ASPI.
20. Hupková, M. (2008), Nekrogeografický výzkum Česka: základní charakter a územní diferenciace nekrogeografických aspektů v Česku s důrazem na jejich vztah k náboženství [Necrogeographical research in Czechia: basic character and spatial differentiation of necrogeographical aspects in Czechia with an emphasis on their relationship to religion], Unpublished Master's. Thesis, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Science.
21. Kasíková, H. (2007), Kooperativní učení a vyučování [Cooperative teaching and pedagogy], Praha, Karolinum.
22. Kong, L. (1999), Cemeteries and columbaria, memorials and mausoleums: narrative and interpretation in the study of deathscapes in geography, Australian Geographical Studies, 37: 1–10.
http://dx.doi.org/10.1111/1467-8470.00061 -
23. Kottak, C. P. (1999), The new ecological anthropology, American Anthropologist, 101: 23- 35.
http://dx.doi.org/10.1525/aa.1999.101.1.23 -
24. Kottak, C. P. (2007), Introducción a la antropología cultural, Madrid, McGraw-Hill.
25. Kroeber, A. L. (1927), Disposal of the Dead, American Anthropologist, New Series, 29: 308–315.
26. Lapka M. and Gottlieb, M. (2000), Rolník a krajina: Kapitoly ze života soukromých rolníků [Farmer and landscape: Chapters from farmers' private lives], Praha, SLON.
27. Laszloffy, T. A. (2002), Rethinking family development theory: teaching with the systemic family development (SFD) Model, Family Relations, 51: 206–214.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3729.2002.206098.x -
28. Leňová Burešová, E. (2007), Pohřební rituály a ceremoniály—jejich psychologický význam pro pozůstalé [Funeral rituals and ceremonies—their psychological significance for those left behind], Unpublished Master's. Thesis, Masaryk University, Faculty of Social Studies.
29. Le Play, F. (1857–1885), Dělníci dvou světů [Laborers of two worlds], in Možný, I. (1999), Sociologie rodiny [Sociology of family], Praha, SLON.
30. Lévi-Strausse, C. (2000), Myšlení přírodních národů [Thinking of natural nations], Podlesí, Dauphin.
31. Levin, I. and Trost, J. (1992), Understanding the concept of family, Family Relations, 41: 348–351.
http://dx.doi.org/10.2307/585202 -
32. Malinová, L. (2002), Kultura a smrt: Kulturně antropologická studie prostředí smrti a umírání [Culture and death: a cultural-anthropological study of death and the dying milieu], Unpublished Master's Thesis, Hradec Králové, University of Hradec Králové, Faculty of Education.
33. Matoušek, O. (1997), Rodina jako instituce a vztahová síť [Family as an instituion and relationship network], Praha, SLON.
34. Možný, I. (2002), Česká společnost [Czech society], Praha, Portál.
35. Možný, I. (1999), Sociologie rodiny [Sociology of the family], Praha, SLON.
36. Nakonečný, M. (2000), Sociální psychologie [Social psychology], Praha, Academia.
37. Nešporová, O. (2004), Současná náboženská reflexe smrti. Katolíci, protestanti, svědkové Jehovovi a oddaní Kršny ve vztahu ke smrti a posmrtné existenci [Present religious reflection on death: Catholics, Protestants, Jehova- ´s Witnesses and Hare Krishna in relation to death and afterlife existence], Unpublished Master's Thesis, Prague, Charles University in Prague, Faculty of Humanities.
38. Ouředníček, M. et al. (2008), Suburbanizace.cz [Suburbanization.cz], Praha, Univerzita Karlova v Praze.
39. Price, L. W. (1966), Some results and implications of a cemetery study, The Professional Geographer, 18: 201–207.
http://dx.doi.org/10.1111/j.0033-0124.1966.00201.x -
40. Rumpel, P. et al. (2008), Měkké faktory regionálního rozvoje [Soft factors behind regional development], Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě.
41. Singly, F. (ed.) (2001), Etre soi parmi les autres [Alone among others], Paris, L'Harmattan.
42. Sobotková, I. (2007), Psychologie rodiny [Psychology of the family], Praha, Portál.
43. Spurný, M. (ed.) (2006), Proměny sudetské krajiny [Changes in the Sudeten landscape], Domažlice, Antikomplex, o.s.
44. Teather, E. K. (1999), High-Rise homes for the ancestors: Cremation in Hong Kong, Geographical Review, 89: 409–430.
http://dx.doi.org/10.2307/216158 -
45. Teather, E. K. (1998), Themes from complex landscapes: Chinese Cemeteries and Columbaria in urban Hong Kong, Australian Geographical Studies, 36: 21–36.
http://dx.doi.org/10.1111/1467-8470.00037 -
46. Unger, J. (2002), Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích [Funeral rituals and the treatment of the dead in the Czech lands], in Malina, J. (ed.), Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oboru [A panorama of biological and socio-cultural anthropology: module texts for students of anthropology and related branches], 9, Brno, Nadace Universitas Masarykiana.
47. Vodáková, A., Vodáková, O. and Soukup, V.(2000), Sociální a kulturní antropologie [Social and cultural anthropology], Praha, Portál.
48. Walsh, F. (2002), A Family resilience framework: Innovative Practice Applications, Family Relations, 51: 130–137.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3729.2002.00130.x -

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

83

Issue:

2

Start page:

23

End page:

36

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2010.2.2 ; oai:rcin.org.pl:1934

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 24, 2012

Number of object content downloads / hits:

2440

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/14082

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information