RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Generational cycles and changes in time and space

Creator:

Kowalski, Mariusz : Autor ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 92 No. 3 (2019)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The cyclical character of definite processes observed under both Polish and American conditions in fact emerges as of a universal nature, finding its analogies throughout the world, though first and foremost within the European cultural circle. It is also possible to speak of its far reaching synchronicity, encompassing change on both local and global scales. This is witnessed by successive culminations of cycles with the French Revolution and Napoleonic Wars, the revolutionary surges of the 1830s and 1840s, the events of the 1860s and 1870s, the turbulences and wars of the early 20th century (notably World War I), then World War II, the great transformations of the 1980s, and the recently observed increase in political tension in various parts of the world (e.g. the Middle East, Ukraine, etc.). In the economic sphere the symptoms are shifts in the business climate, which can even be calculated by reference to quantitative indicators. Then, in the sphere of culture, it is possible to denote successive periods in literature and the arts. In the political sphere in turn, events that shape the state or territorial order are to be observed readily. The present article thus seeks to propose the existence of a universal and synchronous 30-40 years long generation cycle, which manifests itself in real symptoms in the world of politics, and for instance in the cyclicity seen to characterise intensity of change on the political map of Europe.

References:

ADAMCZYK M., 2014. Grupa pokoleniowa jako czynnik różnicujący typ wytwarzanego kapitału społecznego w Polsce. Zeszyty Naukowe KUL, vol. 57, no. 1(225), pp. 55-80.
ALEXANDER M.A., 2002. The Kondratiev cycle: A generational interpretation. San Jose-New York: Writers Club Press.
ALEXANDER M.A., 2005. Investing in a secular bear market. Lincoln, NE: iUniverse.
ALEXANDER M.A., 2005. The paradigm cycle model. http://www.safehaven.com/article/2975/the-paradigm-cycle-model [30 June 2016].
BARNES H.E., BECKER H.P., 1938. Social thought from Lore to Science. Boston, Mass.: D.C. Heath.
BIAŁEK W., 2009. Cykl pokoleniowy. Blog Wojciecha Białka - Komentarze finansowe analityka CDM PKO SA, http://wojciechbialek.blox.pl/2009/12/Cykl-pokoleniowy.html [30 June 2016].
BIERZANEK R., 2006. Przez wiek XX: wspomnienia i refleksje. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
BRAUDEL F., 1979. Civilisation maté rielle, é conomie et capitalisme, XVe-XVIIIe siè cle. Tome 3: le temps du monde. Paris: Armand Colin.
CHODAK S., 1963. Systemy polityczne 'Czarnej' Afryki. Warszawa: Książka i Wiedza.
CHRUSZCZYŃSKI A., 1998. Intensywizm i autentyzm: (1918-1956). Cz. 1, Na fali przyboju. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
DANIELEWICZ Z., 2015. Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie. Studia Kołobrzesko-Koszalińskie, vol. 22, pp. 229-242.
DAVIES N., 1984. Heart of Europe: The Past in Poland's Present. Oxford: Oxford University Press.
DOMAŃSKI R., 2005. Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
GAŁGANEK A., 1992. Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym: Supercykle i wojna hegemoniczna. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
GAREWICZ J., 1983. Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna. Studia Socjologiczne, no. 1, pp. 75-87.
GOERTZEL T., 2001. Generational Cycles in Mass Psychology: Implications for the George W. Bush Administration, International Psychohistorical Association's 24th Annual Convention, June 8, 2001, www.crab.rutgers.edu/~goertzel/cycles.htm. https://doi.org/10.1037/e627492011-001
HUNTINGTON S.P., 1996. The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster.
INGLEHART R., 1977. The silent revolution: Changing values and political styles among western publics. Princeton: Princeton University Press.
JACZYNOWSKA M., 1986. Historia starożytnego Rzymu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
KATZ M.N., 1997. Revolutions and revolutionary waves. New York: St. Martin's Press.
KENNEDY P., 1987. The rise and fall of the great powers: Economic change and military conflict from 1500 to 2000. New York: Vintage Books.
KONDRATEV N.D., 1925. Bolšije cikli koniunktury, Voprosy koniunktury, 1, 1, s. 28-79.
KONECZNY F., 1962. On the plurality of civilisations. London: Polonica Publications.
KOWALSKI M., 2014. Cykle pokoleniowych buntów - od Konfederacji Barskiej do Majdanu. Najwyższy Czas!, 14 (5 April), pp. 38-40.
KOWALSKI M., 2015. Czy Rosja upadnie jak Prusy? - ułomne podstawy wschodnioeuropejskich imperiów (Rosjanie szukają Hitlera). Najwyższy Czas!, 12 (21 March), pp. 7-9.
KOWALSKI M., 2015. Czy Kukiz podzieli los Tymińskiego. Najwyższy Czas!, 22-23 (30 May-6 June), pp. 18-20.
KOWALSKI M., 2016. Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni. Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 4, pp. 489-510. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.4
MANNHEIM K., 1936. Ideology and Utopia. London: Routledge.
MAŻEWSKI L., 2004. Powstańczy szantaż. Warszawa: Książka i Wiedza.
MOCZULSKA L., 2010. Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni. Warszawa: Bellona.
MODELSKI G., 1987. Long cycles in world politics. London: Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-09151-5
MURZIŃSKI P., 2008. Koncepcja czasu u Koheleta. Rocznik Teologii Katolickiej, vol. 7, pp. 135-143. https://doi.org/10.15290/rtk.2008.07.10
NYCZ R., 2013. Język modernizmu: Prolegomena historyczno-literackie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
OSSOWSKA M., 1986. Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
PARETO V., 1916. Trattato di sociologia generale. Firenze: G. Barbèra.
RYKIEL Z., 2009. Globalizacja a kodeks geopolityczny. Kultura - Historia - Globalizacja, no. 5, pp. 119-132.
SCHLESINGER A.M. (Jr.), 1986. The cycles of American history. Boston: Mifflin.
SCHLESINGER A.M. (Jr.), 1992. The turn of the cycle. The New Yorker, no. 68 (November 16), pp. 46-54.
SCHLESINGER A.M. (Sr.), 1949. Paths to the present. New York: MacMillan. https://doi.org/10.2307/1284836
STEFANIUK T., 2006. Danilewski, panslawizm i wielość cywilizacji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
STRAUSS W., HOWE N., 1991. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow and Company.
STRAUSS W., HOWE N., 1997. The fourth turning: An American prophecy. New York: Broadway Books.
TAYLOR P., FLINT C., 2000. Political Geography: World-economy, nation-state and locality. 4th edition, London-New York: Prentice Hall.
TREMBLAY M., VÉZINA H., 2000. New estimates of intergenerational time intervals for the calculation of age and origins of mutations. The American Journal of Human Genetics, vol. 66, no. 2, pp. 651-658. https://doi.org/10.1086/302770
WALLERSTEIN I., 2004. World-systems analysis: An introduction. Durham: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822399018
WYKA K., 1946. Antoni Potocki, Pamiętnik Literacki, 36, 3-4, pp. 345-357.
ZARNOVITZ V., 1992. Business cycles: Theory, history, indicators, and forecasting. Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226978925.001.0001
ZAWILSKA J.B., NOWAK J.Z., 2002. Rytmika okołodobowa i zegar biologiczny. Sen, vol. 2, no. 4, pp. 127-136.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

92

Issue:

3

Start page:

253

End page:

273

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,1 MB

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81468 ; 0016-7282 (print) ; 2300-7362 (online) ; 10.7163/GPol.0148

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Sep 27, 2019

Number of object content downloads / hits:

1832

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/105976

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information