RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zastosowanie modelowania GIS w ocenie georóżnorodności = The application of GIS modeling for geodiversity evaluation ; Zastosowanie modelowania GIS w ocenie georóżnorodności = The application of GIS modeling for geodiversity evaluation

Creator:

Kot, Rafał ; Kot, Rafał

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, t. 38

Publisher:

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Bibliogr. ; Summ. eng. ; 244 p. : il. (color.) ; 24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Geodiversity is understood as a variation of all abiotic components in geographical environment. Its evaluation in spatial analysis requires construction of a number of maps as well as data analysis. In these works GIS tools and programs are useful. In this study, many different tools were used: reclassification, vectorization, aggregation, intersection, as well as operations on attribute tables, for example field calculator or summarization. Using the possibilities of ArcInfo, ModelBuilder tool built GIS models that significantly improve work on the geodiversity valuing. Constructed models have been tested on the example of slopes. Once digitized, all the contour-lines (isohypses) from the map in a scale of 1:50 000, and the use of tools Raster to Topo, digital elevation model (DEM) with resolution of grid 20 m was made. DEM was the basis for generating digital terrain model (DTM) and maps of slopes. On the basis of these maps slope values were calculated (maximum, minimum, range), as well as number of classes (PR patch richness), number of units (NP number of patches), Shannon’s diversity index (SHDI), Simpson’s diversity index (SIDI) and roughness coefficients (R, Rw). Study area, covering an area of 288 km2, was a fragment of the Polish Lowland west of Toruń.

References:

1. Benito-Calvo A., Pérez-González A., Magri O., Meza P., 2009. Assessing regional geodiversity: the Iberian Peninsula. Earth Surface Processes and Landforms 34 (10), s. 1433-1445.
2. Degórski M., 2001. Pedosfera – komponent środowiska łączący abiotyczną i biotyczną różnorodność. [w:] E. Roo-Zielińska, J. Solon (red.), Między geografią a biologią – badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 179, Warszawa, s. 227-238.
3. Hjort L., Luoto M., 2010. Geodiversity of high-latitude landscapes in northern Finland. Geomorphology 115 (1-2), s. 109-116.
4. Hutchinson M.F., 1988. Calculation of hydrologically sound digital elevation models. Paper presented at Third International Symposium on Spatial Data Handling at Sydney, Australia.
5. Hutchinson M.F., 1989. A new procedure for gridding elevation and stream line data with automatic removal of spurious pits. Journal of Hydrology 106 (3-4), s. 211-232.
6. Ibá-ez J.J., De-Alba S., Bermúdez F.F., García-Álvarez A., 1995. Pedodiversity: concepts and measures. Catena 24, s. 215-232.
7. Kondracki J., 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8. Kostrzewski A., 1998. Georóżnorodność rzeźby jako przedmiot badań geomorfologii. [w:] K. Pękala (red.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 11-16.
9. Kostrzewski A., Starkel L., Zwoliński Z., 1998. Georóżnorodność rzeźby. Archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.
10. Kostrzewski A., 2011. The role of relief geodiversity in geomorphology, Landform evolution climate change and Man. [w:] Z. Rączkowska, A. Kotarba (red.), Geographia Polonica 84 (2), s. 69-74.
11. Kot R., 2006. Georóżnorodność - problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia. Studia Societatis Scientiarum Torunensis 11 (2), Sectio C, Toruń.
12. Kot R., 2006. Problem określenia georóżnorodności w wybranych krajobrazach kulturowych doliny dolnej Wisły. Problemy Ekologii Krajobrazu 18, Lublin, s. 413-423.
13. Kot R., 2012. Zastosowanie indeksu georóżnorodności dla określenia zróżnicowania rzeźby terenu na przykładzie zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskie. Problemy Ekologii Krajobrazu 33, Lublin, s. 87-96.
14. Kot R., 2012. Zastosowanie kartograficznej metody określenia zróżnicowania rzeźby terenu w ocenie potencjału turystyczno-rekreacyjnego na przykładzie fragmentu zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej, Pojezierze Chełmińskie. Problemy Ekologii Krajobrazu 34, Warszawa-Biała Podlaska, s. 95-102.
15. Kot R., Leśniak K., 2006. Ocena georóżnorodności za pomocą miar krajobrazowych – podstawowe trudności metodyczne. Przegląd Geograficzny 78 (1), s. 25-45.
16. Kot R., Leśniak K., 2014. Behavior of a class of relief geodiversity indices under the choice of a roughness coefficient: Chełmno Lakeland (Polish Lowland). (preprint)
17. Kot, R., 2014. The point bonitation method for evaluating geodiversity: a guide with examples (Polish Lowland). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, doi:10.1111/geoa.12079.
http://dx.doi.org/10.1111/geoa.12079 -
18. Kot R., Sobiech M., 2013. Ocena georóżnorodności rzeźby terenu wybranych fragmentów krajobrazu młodoglacjalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Rocznik Świętokrzyski, Seria B – Nauki Przyrodnicze 34, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 77-92.
19. Kot R., Szmidt K., 2010. Ocena georóżnorodności rzeźby terenu fragmentu Basenu Świeckiego w skalach 1:10 000 oraz 1:25 000. [w:] P. Molewski, W. Juśkiewicz (red.), Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Problemy Ekologii Krajobrazu 27, Warszawa-Biała Podlaska, s. 189-196.
20. Kozłowski S., 2004. Geodiversity. The concept and scope of geodiversity. Przegląd Geologiczny 52 (4), s. 833-837.
21. Malinowska E., Szumacher I., 2013. Application of landscape metrics in the evaluation of geodiversity. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development 17 (4), s. 28-33.
22. Manosso F.C., Pellitero R., 2012. Geodiversidade: Consideraçőes Sorbe Quantificaçăo e Avaliaçăo da Distribuiçăo Especial. Anuário do Instituto de Geocięncias – UFRJ 35 (1), s. 90-100.
23. McGarigal K., Marks B.J., 1995. FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. General Technical Report PNW-GTR-351, USDA Forest Service. Pacific Northwest Research Station. Portland. OR. (www.fs.fed.us/pnw/pubs/gtr_351.pdf) [08.07.2013].
24. Mrózek W., 1958. Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. [w:] R. Galon (red.), Wydmy śródlądowe Polski. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 7-59.
25. Panizza M., 2009. The geomorphodiversity of Dolomites (Italy): a key of geoheritage assessment. Geoheritage 1, s. 33-42.
26. Pereira D.I., Pereira P., Brilha J., Santos L., 2013. Geodiversity assessment of Parana State (Brazil): An innovative approach. Environmental Management 52 (3), s. 541-552.
27. Radwanek-Bąk B., Laskowicz I., 2012. Ocena georóżnorodności jako metoda określenia potencjału geoturystycznego obszaru. Annales 67 (2), Sectio B, s. 77-95.
28. Ratajski L., 1989. Metodyka kartografii społeczno-ekonomicznej. PPWK, Warszawa-Wrocław.
29. Richling A., Solon J., 2011. Ekologia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
30. Serrano E., Ruiz-Fla-o P., 2007. Geodiversity: concept, assessment and territorial application. The case of Tirmes-Caracena (Soria). Boletin de la A.G.E. 45, s. 389-393.
31. Serrano E., Ruiz-Fla-o P., 2007. Geodiversity: a theoretical and applied concept. Geographica Helvetica 62 (3), s. 140-147.
32. Serrano E., Ruiz-Fla-o P., Arroyo P., 2009. Geodiversity assessment in rural landscape: TiermesCaracena area (Soria, Spain). Memorie Descrittive della Carta Geologica d'Italia 87, s. 173-180.
33. Silva J.P., Pereira D.I., Aguiar A.M., Rodrigues C., 2013. Geodiversity assessment of the Xingu drainage basin. Journal of Maps 9 (2), s. 254-262.
34. Solon J., 2002. Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 185, Warszawa.
35. Turner M.G., Gardner R.H. (red.), 1991. Quantitative methods in landscape ecology. Springer, New York.
36. Urbański J., 2011. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
37. Zwoliński Z., 2009. The routine of landform geodiversity map design for the Polish Carpathian Mts. Landform Analysis 11, s. 77-85.
38. Zwoliński Z., 2010. Aspekty turystyczne georóżnorodności rzeźby Karpat. [w:] W. Andrejczuk (red.), Krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 14, Sosnowiec, s. 316-327.
39. Zwoliński Z., 2010. O homologiczności polskiej terminologii geoinformacyjnej. [w:] Z. Zwoliński (red.), GIS – woda w środowisku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 21-30.

Relation:

Problemy Ekologii Krajobrazu

Volume:

38

Start page:

95

End page:

105

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58004 ; 9788361590552

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. 151.035 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 23, 2016

Number of object content downloads / hits:

1633

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/78250

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information