Object structure
Title:

Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu – nowe możliwości i pułapki = Airborne laser scanning (ALS) in terrain modelling – new opportunities and pitfalls

Subtitle:

Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, t. 38

Creator:

Affek, Andrzej : Autor ORCID

Publisher:

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Bibliogr. ; Summ. eng. ; 244 p. : il. (color.) ; 24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

digital terrain model ; man-made forms of relief ; LiDAR ; Przemyskie Foothills

Abstract:

Digital elevation models (DTM) generated using data from airborne laser scanning (ALS) systematically displace models made on the basis of aerial photographs and topographic maps. Their greatest advantage is the detail and accuracy of mapping the terrain, especially under vegetation cover. Terrain models derived from laser scanning, presenting detailed microtopographic relief in 3D are only available in Poland for few years, so the researchers dealing with forms of relief (including geomorphologists, archaeologists) are just becoming familiar with them. A new representation of reality requires new methods and interpretive skills, but it allows to solve some of the known research problems and opens the door for further questions about the nature of reality. This article aims at presenting the specifics of this kind of models and methods of data interpretation and verification. Limitations and pitfalls arising from the applied technique are also identified. Discussion will be carried out on the example of materials acquired during flight mission over deserted villages in Polish Eastern Carpathians.

References:

1. Ackermann F., 1999. Airborne laser scanning – present status and future expectations. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 54, s. 64-67.
2. Affek A., 2011. Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 15, s. 148-160.
3. Banaszek Ł., Rączkowski W. 2010. Archeologia w lesie. O identyfikacji stanowisk archeologicznych w gminie Polanów (i nie tylko). [w:] W. Raczkowski, J. Sroka (red.), Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej 10, Miasto i Gmina Polanów, Sławno-Polanów.
4. Challis K., Howard A.J., 2013. The role of lidar intensity data in interpreting environmental and cultural archaeological landscapes. [w:] R.S. Opitz, D.C. Cowley (red.), Interpreting Archaeological Topography: Airborne Laser Scanning, 3D Data and Ground Observation. Oxbow Books, Oxford, s. 161-170.
5. Chase A.F., Chase D.Z., Weishampel J.F., Drake J.B., Shrestha R.L. i in., 2011. Airborne LiDAR, archaeology, and the ancient Maya landscape at Caracol, Belize. Journal of Archaeological Science 38 (2), s. 387-398.
6. Devereux B.J., Amable G.S., Crow P., 2008. Visualisation of LiDAR terrain models for archaeological feature detection. Antiquity 82 (316), s. 470-479.
7. Doneus M., 2013. Openness as Visualization Technique for Interpretative Mapping of Airborne Lidar Derived Digital Terrain Models. Remote Sensing 5 (12), s. 6427-6442.
8. Doneus M., Briese C., 2006. Digital terrain modelling for archaeological interpretation within forested areas using full-waveform laserscanning. [w:] M. Ioannides, D. Arnold, F. Niccolucci, K. Mania (red.), The 7th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST. The Eurographics Association, Cypr, s. 155-162.
9. Drużkowski M., 1998. Współczesna dynamika, funkcjonowanie i przemiany krajobrazu Pogórza Karpackiego, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
10. Gotlib D., Olszewski R., 2006. Co z trzecim wymiarem? O modelowaniu rzeźby terenu w referencyjnych bazach danych. Geodeta 4 (131), s. 31-34.
11. Gucik S., Jankowski L., Rączkowski W., Żytko K., 1991. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Arkusz Rybotycze (1043), Dobromil (1044). PIG, Warszawa.
12. Hesse R., 2010. LIDAR-derived Local Relief Models (LRM) – a new tool for archaeological prospection. Archaeological Prospection 17 (2), s. 67-72.
13. Isenburg M., Trunzer H., Malmer F., 2014. Digitizing 60 Meters of Full Waveform LIDAR in a Dense Tropical Rainforest. ACRS Proceedings. http://www.a-a-r-s.org/acrs/administrator/components/com_jresearch/files/publications/OS-242%20paper_ACRS_2014_full_waveform.pdf (data dostępu: 15.12.2014).
14. Keydel W., Hounam D., Pac R., Werner M., 2000. X-SAR/SRTM – Part of a global Earth Mapping Mission. RTO Meeting Proceedings 61, Space-Based Observation Technology, RTO MP-61.
15. Kokalj Ž., Zakšek K., Oštir K., 2013. Visualizations of Lidar Derived Relief Models. [w:] R.S. Opitz, D.C. Cowley (red.), Interpreting Archaeological Topography: Airborne Laser Scanning, 3D Data and Ground Observation. Oxbow Books, Oxford, s. 100-114.
16. Kroczak R., 2010. Geomorfologiczne i hydrologiczne skutki funkcjonowania dróg polnych na Pogórzu Ciężkowickim. Prace Geograficzne 225, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
17. Lasaponara R., Masini N., 2009. Full-waveform Airborne Laser Scanning for the detection of medieval archaeological microtopographic relief. Journal of Cultural Heritage 10 (1), s. 78-82.
18. Lach J., 1984. Geomorfologiczne skutki antropopresji rolniczej w wybranych częściach Karpat i ich Przedgórza. Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 66, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
19. Lach J., 1985. Transformacja rzeźby wywołana gospodarczą działalnością człowieka w dorzeczu Mleczki. Folia Geographica, series Geographica-Physica 17, Komisja Nauk Geograficznych PAN, Kraków, s. 121-139.
20. Riegl, 2012. Datasheet LMS-Q680i. Riegl Laser Measurement Systems GmbH. Austria. http://www.riegl.com/uploads/tx_pxpriegldownloads/10_DataSheet_LMS-Q680i_28-09-2012.pdf (data dostępu: 15.12.2014).
21. Ullrich A., Pfennigbauer M., 2011. Echo digitization and waveform analysis in airborne and terrestrial laser scanning. [w]: D. Fritsch (red.), Photogrammetric Week 2011, Wichmann, Berlin/Offenbach.
22. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897).
23. Wagner W., Ullrich A., Ducic V., Melzer T., Studnicka N., 2006. Gaussian decomposition and calibration of a novel small-footprint full-waveform digitising airborne laser scanner. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 60 (2), s. 100-112.
24. Wężyk P. (red.), 2014. Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa.
25. Wolski J., 2007. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat. Prace Geograficzne 214, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
26. Zakšek K., Oštir K., Kokalj Ž., 2011. Sky-View Factor as a Relief Visualization Technique. Remote Sensing 3 (2), s. 398-415.
27. Zapłata R., Szady B., Stereńczak K. (red.), 2014. Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego. Fundacja Centrum GeoHistorii, Stare Babice.
28. Zollówna H., 1958. Wczesnośredniowieczne grodzisko w dolinie Wiaru (Polska). Acta Archaeologica Carpathica 1, s. 125-128.

Relation:

Problemy Ekologii Krajobrazu

Volume:

38

Start page:

217

End page:

236

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

9788361590552

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. 151.035 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: