Object structure
Title:

Problem zastosowania GIS w regionalizacji fizycznogeograficznej Niżu Polskiego na przykładzie wybranych obszarów Pomorza = Problem of GIS application in physico-geographical regionalization of Polish Lowland based on selected areas in Pomerania

Subtitle:

Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, t. 38

Creator:

Kistowski, Mariusz ; Szydłowski, Jerzy

Publisher:

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Bibliogr. ; Summ. eng. ; 244 p. : il. (color.) ; 24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

landscape ecology ; GIS ; physico-geographical regionalization ; landscape contrast ; landscape and regional boundaries ; Gdańsk Pomerania

Abstract:

For several years, attempts have been made to apply GIS in regionalization, both in deductive and inductive way. In the first group of deductive methods, authors concentrate on existing revisions of regional divisions, confirmation of regions names or unification issues. In inductive methods, authors concentrate on the analysis of regional boundaries determination processes. The main problem of the analysis is the subjectivity of determination for the course of the boundary and its rank. This situation depends, inter alia, on the proper terms and definitions used in the studies, status and generalization level of source data, versatility and sensitivity of methods used for research, different types of environmental structures in genetically and functionally various regions. The overall aim of the study is to verify the applicability of GIS functions and tools in physico-geographical regionalization (methods given by Richling 1972, 1976; Przewoźniak 1981, 1985) by rewriting the classic, manually proven methods into computer automated process. Minimization of subjectivity in regional boundariesdetermination is achieved by developing a working algorithm of GIS functions and tools. On this background, during studies on five areas in Pomerania (each 25 × 25 km), authors showed the existing sources of artifacts and defects in spatial data, which were used in the study. The procedure involves essential features and tools for vector and raster spatial data processing.

References:

1. Balon J., 2000. Z metodyki prowadzenia granic regionów fizycznogeograficznych w górach. [w:] M. Pietrzak (red.), Granice Krajobrazowe. Podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne. Problemy Ekologii Krajobrazu 7. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 33-47.
2. Fac-Beneda J., 2005. Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000 arkusz N-33-60-A Lębork Zachód. Główny Geodeta Kraju, Polkart, Rzeszów.
3. Gacki T., Szukalski J., 1979. Zróżnicowanie geoekologiczne i regionalne oraz problemy antropizacji i ochrony środowiska geograficznego. [w:] B. Augustowski (red.), Pojezierze Kaszubskie. Ossolineum, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław–Gdańsk, s. 237-259.
4. Gacki T., Szukalski J., 1984. Zróżnicowanie krajobrazu i podział regionalny. [w:] B. Augustowski (red.), Pobrzeże Pomorskie. Ossolineum, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław – Gdańsk, s. 221-253.
5. German K., 2001. Fizycznogeograficzne regiony województwa małopolskiego. Folia Geographica. Series: Geographica-Oeconomica 31-32, s. 9-38.
6. Giętkowski T., 2008. Problemy wyznaczania granicy regionu na przykładzie Borów Tucholskich. [w:] J. Lechnio, S. Kulczyk, E. Malinowska, I. Szumacher (red.), Klasyfikacja krajobrazu – Teoria i Praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu 20. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 209-217.
7. Jereczek-Korzeniewska K., 2006. Komentarz do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000 arkusz N-33-59-D Potęgowo. Główny Geodeta Kraju, Polkart, Warszawa.
8. Jodłowski M., 2002. Typologia granic fizycznogeograficznych jako podstawa do wyznaczenia zachodniej granicy Tatr. Czasopismo Geograficzne 73 (3), s. 231-244.
9. Kistowski M., 2000. Metody, dylematy i problemy identyfikacji granic krajobrazowych na obszarach młodoglacjalnych jako tło refleksji nad badaniem granic w środowisku przyrodniczym. [w:] M. Pietrzak (red.), Granice Krajobrazowe. Podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne. Problemy Ekologii Krajobrazu 7. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 49-67.
10. Kondracki J., 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11. Kot R., 2008. Problem delimitacji mikroregionów fizycznogeograficznych w krajobrazach dolin i nizin. [w:] J. Lechnio, S. Kulczyk, E. Malinowska, I. Szumacher (red.), Klasyfikacja krajobrazu – Teoria i Praktyka, Problemy Ekologii Krajobrazu 20. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 197-207.
12. Kot R., 2011. Propozycja weryfikacji regionalizacji fizycznogeograficznej Polski na przykładzie wybranych regionów Niżu Polskiego. [w:] M. Strzyż, A. Świercz (red.), Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu 29. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, s. 29-39.
13. Lewandowski W., 1984. Propozycja klasyfikacji map krajobrazowych. Przegląd Geograficzny 56 (1-2), s. 119-127.
14. Maciejowski W., 2009. Regionalizacji fizycznogeograficzna – przeszłość czy przyszłość geografii fizycznej? [w:] J. Balon, M. Jodłowski (red.), Ekologia krajobrazu – problemy utylitarne i badawcze. Problemy Ekologii Krajobrazu 23. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 115-127.
15. Mezősi G., Bata T., 2011. Further GIS solution for the better definition of geographical/landscape boundaries. [w:] J. Lechnio (red.), Four dimensions of landscape. Problemy Ekologii Krajobrazu 30. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 67-76.
16. Morawski W., 1990. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000 Arkusz Lębork (12). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
17. Neef E., 1967. Die theoretischen Grundlagen der Landschaftslehre, Gotha, Leipzig.
18. Nita J., Małolepszy Z., Chybiorz R., 2007. Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej. Przegląd Geologiczny 55 (6), s. 511-520.
19. Pietrzak M., 2009. Aktualne i nieaktualne problemy ekologii krajobrazu. [w:] J. Balon, M. Jodłowski (red.), Ekologia krajobrazu – problemy badawcze i utylitarne. Problemy Ekologii Krajobrazu 23. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 11-18.
20. Pietrzak M., 2010. Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu. Teoria i metodologia. Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, Leszno.
21. Przewoźniak M., 1981. Struktura przestrzenna województwa gdańskiego. Praca doktorska. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (maszynopis).
22. Przewoźniak M., 1985. Struktura przestrzenna krajobrazu województwa gdańskiego w ujęciu regionalnym. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego 13, s. 5-22.
23. Przewoźniak M., 1987. Podstawy geografii fizycznej kompleksowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
24. Richling A., 1972. Struktura krajobrazowa krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Prace i Studia Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego 10, Geografia Fizyczna 4, s. 11-84.
25. Richling A., 1976. Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej (na przykładzie województwa białostockiego). Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 104, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
26. Richling A., Dąbrowski A., 1995. Typy krajobrazów naturalnych 1 : 1 500 000. [w:] M. Najgrakowski (red.), 1993-1999. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. IGiPZ PAN im. Stanisława Leszczyckiego – Główny Geodeta Kraju, Warszawa.
27. Solon J., 2000. Krajobraz bez granic, czyli o wpływie koncepcji teoretycznych na sposoby wyróżniania i charakterystykę jednostek przestrzennych. [w:] M. Pietrzak (red.), Granice Krajobrazowe. Podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne. Problemy Ekologii Krajobrazu 7. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 139-152.

Relation:

Problemy Ekologii Krajobrazu

Volume:

38

Start page:

77

End page:

94

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 4,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

9788361590552

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. 151.035 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: