Object

Title: Polskie badania nad krajobrazem w okresie przedkomputerowym = Polish landscape research in the pre-computer period

Creator:

Richling, Andrzej

Date issued/created:

2014

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, t. 38

Publisher:

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summ. eng. ; Bibliogr. ; 244 p. : il. (color.) ; 24 cm

Abstract:

Before the widespread use of computers, landscape studies required much more work and time. They were characterized by a tendency to formalize and standardize the procedures. During this period, in Poland, solutions accepted and used by most researchers have been developed, also a number of basic textbooks has been published.

References:

1. Armand D.L., 1980. Nauka o krajobrazie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 2. Bartkowski T., 1977. Metody badań geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań. ; 3. Bartkowski T., 1979. Ochrona i kształtowanie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 4. Ciołkosz A., Białousz S., 2008. Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w badaniach środowiska w Polsce. Nauka 3, s. 79-96. ; 5. Czarnecki R., 1972. Wskazówki metodyczne do kartowania uroczysk w krajobrazie lessowym Wyżyny Sandomierskiej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ; 6. Czeppe Z., German K., 1978. Metoda kartowania fizycznogeograficznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne 45, s. 123-140. ; 7. Kondracki J. (red.), 1959. Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim. Prace Geograficzne 19, Instytut Geografii PAN, Warszawa. ; 8. Kondracki J., 1969. Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 9. Kondracki J., Richling A., 1983. Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej. Przegląd Geograficzny 55 (1), s. 201-217. ; 10. Marsz A., 1966. Próba regionalizacji fizycznogeograficznej Wyspy Wolin. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 17, seria A, Poznań. ; 11. Marsz A., 1974. New method of physiographic regionalization. Quaestiones Geographicae 1, Poznań, s. 97-107. ; 12. Ostaszewska K., 1984. System taksonomiczny jednostek o określonym typie gospodarki wodnej na przykładzie okolic Łomianek. Przegląd Geograficzny 56 (1-2), s. 129-140. ; 13. Pietrzak M., 1989. Problemy i metody badania struktury geokompleksu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Seria Geografia 45, Poznań.20 ; 14. Pietrzak M., 2005. Ewolucja poglądów geograficznych na krajobraz. [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii 1, Łódź. ; 15. Przewoźniak M., 1987. Podstawy kompleksowej geografii fizycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ; 16. Przewoźniak M., 1991. Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ; 17. Richling A., 1972, Struktura krajobrazowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Prace i Studia Inst. Geogr. UW z.10, Geogr. Fiz. z.4, s. 11-84. ; 18. Richling A., 1976. Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej (na przykładzie województwa białostockiego). Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 104, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ; 19. Richling A., 1980. Typy hydrotopów zlewni rzeki Suchej. Prace i Studia Geograficzne 2. s. 111-117. ; 20. Richling A., 1981. Związki pomiędzy komponentami środowiska geograficznego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Przegląd Geograficzny 53 (2), s. 359-370. ; 21. Richling A., 1982. Metody badań kompleksowej geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 22. Richling A., Ostaszewska K., 1983. Z metodyki wyróżniania geokompleksów częściowych. Przegląd Geograficzny 55 (1), s. 157-369. ; 23. Sołowiej D., 1987. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.

Relation:

Problemy Ekologii Krajobrazu

Volume:

38

Start page:

5

End page:

13

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57998 ; 9788361590552

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. 151.035 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 23, 2016

Number of object content hits:

160

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/78240

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information