RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polskie badania nad krajobrazem w okresie przedkomputerowym = Polish landscape research in the pre-computer period

Creator:

Richling, Andrzej

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology, t. 38

Publisher:

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summ. eng. ; Bibliogr. ; 244 p. : il. (color.) ; 24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

Before the widespread use of computers, landscape studies required much more work and time. They were characterized by a tendency to formalize and standardize the procedures. During this period, in Poland, solutions accepted and used by most researchers have been developed, also a number of basic textbooks has been published.

References:

1. Armand D.L., 1980. Nauka o krajobrazie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2. Bartkowski T., 1977. Metody badań geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
3. Bartkowski T., 1979. Ochrona i kształtowanie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4. Ciołkosz A., Białousz S., 2008. Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w badaniach środowiska w Polsce. Nauka 3, s. 79-96.
5. Czarnecki R., 1972. Wskazówki metodyczne do kartowania uroczysk w krajobrazie lessowym Wyżyny Sandomierskiej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
6. Czeppe Z., German K., 1978. Metoda kartowania fizycznogeograficznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne 45, s. 123-140.
7. Kondracki J. (red.), 1959. Z badań środowiska geograficznego w powiecie mrągowskim. Prace Geograficzne 19, Instytut Geografii PAN, Warszawa.
8. Kondracki J., 1969. Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9. Kondracki J., Richling A., 1983. Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej. Przegląd Geograficzny 55 (1), s. 201-217.
10. Marsz A., 1966. Próba regionalizacji fizycznogeograficznej Wyspy Wolin. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 17, seria A, Poznań.
11. Marsz A., 1974. New method of physiographic regionalization. Quaestiones Geographicae 1, Poznań, s. 97-107.
12. Ostaszewska K., 1984. System taksonomiczny jednostek o określonym typie gospodarki wodnej na przykładzie okolic Łomianek. Przegląd Geograficzny 56 (1-2), s. 129-140.
13. Pietrzak M., 1989. Problemy i metody badania struktury geokompleksu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Seria Geografia 45, Poznań.20
14. Pietrzak M., 2005. Ewolucja poglądów geograficznych na krajobraz. [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii 1, Łódź.
15. Przewoźniak M., 1987. Podstawy kompleksowej geografii fizycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
16. Przewoźniak M., 1991. Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
17. Richling A., 1972, Struktura krajobrazowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Prace i Studia Inst. Geogr. UW z.10, Geogr. Fiz. z.4, s. 11-84.
18. Richling A., 1976. Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej (na przykładzie województwa białostockiego). Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 104, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
19. Richling A., 1980. Typy hydrotopów zlewni rzeki Suchej. Prace i Studia Geograficzne 2. s. 111-117.
20. Richling A., 1981. Związki pomiędzy komponentami środowiska geograficznego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Przegląd Geograficzny 53 (2), s. 359-370.
21. Richling A., 1982. Metody badań kompleksowej geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
22. Richling A., Ostaszewska K., 1983. Z metodyki wyróżniania geokompleksów częściowych. Przegląd Geograficzny 55 (1), s. 157-369.
23. Sołowiej D., 1987. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.

Relation:

Problemy Ekologii Krajobrazu

Volume:

38

Start page:

5

End page:

13

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57998 ; 9788361590552

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. 151.035 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 23, 2016

Number of object content downloads / hits:

576

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/78240

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information