RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The role of relief geodiversity in geomorphology

Creator:

Kostrzewski, Andrzej (1939– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 84 Special Issue Part 2 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

178 pp. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Klimaszewski, M. (1978), Geomorfologia [Geomorphology], Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
2. Kostrzewski, A. (1986), Zastosowanie teorii funkcjonowania geosystemu do badań współczesnych środowisk morfogenetycznych obszarów nizinnych Polski Północno-Zachodniej [Application of the theory of operation of a geosystem to studies of contemporary morphogenetic environments of lowland areas of North-Western Poland], Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 103: 26–28.
3. Kostrzewski, A. (ed.) (1991), Koncepcja programu: Monitoring obiegu energii i materii – kompleksowy monitoring środowiska przyrodniczego w podstawowych typach geoekosystemów Polski [Conception of the Energy and Matter Cycle Monitoring programme: An integrated monitoring of the natural environment in basic types of Poland’s geoecosystems], Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i środowisko”, Poznań.
4. Kostrzewski, A. (1993), Geoekosystem obszarów nizinnych. Koncepcja metodologiczna [Th egeoecosystem of lowland areas: A methodologica lconception], in Kostrzewski, A. (ed.), Geoekosystem obszarów nizinnych, Ossolineum, Wrocław, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”, Zeszyty Naukowe, 6: 11–17.
5. Kostrzewski, A. (1995a), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Cele, założenia, zadania [The Integrated Monitoring of the Natural Environment in Poland. Aims, assumptions, tasks], in: Kostrzewski, A. (ed.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Propozycje programowe [Integrated Monitoring of the Natural Environment. Programme proposals], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 7–22.
6. Kostrzewski, A. (1995b), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – cel badań, struktura organizacyjna, realizacja programu pomiarowego w 1994 roku [The Integrated Monitoring of the Natural Environment in Poland: Research aim, organisational structure and implementation of the measuring programme in 1994], in Kostrzewski, A. (ed.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku [Integrated Monitoring of the Natural Environment. State of geoecosystems of Poland in 1994], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
7. Kostrzewski, A. (1996a), Integrated Monitoring of the Natural Environment, in Chojnicki, Z. (ed.), Contemporary Problems of Polish Geography, Bogucki Scientific Publishers, Poznań, 123–133.
8. Kostrzewski, A. (1996b), Znaczenie programu ZMŚP dla rejestracji przemian i zachowania struktury krajobrazowej Polski [Significance of the IMNE programme for registering changes in and preserving Poland’s landscape structure], in Soja, R. and Prokop, P. (eds), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego Monitoring geoekosystemów górskich [Integrated Monitoring of the Natural Environment for Mountain Geoecosystems], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 9–21.
9. Kostrzewski, A. (1997), Opracowanie koncepcjii zasad georóżnorodności: definicja, zadania i cele georóżnorodności [Preparing a conception and rules of geodiversity: Definition, tasks and goals of geodiversity], in: Opracowanie systemu ochrony georóżnorodności w Polsce [Preparing a system of geodiversity conservation in Poland], Archive of the Polish Geological Institute, Warszawa.
10. Kostrzewski, A. (1998), Georóżnorodność rzeźby jako przedmiot badań geomorfologii [Geodiversity of relief as a research object of geomorphology], in: Pękala, K. (ed.), Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy [The main directions of geomorphologic studies in Poland. Current state and perspectives], Wydawnictwo UMCS, Lublin, 11–16.
11. Kostrzewski, A. (2001), Georóżnorodność i jej znaczenie w kształtowaniu i ochronie powierzchni Ziemi [Geodiversity and its significancein the moulding and protection of the Earth’s surface], in: W trosce o Ziemię. Księga ku czci Profesora Stefana Kozłowskiego [Out of concernfor the Earth. Book in memory of Professor Stefan Kozłowski], Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 131–138.
12. Kostrzewski, A., Mazurek, M. and Stach, A. (eds.)(1995), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Zasady organizacji i system pomiarowy, wybrane metody badań [The Integrated Monitoring of the Natural Environment. Principles of organisation, the measuring system, and selected research methods], Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
13. Kostrzewski, A. Starkel, L. and Zwoliński, Z. (1997), Georóżnorodność rzeźby [Relief geodiversity], Archives of the Polish Geological Institute, Warszawa.
14. Kozłowski, S. (1994), Droga do ekorozwoju [A road to eco-development], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
15. Kozłowski, S. (1997), Program ochrony georóżnorodności w Polsce [Geodiversity conservation programme in Poland], Przegląd Geologiczny, 45 (1): 489–496.
16. Starkel, L. (ed.) (1991), Geografia Polski, środowisko przyrodnicze [The geographyof Poland: The natural environment], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

84

Issue:

Special Issue Part 2

Start page:

69

End page:

74

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2011.S2.5 ; oai:rcin.org.pl:2330

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 9, 2012

Number of object content hits:

670

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/13848

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information