Object

Title: Inwentarz pośmiertny łaziebnika toruńskiego Johanna Zandera (1709)

Creator:

Katarzyna Pękacka-Fałkowska

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 1

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bucholtz W. 1996. Die Amt der Bader und Wundaerzte. Zur Geschichte der Chirurgie in Stralsund, Teil 1. Greisfald–Stralsunder Jahrbuch 6, 125–162.
Burszta J., Łuczak Cz. (eds.), 1962. Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania, T. I: 1700-1758. Wyd.. Poznań: Wyd. PTH.
Dygdała J. 2002. Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Część III: 1651–1793. Toruń: Wyd. UMK i Wyd. TNT.
Erler G.. 1976. Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg. Bd. 2. Hamburg: Kraus.
Gentilcore D. 1997. The fear of disease and the disease of fear. In: Fear in Early Modern Society, ed. William G. Naphy and Penny Roberts. Manchester: Manchester University Press, 184-208.
Gniatczyńska-Głowacka S. 1959. Cech cyrulików poznańskich (1517–1780). Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza 5 (1), 23-74.
Kizik E. 2006. Inwentarz pośmiertny gdańskiego rytownika Mattheusa Deischa. In: D. Kaczor and A. Mosingiewicz (eds.) Portret ponad wszystko: Jacob Wessel i jego wiek: sztuka gdańska XVIII wieku: katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku 15.12.2005-26.02.2006. Gdańsk: Gdańskie Muzeum Narodowe, 25-31.
Klonder A. 2000. Wszystka spuścizna w Bogu spoczywającego. Majątek ruchomy zwykłych mieszkańców Elbląga i Gdańska w XVII wieku. Warszawa: IHiE PAN.
Klonder A., Główka D. 2003. Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność. KwHKM 51 (2), 157-176.
Magowska A. 2011. Życie codzienne poznańskich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości. KwHKM 59 (2), 139–148.
Mikulski K. 2004. Z cyrulików burmistrzowie. Dzieje kariery społecznej rodziny Meissnerów w Toruniu. In: . C. Kulko and P. Guzowski (eds.), 2004. Cała historia to dzieje ludzi… Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznicę urodzin i 55-lecie pracy naukowej. Białystok: Wyd. UwB, 255–270.
Mikulski K.. 2008. Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
Mohrmann R.-E. 2005. Pośmiertne inwentarze mienia – krytyka źródła, problemy badawcze. Kw.HKM 53 (2), 137-146.
Nawrocki S., Wisłocki J. (eds.), 1961. Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania. Poznań: Wyd. PTH.
Pękacka-Falkowska K. 2015. Inwentarze i kontrakty dzierżawne toruńskiej łaźni nowomiejskiej z pierwszej połowy XVIII wieku. KwHKM 63 (1), 119–140.
Pękacka-Falkowska K. 2015. Spory kompetencyjne między łaziebnikami i chirurgami toruńskimi w XVIII w. Przypadek Johanna Zandera. Medycyna Nowożytna 21 (2), 137-171.
S.a. 1981. Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte. Archiv fur Reformationsgeschichte 72, 299-315.
Sokół S. 1957. Historia gdańskiego cechu chirurgów. 1454–1820. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Sokół S. 1967. Historia chirurgii w Polsce. Cz. I: Chirurgia okresu cechowego. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Sulkowska-Tuszyńska K. 2004. Wyposażenie łaźni klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie Archaeologia Historica Polona (14), s. 189–209.
Zapnik J. 2007. Pest und Krieg im Ostseeraum. Der „Schwartze Tod” in Stralsund waehrend des Grossen Nordischen Krieges (1700–1721). Hamburg: Dr. Kovac Verlag.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

1

Start page:

79

End page:

96

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62838 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol ; ger

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information