RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku, Ewa Barylewska-Szymańska, t. 7 serii „Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska”, Instytut Historii PAN, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, partner — Muzeum Narodowe w Gdańsku, Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., Warszawa–Gdańsk 2015, ss. 348, aneksy I–III, liczne ryc. w tekście : [recenzja]

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information