RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rudy i rudnicy na obszarze średniowiecznej Lubelszczyzny (do schyłku XVI wieku), Piotr Plisiecki, [w:] Ziemia, człowiek, sztuka. Interdyscyplinarne studia nad Ziemią. Archeologia — historia — kultura — sztuka, red. U. Mazurczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 413–438 : [recenzja]

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information