RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Początki budownictwa żelbetowego w Lublinie

Creator:

Żywicki, Jerzy

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 1

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Affelt Waldemar J. 2011. W: Maria Jolanta Sołtysik i Robert Hirsch (red.). Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i Europie. Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 129-135.
Ajdacki Paweł. 2007. Przedmoście Warszawa, Otwock: PTTK. Oddział.
Atlas architektury Poznania. 2008. (red.) Janusz Pazdera, Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
Banham Reyner. 1979. Rewolucja w architekturze. Teoria i projektowanie w „pierwszym wieku maszyny”, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Czerner Olgierd. 1997. Lwów na dawnej rycinie i planie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Danczowska Halina. 2009. Architekt Tadeusz Witkowski 1904-1986. Kalendarium życia i twórczości. Lublin. Akapit.
Gawarecki Henryk. 1975. Urbanistyka i architektura. W: S. Krzykała (red.), Dzieje Lublina, T. II. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 243-265.
Giedion Sigfried. 1968. Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Gieroba Joanna, Karaś Sławomir, Przesmycka Elżbieta. 2012. Po remoncie zabytkowego mostu w Lublinie. Lubelski Inżynier Budownictwa 23, 14-16.
Jakubowski K., Mosty Krakowa, Dziennik Polski 22 grudnia 2001 www.twierdza.art.pl/a_mosty.htm;
Janczewski Henryk. 1971. Warszawa. Geneza i rozwój inżynierii miejskiej, Warszawa: Arkady.
Karaś Sławomir, Gazda Lucjan. 2004. Inżynier Marian Lutosławski i jego mosty w Lublinie. Drogownictwo 2, 159-164.
Karaś Sławomir, Landecka Halina, Kowieska Katarzyna. 2008. Mosty zabytkowe – szansa ochrony na przykładzie powiatu Biała Podlaska w województwie lubelskim. Drogownictwo 11, 382-387.
Karaś Sławomir, Skoczylas Olga. 2014. Pierwszy most inż. M. Lutosławskiego w Lublinie. Budownictwo i Architektura 13 (1), 113-125.
Karaś Sławomir. 2001. 107 lat żelbetowej kładki łukowej M. Thulliego we Lwowie. Inżynieria i Budownictwo 7, 425-426
Karaś Sławomir. 2013. Ścieżki powstawania technologii F. Hennebiquea, Drogownictwo 5, 159-165.
Kopeć Zbigniew. 2013. Poznań miedzy wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński.
Kotlarski M., Krakowskie mosty zapomniane. Artykuł w blogu Koła Naukowego Konstrukcji Mostowych Politechniki Krakowskiej: knkmpk.blogspot.com/2013/03/krakowskie-mosty-zapomniane.html.
Kubiatowski Jerzy. 1973. Lutosławski Marian. Polski Słownik Biograficzny XVIII/1, 76, 152.
Lewicki Jakub, 2005, Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918, Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami: Neriton.
Nechay Jerzy. 1956. Początki żelbetu w Polsce. W: B. Suchodolski (red.) Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 4, 283-307.
Niebrzydowski Wojciech. 2008. Beton i żelbet a formy architektoniczne XX wieku. Białystok: Rozprawa naukowa Nr 163. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
Olszewski Andrzej K. 1967. Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925. Teoria i praktyka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Orłowski Ryszard. 1992. Z dziejów przemysłu w Lubelskiem w latach 1918-1974. W: Z. Mitura i R. Orłowski (red. ) Z problematyki przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Lubelskiem, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 187-220.
Popławski Zbysław. 1992. Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Raczkiewicz Wioletta. 2012. Beton – materiał budowlany znany od wieków. Przegląd Budowlany 10, 13-18.
Rybak Mieczysław. 2002. Zanim minął wiek XIX – były już mosty z betonu zbrojonego. Drogownictwo 7-8, 224-237.
Stefański Krzysztof. 2009. Ludzie którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński .
Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej. 2015. Historyczne konstrukcje żelbetowe – stosowane materiały oraz algorytmy obliczeniowe. Budownictwo i Architektura 14, 105-112.
Wołczew Wsiewołod, 1971. Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych w województwie lubelskim w okresie międzywojennym. Rocznik Lubelski XI, 193-225.
Zachuta Leszek. 2004. Historia przemysłu cementowego w Polsce 1857-2000. Kraków: Polski Cement.
Żelichowski Ryszard. 2002. Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rodu. Warszawa: Rytm
Żywicki Jerzy. 1998. Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie. Lublin: idea Media.
Żywicki Jerzy. 2005/2006. Urzędnik-architekt Ludwik Szamota i jego dzieła, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Secto L, Artes, III/IV, 9-65.
Żywicki Jerzy. 2011. Lubelskie dzieło Oskara Sosnowskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio L, Artes, IX, 2, 53-68.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

1

Start page:

55

End page:

78

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62837 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information