RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: ŁUKASZ WRÓBEL, Józef Jerzy Hylzen. Studium kariery magnackiej w XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 402.

Creator:

Jusupović, Monika ORCID

Date issued/created:

2023

Resource type:

Text

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

23 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Borkowska Małgorzata. 2008. Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, 3, Wielkie Księstwo Litewskie i Ziemie Ruskie Korony Polskiej, Warszawa.
Dukwicz Dorota. 2016. Czy rozbiór był wstrząsem? Problem reakcji społeczeństwa szlacheckiego Rzeczypospolitej na zabór części terytorium oraz utratę suwerenności w okresie pierwszego rozbioru, [w:] My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. W. Kriegseisen, Warszawa, s. 355–377.
Honestas et turpitudo. 2019. Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewska, K. Łopatecki, J. Urwanowicz, Białystok.
Macuk Andrèj. 2010. Barac′ba magnackìh grupovak u VKL (1717–1763 gg.), Mìnsk.
Macuk Andrèj. 2015. Braslaŭskìâ sojmìkì ŭ 50-h – pačatku 60-h gg. XVIII st., „Belaruskì gìstaryčny zbornìk”, 44, s. 62–98.
Michalski Jerzy. 1993. Reforma sądownictwa na sejmie konwokacyjnym 1764 roku, [w:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, red. K. Wajda i in., Toruń, s. 295–313.
Michalski Jerzy. 2020. Zagadnienie reformy sądownictwa i prawa sądowego w początkach panowania Stanisława Augusta, [w:] Michalski Jerzy, Studia i szkice historyczne z XVIII i XIX wieku, Kraków, s. 597–635.
Urzędnicy. 2004. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, 1, Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, Warszawa.
Zielińska Teresa. 1997. Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

71

Issue:

2

Start page:

241

End page:

248

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:239409 ; 0023-5881 ; e-ISSN 2719-6496 ; doi:10.23858/KHKM71.2023.2

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 8, 2024

In our library since:

Sep 26, 2023

Number of object content downloads / hits:

74

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/275810

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information