Obiekt

Tytuł: Geofizyczne badania dużych konstrukcji neolitycznych na terenach lessowych. Casus Słonowice

Twórca:

Herbich, Tomasz ; Tunia, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 54 Z. 1 (2009)

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 25 cm

Bibliografia:

1. Becker H., 1979, Magnetic prospecting with a difference proton magnetometer with an automatic data record on a digital cassette, ,,Archaeo Physica”, 10, s. 633–637 ; 2. Calderoni G., Gancarski J., Lityńska Zając M., Tunia K., 1998–2000, Radiocarbon dating and palaeobotanical data for the Bronze Age assembla¬ges of Słonowice and Trzcinica sites (Kielce and Krosno provinces, southern Po¬land), Origini, 22, Roma, s. 267–298 ; 3. Chochorowski J., 1985, Zur Chronologie und Rekonstruktion der Befestigungsanlage der frühbronzezeitlichen Burg in Jędrychowice, [w:] Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Materialien der Inetrnationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. Sepetmeber 1983 in Kraków, Archaeologia Interregionalis, 6, M. Gedl red., Warszawa–Kraków 1985, s. 45–55 ; 4. Dabas M., Herbich T., Hesse A., Misiewicz K., Tabbagh A., 1993, Electromagnetic prospecting at two Polish sites (Słonowice and Milanówek) with the SH3 Slingram device, „Archaeologia Polona”, t. 31, s. 51–70 ; 5. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. ; 6. Gancarski J., 1999, Wehranlage vom Beginn der Bronzezeit in Trzcinica, Gde. Jasło, [w:] Kultura Otomani Füzesabony — rozwój, chronologia, gospodarka, J. Gancarski red., Krosno, s. 131–144 ; 7. Gancarski J., 2006, Trzcinica — karpacka Troja, Krosno ; 8. Gašaj D., 2002, Osady warowne i życie gospodarcze, [w:] Między Mykenami a Bałtykiem. Kultura Otomani Füzesabony, J. Gancarski red., Krosno–Warszawa, s. 21–52 ; 9. Gediga B.,1985, Problemy badań wczesnobrązowych osiedli obronnych na ziemiach polskich, [w:] Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Materialien der Inetrnationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. Sepetmeber 1983 in Kraków, Archaeologia Interregionalis, 6, M. Gedl red., Warszawa–Kraków 1985, s. 13–26 ; 10. Herbich T., 1983, Sprawozdanie z badań geofizycznych na stanowiskach z przełomu neolitu i wcze-snego brązu w Słonowicach, Bronocicach i Szarbi, maszynopis przechowywany w Samodzielnej Pracowni Dokumentacji Naukowej i Archiwalnej Instytutu Ar¬cheologii i Etnologii PAN w Warszawie ; 11. Herbich T., Tunia K., 2005, Archaeological and geophysical research at Słonowice, Kazimierza Wielka district in southern Poland, [w:] 6th International Conference on Achaeological Prospec¬tion, Proceedings, S. Piro red., Rome, s. 409–412 ; 12. Kunawicz Kosińska E., 1985, Osada obronna z wczesnej epoki brązu w Nowej Cerekwi, [w:] Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Materialien der Inetrnationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. Sepetmeber 1983 in Kraków, Archaeologia Interregionalis, 6, M. Gedl red., Warszawa–Kraków 1985, s. 109–125 ; 13. Lityńska Zając M., Tunia K., 2007, Some General Remarks on the Neolithic and Old Bronze Age Site in Słonowice village, southern Poland, 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Kraków, Poland 17–23 June 2007, Kraków, s. 20–23 ; 14. Misiewicz K., 1998, Metody geofizyczne w planowaniu badań wykopaliskowych, Warszawa ; 15. Neubauer W., 1990, Geophysicalische Prospektion in der Archäologie, „Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien”, t. 120, s. 1–60 ; 16. Pieczyński Z., 1985, Umocnienia ochronne osady z wczesnej epoki brązu w Bruszczewie, woj. leszczyńskie, stan. 5, [w:] Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Materialien der Inetrnationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. Sepetmeber 1983 in Kraków, Archaeologia Interregionalis, 6, M. Gedl red., Warszawa–Kraków 1985, s. 167–179 ; 17. Plešlová‑Štiková E., 1985, Makotřasy: a TRB site in Bohemia, Fontes Archaeologici Pragenses, 17, Prag ; 18. Schwartz R., 2003, Pilotstudien. Zwölf Jahre Luftbildarchäologie in Sachsen‑Anchalt, Halle ; 19. Tunia K., 1985, Aus der Problematik der Fundstelle „G“ in Słonowice, Woiw. Kielce. Forschungen 1979–1982, 1. Vorbericht, [w:] Frühbronzezeitliche befestigte Siedlungen in Mitteleuropa. Materialien der Inetrnationalen Arbeitstagung vom 20. bis zum 22. Sepetmeber 1983 in Kraków, Archaeologia Interregionalis, 6, M. Gedl red., Warszawa–Kraków 1985, s. 207–218 ; 20. Tunia K., 1990, Archäologische Untersuchungen am neolitischen Verteidigungswerk bei Słonowice, Woj. Kielce, in den Jahren 1979–1988, 2. Vorbericht. „Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte”, t. 73, s. 249–253 ; 21. Tunia K., 1996, Ogólnopolska konferencja archeologiczna Słonowice ’96, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 48, s. 239–242 ; 22. Tunia K., 1998, Neolithic and Old Bronze Age site at Słonowice, Kielce voivodeship, [w:] The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, June 26–30, 1998, Cracow, Poland. Guide to Excursion 4: Holocene — Prehistoric settlement and its environmental setting east of Cracow, K. Wasylikowa red., Cracow, s. 29–30 ; 23. Tunia K., 2006, „Temenos” kultury pucharów lejkowatych w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka. Badania 1979–2002. Trzecie sprawozdanie, [w:] Idea megalityczna w kulturze pucharów lejkowatych, J. Libera, K. Tunia red., Lublin–Kraków, s. 335–340

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

54

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

13

Strona końc.:

35

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49850 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2015-09-09

Data dodania obiektu:

2014-11-18

Liczba wyświetleń treści obiektu:

292

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/65415

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji