RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Cognitive Values of Ossuaries from the Cemetery and the Church of St. Nicholas in Gniew, Poland

Creator:

Kozłowski, Tomasz ; Grupa, Małgorzata

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 32 (2019)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Exploring churches and cemeteries we often come across human remains placed in one common burial pit. We register the fact, and while working with site material we barely mention excavated ossuaries, not thinking, how much important knowledge can be obtained from them. During exploration seasons in the Church of St. Nicholas in Gniew (Pomerania, Poland) between 2009-2016 we registered various ossuaries from the modern period, placed inside and outside the church. The most significant information was obtained from the ossuary situated in the southern crypt of St. Anne’s Chapel, where, apart from bone relics, we found the most numerous archaeological collection of silk textiles in Poland. This material helps us to define details concerning the time of the individuals’ death. This represents a unique situation in ossuary studies, as usually ossuaries do not provide any additional material data. Human remains themselves help to recreate the history of local populations, as they provide indications of living conditions, pathological changes and the numerical size of the populations under examination. Therefore, archaeologists and anthropologists should work together in these complex sites.

References:

Chisholm H. (ed.) 1911. Churchyard. In: The Encyclopædia Britannica. 6 (11th ed.). Cambridge.
Cieślak K. 1992. Kościół cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.). Gdańsk.
Drążkowska A. 2006. Wianki wydobyte z krypty grobowej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. “Rocznik Toruński” 33, 209-217.
Drążkowska A. 2007. Kwiaty i wianki elementem wyposażenia grobowego osiemnastowiecznych pochówków na podstawie znalezisk z kościoła św. Jana i z kościoła św. Trójcy w Gdańsku. In: G. Nawrolska (ed.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Elbląg, 491-496.
Drążkowska A. 2016. Wianek grobowy. In: M. Majewski (ed.), Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Archeologia Stargardu 2 (2). Stargard, 367-372.
Drążkowska A. 2016. Tkaniny i elementy pasmanteryjne. In: M. Majewski (ed.), Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Archeologia Stargardu 2 (2). Stargard, 373-383.
Dudziński T., Grupa M., Grupa D., Krajewska M., Majorek M., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Wojciechowska A. 2015. Tajemnice szczuczyńskich krypt 3. Grajewo, Toruń.
Dudziński T., Grupa M., Nowosad W. 2017. Tajemnice szczuczyńskich krypt 4. Grajewo, Toruń.
Fitych T. 2016. Kaplica czaszek w Kudowie Czermnej – Pionierskie i mistrzowskie dzieło ks. Tomaschka. “Ziemia Kłodzka” 268-269, listopad-grudzień 2016, 14-20.
Florkowski A., Kozłowski T. 1993. Analiza antropologiczna szkieletów ze średniowiecznego cmentarzyska w Skrwilnie. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia” 45 (87), 123-136.
Grupa D. 2014. Wstążki i kokardy w zwyczajach pogrzebowych. “Schody Kawowe” 2 (58), 17-20.
Grupa M. 2005. Ubiór mieszczan i szlachty z XVI–XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Toruń.
Grupa M. 2015. Preliminary Analyses of Silk Flowers from Modern Graves in Poland. “Archaeological Textiles Review” 57, 47-53.
Grupa M. 2018. Kultura materialna w świetle badań archeologicznych w sanktuarium w Piasecznie. In: W. Pikor (ed.), Kultura materialna i duchowa sanktuarium w Piasecznie. Pelplin, 33-43.
Grupa M., Grupa D. 2013. Wstążki, wstążeczki z krypt kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie. In: M. Grupa, T. Dudziński (eds.), Tajemnice szczuczyńskich krypt 1. Grajewo, 41-52.
Grupa M., Grupa D., Kozłowski T., Krajewska M., Majorek M., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Wojciechowska A., Dudziński T. 2014. Tajemnice szczuczyńskich krypt 2. Grajewo, Toruń.
Grupa M., Kozłowski T., Jankauskas R., Grupa D., Krajewska M., Krakowska S., Majorek M., Mosiejczyk J., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Wojciechowska A. 2015a. Secrets of the Crypt in St. Ann Chapel / Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny. Gniew.
Grupa M., Kozłowski T., Krajewska M., Grupa D., Janowska N., Jarzęcki K., Kurzawa D., Mucha N., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Słomczewska M., Wojciechowska A., Majorek M. 2015. History of St. Oswald Church in Płonkowo / Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie 1. Płonkowo.
Grupa M., Łukaszewicz J. W. forthcoming. Silk Band and Metal Appliqués of a Child Bonnet from the Northern Crypt of the Parish Church in Gniew. “Analecta Archaeologica Ressoviensia”.
Grupa M., Nowak M. 2017. Wianki jako element wyposażenia grobowego. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 35, 159-172.
Grupa M., Warecka O. 2018. Wybrane różańce z badań w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Gniewie. “Rydwan” 13, 31-42.
Gutkowska-Rychlewska M. 1968. Historia ubiorów. Wrocław, Warszawa, Kraków.
Kozak-Zychman W., Szarlip A. 2015. Zróżnicowanie antropologiczne ludności pochowanej na XV-XVIII wieku na nekropolach lubelskich. In: A. Drążkowska (ed.), Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej. Toruń, 246-265.
Kozłowski T., Krajewska M., Szurowska E., Czechlowska-Nabożna M., Kalinowska P., Pudło A. 2017. Ślady wybranych zmian chorobowych na szczątkach kostnych pochodzących z gdańskich ossuariów jako przyczynek do poznania stanu zdrowia dawnej ludności miasta. Analiza wstępna. In: A. Pudło, M. Henneberg (eds.), Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae 6. Gdańsk, 221-254.
Legacey E-M. 2017. The Paris Catacombs: Remains and Reunion beneath the Postrevolutionary City. “French Historical Studies” 40 (3), 509-536.
Michalik J. forthcoming. Analiza gatunku drewna wybranych różańców pochodzących z badań archeologicznych w Gniewie. “Rydwan”.
Milner G. R., Boldsen J. L. 2011. Humeral and Femoral Head Diameters in Recent White American Skeletons. “Journal of Forensic Science” 57 (1), 35-40.
Mross H. 1997. Dzieje parafii Gniew od XII wieku do 1939 r. Pelplin.
Niedźwiadek R., Drążkowska A., Hupało W., Majorek M., Przymorska-Sztuczka M. 2015. Archeologia. In: A. Drążkowska (ed.), Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: próba analizy interdyscyplinarnej. Toruń, 17-125.
Nowosad W., Grupa M., Grupa D. 2018. Relikty odzieży świeckiej / Secular clothes relics. In: M. Grupa, K. Jarzęcki, W. Nowosad (eds.), Historia kościoła św. Oswalda w Płonkowie / History of St. Oswald Church in Płonkowo 2. Płonkowo, 65-78.
Pudło A. 2017. Wstęp. In: A. Pudło, M. Henneberg (eds.), Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae 6. Gdańsk, 9-14.
Regev E. 2001. The Individualistic Meaning of Jewish Ossuaries: A Socio-Anthropological Perspective on Burial Practice. “Palestine Exploration Quarterly” 133 (1), 39-49.
Ruff C., Holt B., Niskanen M., Sládek V., Berner M., Garofalo E., Garvin H., Hora M., Maijanen H., Niinimäki S., Salo K., Schuplerová E., Tompkins D. 2012. Stature and Body Mass Estimation from Skeletal Remains in the European Holocene. “American Journal of Physical Anthropology” 148 (4), 601-617.
Sulkowska-Tuszyńska K. 2006. Klasztor norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum. Toruń.
Ubelaker D. H. 1974. Reconstruction of Demographic Profiles from Ossuary Skeletal Samples. A Case Study from the Tidewater Potomac. Smithsonian Contributions to Anthropology 18. Smithsonian Institution Press. Washington.

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

32

Start page:

33

End page:

51

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0860-0007 ; doi:10.23858/FAH32.2019.003

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information