RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: The History of Sewerage in Szczecin in the 19th and 20th Centuries

Creator:

Gut, Paweł

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 32 (2019)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The utilization of sewage was a serious problem in medieval and early modern Szczecin in Western Pomerania. The basis of this system was latrines, cesspools and drainage channels. In the mid-19th century there were plans to build a sewage disposal system in Szczecin. Its originator was James Friedrich Ludolf Hobrecht. In the 1870s the city gained a functional network for municipal sewage. Along with the development of the city the sewer infrastructure was constantly expanded. In 1897 the sewer system consisted of 73.7 km of canals and collectors, and in 1941 – 300 km. In the years 1914-1928 three sewage treatment plants were built. This municipal infrastructure was severely damaged during World War II.

References:

80JSW – 80 Jahre Städtische Werke A.G. Stettin. Stettin 1929. [anonym]. Das unterirdische Stettin. “General Anzeiger“ 21.10.1925, 2.
Cembrzyński P. 2011. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w miastach sfery bałtyckiej i sudecko-karpackiej w XIII-XVI wieku. Wrocław.
Frankiewicz B., Gaziński R. 1996. Dzieje szczecińskiego gazownictwa do 1945 r. In: K. Kozłowski (ed.), 150 lat gazowniczego Szczecina. Pół wieku Zakładu Gazowniczego Szczecin. Szczecin, 11-17.
Gut P. 2015. Dzieje wodociągów i kanalizacji w Szczecinie od XVI wieku do 2015 roku. Szczecin.
Hobrecht J. 1868. Kanalisation der Stadt Stettin. Stettin.
Kozińska B. 1995. James Hobrecht i jego wkład w ukształtowanie przestrzenne śródmieścia Szczecina w II połowie XIX w. In: E. Włodarczyk (ed.), Szczecin na przestrzeni wieków. Historia, kultura, sztuka. Szczecin, 156-162.
Kozińska B. 2002. Rozwój przestrzenny Szczecina od początku XIX wieku do II wojny światowej. Szczecin.
Lidzbarski R. 2011. O pierwowzorach historycznej oczyszczalni ścieków w Tczewie. “Ochrona Środowiska” 2011 (2), 72-76.
Matzerath H. 1985. Urbaniesierung in Preussen. Stuttgart.
MEKA – Mała encyklopedia kultury antycznej. VII Edition. Warszawa 1990.
Meyer C. F. 1886. Stettin zur Schwedenzeit Stadt, Festung und Umgegend am Ende des 17. Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der Belagerung von 1677. Stettin.
Sowina U. 1996. Sąsiedztwo a infrastruktura miejska w XV-XVI w. Przyczynek do badań nad rolą wody w przestrzeni sąsiedzkiej. In: A. Czacharowski (ed.), Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Studia Polonica Historiae Urbanae 1. Toruń, 219-227.
Sowina U. 2011. Kanały wód odpływowych w późnośredniowiecznym Krakowie. In: S. Krabath, J. Piekalski, K. Wachowski (eds.), Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej. Wratislavia Antiqua 13. Wrocław, 269-274.
Stelmach M. 1994. Ustrój i finanse miasta. In: B. Wachowiak (ed.), Dzieje Szczecina 3. Szczecin, 686-703. VB 1880/1881, 1892/1893, 1897/1898, 1898/1899, 1902/1903, 1905/1906, 1912, 1918, 1926, 1927, 1929, 1934, 1936, 1937, 1940. Verwaltungsberichte der Stadt Stettin. Stettin.
Włodarczyk E. 1982. Przekształcenie śródmieścia Szczecina w drugiej połowie XIX wieku. “Przegląd Zachodniopomorski” 26 (3-4), 7-28.
Włodarczyk E. 1994. Wielkomiejski rozwój Szczecina w latach 1871–1918. In: B. Wachowiak (ed.), Dzieje Szczecina 3. Szczecin, 279-519.
Zaremba P., Orlińska H. 1965. Urbanistyczny rozwój Szczecina. Poznań.

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

32

Start page:

211

End page:

224

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0860-0007 ; doi:10.23858/FAH32.2019.014

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information