RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: The Bones Have Been Cast. Away. The Attitude of Inhabitants of Chartered Stargard to the Remains of Their Predecessors from Early Middle Ages

Creator:

Majewski, Marcin

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 32 (2019)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article pertains to the problem of human bone remains from an early medieval cemetery which were re-deposited, mainly in the late Middle Ages. The reason for such practices was the change of a location’s purpose through inhabitation and inclusion in a newly founded chartered town. Despite the damage, several dozen burials have been preserved in their anatomical shape. A part of the necropolis was discovered in 2008 during archaeological research in the area of one of the quarters of Stargard’s Old Town (Western Pomerania).

References:

Ariès P. 2011. Człowiek i śmierć. Warszawa.
Berndt H., Neugebauer W. 1968. Lübeck – eine medizinhistorische Studie. In: A. W. Mårtensson (ed.), Res Mediaevales. Ragnar Blomqvist Kal. Mai. MCMLXVIII oblata. Archaeologia Lundensia 3. Karlshamn, 53-90.
Derwein H. 1931. Geschichte des Christlichen Friedhofs in Deutschland. Frankfurt am Main.
Duma P. 2018. Pochówek dziecka w przestrzeni mieszkalnej. Problem obecności szczątków ludzkich w obiektach osadniczych. In: J. Piekalski, K. Wachowski (eds.), Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu 2. Wratislavia Antiqua 23. Wrocław, 1075-1082.
Herrmann B., Rötting H. 1986. Menschliche Skeletteile aus mittelalterlichen Kloaken. “Archäologisches Korrespondenzblatt” 16 (4), 485-487.
Kizik E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej. Gdańsk.
Kwiatkowski K. 2012. Odkryte stulecia. Stargardzki kwartał IX w świetle badań archeologicznych. Stargard.
Majewski M. 2004. Interwencyjne badania archeologiczne przy budowie budynku mieszkalnego, działka nr 107 ul. Płatnerzy na Starym Mieście w Stargardzie. Stargard. Typescript in the Collection of the Department for Archaeology at the Museum for Archaeology and History in Stargard, and at the Archive of the Voivodship Conservator of Monuments in Szczecin.
Majewski M. 2016. Ecclesia sub ecclesia – czyli o świątyni odkrytej pod kościołem augustiańskim w Stargardzie. In: M. Rębkowski (ed.), Kościoły w dobie chrystianizacji. Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 3. Szczecin, 247-253.
Majewski M. 2016. Osada podgrodowa. In: M. Majewski (ed.), Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Archeologia Stargardu 2 (1). Stargard, 101-105.
Majewski M., Kwiatkowski K. 2009. Sprawozdanie wstępne z archeologicznych badań ratunkowych przeprowadzonych na terenie przeznaczonym pod inwestycję „Budowa obiektu mieszkalno-usługowego w Stargardzie”, w kwartale ograniczonym ulicami: Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Grodzką i (Władysława Łokietka) w Stargardzie, obr. 11, działki nr 61/1. 120/1, 121/1, 122/1, 122/2 i 211/1). Stargard. Typescript in the Collection of the Department for Archaeology at the Museum for Archaeology and History in Stargard, and at the Archive of the Voivodship Conservator of Monuments in Szczecin.
Rymar E. 2013. Fragmenty dziejów Stargardu nad Iną do 1253 roku. “Stargardia” 7 (2011-2012), 97-111.
Wańczowski M., Lenart M. 2009. Księga żałoby i śmierci. Second Edition. Warszawa.
Zyśko A. 2011. Ceramika siwa z badań parcel przy przedłużeniu ulicy Władysława Łokietka (Targ Drzewny) w obrębie kwartału IX w Stargardzie. “Stargardia” 6, 89-109.
Zyśko A. 2014. Ceramika siwa z badań parcel przy ulicy Kazimierza Wielkiego (Wielkomłyńska) w obrębie kwartału IX w Stargardzie. “Stargardia” 8, 11-39.

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

32

Start page:

25

End page:

31

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0860-0007 ; doi:10.23858/FAH32.2019.002

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information