RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Studies on the Jagellonian and the Polish-Lithuanian Commonwealth Artillery (a Side Note on Mikola Volkay’s Artylerya Nasvishskaga zamka) : [recenzja]

Creator:

Bołdyrew, Aleksander

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 32 (2019)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article descibed the history of the Nieśwież Castle artillery (on a side note of Mikola Volkay’s Artylerya Nasvishskaga zamka / Aртылерыя Hясвiжскага замка). It was the repertory of cannons founded by numerous generations of Radziwiłł house since the first half of the 16th century. The author of the reviewed thesis presents another transformations of the Nieśwież artillery and the main figures of Radziwiłł house, who took part in creation of the repertory, in competitive and comprehensive way. It is worth stressing that this type of research could appreciate being an analysis of not only the weapon’s technical parameters, but also the cultural context, in which the weapon existed. It is especially important in case of expensive things, which were not only useable, but also glamorous.

References:

Agoston G. 2014. Firearms and Military Adoption: The Ottomans and the European Military Revolution, 1450-1800. “Journal of World History” 25 (1), 85-124.
Althoff G. 2011. Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu. Warszawa.
Bernatowicz T. 1998. Monumenta variis Radivillorum. Wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych. 1: XVI-XVII wiek. Poznań.
Black J. 1991. A Military Revolution? Military Change and European Society 1550-1800. Houndmills.
Cieśla M. 2013. Zbrojownia Radziwiłłów – ostateczny upadek. “Studia z Dziejów Wojskowości” 2013 (2), 9-31.
Duffy M. (ed.) 1980. The Military Revolution and the State 1500-1800. Exeter.
Eltis D. 1995. The Military Revolution in Sixteenth-Century Europe. New York.
Frost R. 1993. The Polish-Lithuanian Commonwealth and the “Military Revolution”. In: J. S. Pula, B. M. Biskupski (eds.), Poland and Europe: Historical Dimension. Selected Essays from the Fiftieth Anniversary International Congress of the Polish Institute of Arts and Sciences of America 1. New York, 19-47.
Frost R. 2002. W sprawie zachodniej techniki wojskowej w okresie Wojen Północnych (1558-1721). In: J. Staszewski, K. Mikulski, J. Dumanowski (eds.), Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej. Toruń, 293-300.
Geertz C. 1983. Further Essays in Interpretive Anthropology. New York.
Górzyński S., Grala J., Piwkowski W., Urbaniak V., Zielińska T. 1996. Radziwiłłowie herbu Trąby. Warszawa.
Jaworski R. 2015. Działa, proch i dziura w murze. Listy polskie króla Zygmunta Augusta do wielkorządcy krakowskiego
Macieja Błeszyńskiego z lat 1563-1564. “Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 32 (1), 139-163.
Knox M., Murray W. (eds.) 2001. The Dynamics of Military Revolution 1300-2050. Cambridge.
Marek L. 2017. Średniowieczne uzbrojenie Europy łacińskiej jako Ars Emblematica. Wratislavia Antiqua 22. Wrocław.
Maroń J. 2011. Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy. Wrocław.
Parker G. 1972. The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659. The Logistics of Spanish Victory and Defeat in the Low Countries’ Wars. Cambridge.
Parker G. 1976. The “Military Revolution”, 1560-1660 – a Myth? “The Journal of Modern History” 48 (2), 195-214.
Parker G. 1996. The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800. Cambridge.
Pomian K. 2006. Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin.
Pośpiech A. 1992. Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku. Warszawa.
Raymond J. 2007. Henry VIII’s Military Revolution. The Armies of Sixteenth-Century Britain and Europe. London.
Rogers C. J. (ed.) 1995. The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe. Boulder.
Volkay M. 2015. Artylerya Nasvishskaga zamka. Minsk.
Żygulski jun. Z. 1982. Broń w dawnej Polsce. Na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa.

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

32

Start page:

237

End page:

241

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0860-0007 ; doi:10.23858/FAH32.2019.016

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information