RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Polityka informacyjna i komunikacyjna władz samorządowych. Studium przypadku wiejskiej gminy Zgierz = Information and communication policy of local authorities. Case study of rural municipality of Zgierz

Creator:

Dzwonkowska-Godula, Krystyna : Autor

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article discusses the problem of communication between local authorities and residents in the rural municipality, including communication tools being implemented and creating opportunities for dialogue with citizens. The research is based on the case study of rural municipality of Zgierz in the Łódzkie Voivodeship in Poland and the analysis of existing data concerning various forms of communication between representatives of local government and local community. It has been distinguished between information policy, which comprises a one-sided communication, aimed at transmitting information “from top to bottom” and communication policy aimed at exchanging information between local authorities and members of local community, in which both parties are senders and receivers. Among the communication instruments being used, forms based on direct and indirect communication, including media communication have been identified. As the results of the study show, despite of implementing various and modern forms of communication with citizens, local government authorities focus on informing citizens on actions taken by them and promoting their policies, but are less interested in obtaining feedback information concerning needs, problems and expectations. The residents themselves also relatively rarely take advantage of available forms of communication with representatives of authorities and thus exert marginal impact upon local policies.

References:

1. Arnstein S.R., 2012, Drabina partycypacji, [w:] J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja, Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 12-39.
2. Bogdanov D., 2016, Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
3. Długosz D., Wygnański J.J., 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
4. Drosik A., 2006, Polityka komunikacyjna województwa opolskiego, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 269-278.
5. Cheshire L., Higgins V., Lawrence G., 2007, Introduction: governing the rural, (w:) L. Cheshire, V. Higgins, G. Lawrence (red.), Rural Governance. International perspectives, Routledge, London, s. 1-17.
6. Chmielewski Z., 2015, Postawa i oczekiwania mieszkańców jako strony w dialogu z urzędem miasta i gminy, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 67-90.
7. Chmielewski Z., 2015, Praktyka public relations w gminach, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 34-66.
8. Chmielewski Z., Kuca P., Polak R., 2015, Definicje i zagadnienia wprowadzające, [w:] Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak (red.), Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 11-33.
9. Chyliński M., 2014, Informacja i zarządzanie informacją w działalności samorządowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 69, s. 119-130.
10. Frączek P., 2010, Wybrane uwarunkowania występowania syndromu NIMBY, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 314-324.
11. Gierula M., 2006, Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147-156.
12. Hausner J. (red.), Górniak J., Kołdras S., Mazur S., Paszkowska R., 1999, Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, 1999, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
13. Keeter B., 1995, Public relations czyli jak skutecznie informować o swojej działalności, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 161-189.
14. Kozłowski J., 1995, Polityka informacyjna gminy, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 21-42.
15. Kubas S., 2014, Konsultacje społeczne jako przejaw obywatelskiej partycypacji w lokalnym życiu publicznym na przykładzie miasta Katowice, Annales UMCS, 21, 2, s. 169-187. https://doi.org/10.1515/curie-2015-0009
16. Łabędź K., 2015, Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym - formy i ograniczenia, Przegląd Politologiczny, 20, 4, s. 93-106. https://doi.org/10.14746/pp.2015.20.4.7
17. Łuczewski M., Bednarz-Łuczewska P., 2012, Analiza dokumentów zastanych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, PWN, Warszawa, s. 163-188.
18. Marks-Krzyszkowska M., 2013, Zarządzanie publiczne na poziomie lokalnym - geneza, główni aktorzy i ich zaangażowanie, Studia Prawno-Ekonomiczne, 88, s. 313-332.
19. Michalska-Żyła A., 2017, Zróżnicowanie jakości życia w gminach wiejskich województwa łódzkiego, [w:] E. Sobczak, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 477, s. 172-181. https://doi.org/10.15611/pn.2017.477.17
20. Michałowski S., 2006, Polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym a społeczeństwo obywatelskie, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147-156.
21. Pawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, s. 71-80.
22. Pokrzycka L., 2006, Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 251-268.
23. Raport BIP-Watch - Raport z analizy funkcjonowania stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej gmin województwa pomorskiego przeprowadzonej w ramach projektu BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej, 2013, Instytut Metropolitalny, Gdańsk.
24. Rasmussen T.H., 1992, Not in my backyard: the politics of siting prisons, landfills, and incinerators, State & Local Government Review, 24, 3, s. 128-134.
25. Regulska J., 1995, Wprowadzenie, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 7-9.
26. Regulska J., 1995, Polityka informacyjna a udział obywateli w życiu publicznym, [w:] J. Regulska (red.), Grochem o ścianę…? Polityka informacyjna samorządów terytorialnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, s. 43-59.
27. Rhodes R.A., 1996, The New Governance: Governing without Government, Political Studies, 44, s. 652-667. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x
28. Sakowicz M., 2006, Zarządzanie informacją w gminie - podejście strategiczne czy marketingowe?, [w:] S. Michałowski, W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin, s. 147-156.
29. Schimanek T., 2015, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
30. Strategia rozwoju gminy Zgierz na lata 2015-2020, 2015, Załącznik do Uchwały nr 11/15 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2015 r., Zgierz.
31. Szostok P., Rajczyk R., 2013, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Wydawnictwo Gnome, Katowice.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

51

Start page:

27

End page:

45

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,4 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:75327 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.51.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content downloads / hits:

1797

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/97377

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information