RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Władza lokalna na obszarach wiejskich – zróżnicowanie w przestrzeni i zmiana w czasie profilu samorządowca = Local authorities in rural areas – diversification in space and change in the profile of self-government officials over time

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 51

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Effective operating of local communities within a given area is to a large extent dependent upon the potential and capability of using local resources. One of the key assets and factors affecting local development is human capital rooted in a given community, particularly in local self-government authorities. The aim of this paper is to identify characteristic features attributed to the structure of local government representatives in rural areas of Poland. Spatial, temporal and functional variability of such structure have been considered. Description of analyzed space has been presented in the following aspects: interregional, diversification between historical regions as well as regarding intra-regional differences, considering the distance to large urban centers. The grounds for conducting analysis of diversity in the functional aspect has been provided by the functional structure of communes, allowing to distinguish 8 basic types of local economy. The time range taken into account encompassed terms of office for the period of 2002-2018. The subject matter of the study covered rural, urban-rural communes and town mayors including such characteristics as age, gender, type and education level as well as place of residence and stability of power. Obtained results allowed to identify a series of regularities regarding the diversity for each of the five listed features attributed to local authorities. Nonetheless, these patterns are less pronounced than in the case of residents’ electoral behavior diversity.

References:

1. Atlas obszarów wiejskich w Polsce, 2016, J. Bański (red.), IGiPZ PAN, Warszawa.
2. Bański J., 2009, Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce, Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce - przegląd podejść metodologicznych, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 441-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.1
4. Bański J., Kowalski M., Mazur M., 2009, Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi, Przegląd Geograficzny, 81, 4, 483-506. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3
5. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
6. Blakely E.J., 1989, Planning local economic development. Theory and practice, Sage, London-New York.
7. Cichy K., Malaga K., 2007, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 18-53.
8. Ciok S., Raczyk A., 2008, Implementation of the EU Community Initiative INTERREG IIIA at the Polish-German border: an attempt at evaluation, [w:] M. Leibenath, E. Korcelli-Olejniczak, R. Knippschild (red.), Cross-border Governance and Sustainable Spatial Development, Springer, Berlin, s. 33-47. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79244-4_3
9. Czapiewski K., Janc K., 2007, Education as a factor that diversifies the possibilities of economic development in Poland, Alfa Spectra (Central European Journal of Architecture and Planning), 2, s. 29-35.
10. de la Fuente A., Ciccone A., 2003, Human capital in a global and knowledge-based economy, European Commission, Paris.
11. Domański B., 2001, Deformacje metodologiczne i ideologiczne w badaniach przekształceń przestrzeni gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] H. Rogacki (red.), Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 27-35.
12. Emery M., Flora C., 2006, Spiraling-up: Mapping community transformation with community capitals framework, Community Development, 37, 1, s. 19-35. https://doi.org/10.1080/15575330609490152
13. Floriańczyk Z., Czapiewski K. (red.), 2006, Endogenous factors stimulating rural development, Rural areas and development, 4, European Rural Development Network, Warszawa.
14. Gorzelak G., Jałowiecki B., Dziemianowicz W., Roszkowski W., Zarycki T., 1998, Dynamika i czynniki sukcesu lokalnego w Polsce, [w:] G. Gorzelak i B. Jałowiecki (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Studia Regionalne i Lokalne, 25, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 81-151.
15. Gwiaździńska-Goraj M., Goraj S., Sobolewska-Węgrzyn B., 2017, Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie wsi Ruś, Studia Obszarów Wiejskich, 46, s. 27-39. https://doi.org/10.7163/SOW.46.2
16. Herbst M., Piotrowska P., 2008, Gminy odnoszące sukces, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska lokalna 2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 107-129.
17. Kłodziński M., 2003, Jak aktywizować gminę wiejską, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Akademia Rolnicza, Warszawa-Szczecin, s. 17-32.
18. Matysiak I., 2015, Kobiety rządzą polską wsią? Władza lokalna i płeć, Wieś i Rolnictwo, 1.2, (166.2), s. 127-141.
19. Mazur M., 2017, Method vs. form - an attempt to classify cartographic presentation methods, Polish Cartographical Review, 49, 2, s. 47-59. https://doi.org/10.1515/pcr-2017-0004
20. Mazur M., Czapiewski K., 2016, Functional structure of gminas in Poland - classification approaches and research opportunities, Studia Obszarów Wiejskich, 43, s. 7-22. https://doi.org/10.7163/SOW.43.1
21. Mazurkiewicz B., 2018, "Wieczni wójtowie" - zjawisko wielokadencyjności w gminach wiejskich. Analiza wyników wyborów w latach 2002-2014, Acta Politica Polonica, 1 (43), s. 75-87. https://doi.org/10.18276/ap.2018.43-07
22. Michalska S., 2013, Tradycyjne i nowe role kobiet Wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 2 (159), s. 124-139.
23. Mościbroda J., 1999, Mapy statystyczne jako nośnik informacji ilościowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
24. Nogalski B., Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I.Z., 2016, Postulowane postawy radnych gmin w świetle badań empirycznych, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4, 8, s. 33-46. https://doi.org/10.18559/SOEP.2016.8.3
25. Pomianek I., 2010, Aktywność samorządów i partycypacja społeczna w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi lokalnemu, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, 10, 4, s. 64-73.
26. Ptak A., 2017, Kapitał społeczny sołtysów, Wieś i Rolnictwo, 2 (175), s. 29-48.
27. Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
28. Stanny M., Rosner A., Komorowski Ł., 2018, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III, EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
29. Stevens S.S., 1946, On the Theory of Scales of Measurement, Science, 103, 2684, s. 677-680. https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677
30. Steyvers K., Medir L., 2018, From the Few Are Still Chosen the Few? Continuity and Change in the Social Background of European Mayors, [w:] H. Heinelt, A. Magnier, M. Cabria, H. Reynaert (red.), Political Leaders and Changing Local Democracy, Palgrave Macmillan, Cham, s. 79-108. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67410-0_3
31. Swianiewicz P., Łukomska J., 2004, Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne?, Samorząd Terytorialny, 6. s. 14-32.
32. Wasilewski A., 2005, Samorząd gminny jako czynnik poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich, Studia i Monografie, 129, IERiGŻ, Warszawa.
33. Żukowski A., 2005, Wybory [w]: S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 270-275.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

51

Start page:

7

End page:

26

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,5 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:75326 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.51.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Aug 19, 2021

In our library since:

Jul 19, 2019

Number of object content hits:

308

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/97305

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information