RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Bricolage w wykorzystaniu zasobów społecznych wsi. Relacja między zasobami społecznymi obszarów partnerstw a kapitałem społecznym lokalnych grup działania z województw o odmiennych tradycjach społecznikowskich = Bricolage in the use of social resources of rural areas. Ther elation between social resources of partnerships and social capital of local action groups from provinces with varied social activist traditions.

Creator:

Zajda, Katarzyna

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The issue of social activist traditions impact on different features of contemporary societies, institutions and organizations, for example their social capital, has been discussed in the relevant literature. The subject of this paper is the relation between level of social resources in the areas in which local action groups’ work (in provinces with historically varied social activist traditions, i.e. the Western and Northern Territories, on the one hand, and Galicia and Greater Poland, on the other hand) and their social capital. The aim of the article is to find the answers to the following questions: Does the location of those organisations in provinces with historically varied social activist traditions determine their different access to social resources? Do the deficits of social resources in the areas supported by those organisations have a negative influence on their social capital? In order to find the answers to these questions, 287 survey questionnaires filled in by members of 18 local action groups were analysed. All the questions were answered negatively. The findings were interpreted with reference to the concept of bricolage, which showed it from a new perspective.

References:

1. Azmat F., Ferdous A.S., Couchman P., 2015, Understanding the Dynamics Between Social Entrepreneurship and Inclusive Growth in Subsistence Marketplaces, Journal of Public Policy & Marketing, 34, 2, s. 252–271.
2. Baker T., Nelson R., 2005, Creating Something from Nothing: Resource Construction Through Entrepreneurial Bricolage, Administrative Science Quarterly, 50, 3, s. 329–66.
https://doi.org/10.2189/asqu.2005.50.3.329 -
3. Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
4. Di Domenico M.L., Haugh H., Tracey P., 2010, Social Bricolage: Theorizing Social Value Creation in Social Enterprises, Entrepreneurship Theory and Practice, 34, 4, s. 681–703.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00370.x -
5. Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
6. Działek J., 2014, Is social capital useful for explaining economic development in Polish regions?, Geografiska Annaler; Series B, Human Geography 96, 2, s. 177–193.
https://doi.org/10.1111/geob.12044 -
7. Halamska M., 2007, Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi [w:] G. Gorzelak (red.) Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 76–96.
8. Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo 4, 149, s. 104–119.
9. Levi-Strauss C., 1967, The Savage Mind, University of Chicago Press, Chicago.
10. Miner A.S., Bassoff P., Moorman C., 2001, Organizational Improvisation and learning: A field study, Administrative Science Quarterly, 46, s. 304–337.
https://doi.org/10.2307/2667089 -
11. Peisert A., Kotnarowski T., 2012, Tradycje obywatelskie polskich regionów a partycypacja obywatelska, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 250–273.
12. Portes A., 1998, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology, 24, s. 1–24.
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.1 -
13. Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Durak D., 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
14. Putnam R.D., 2000, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York.
https://doi.org/10.1145/358916.361990 -
15. Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
16. Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
17. Wasilewski K. (red.), 2009, Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004–2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
18. Weick K.E., 1993, The collapse of sense making in organizations: The Mann Gulch disaster, Administrative Science Quarterly, 38, s. 628–652.
https://doi.org/10.2307/2393339 -
19. Zajda K., 2012, Przyczyny niestosowania podejścia LEADER w gminach wiejskich województwa łódzkiego, Wieś i Rolnictwo, 2, 155, s. 69–81.
20. Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2014, Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
21. Zajda K., Michalska S., 2011, Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4, 153, s. 123–138.
22. Zarycki T., 2004, Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, Kultura i Społeczeństwo, 48, s. 45–65.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

117

End page:

129

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63464 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content downloads / hits:

1563

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83192

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information