RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Potencjał rozwoju rolnictwa i specjalizacja produkcji rolniczej w ujęciu regionalnym w świetle koncepcji specjalizacji inteligentnych w Polsce = Potential of agriculture development and specialization of agricultural production in regional dimension in the context of smart specializations in Poland

Creator:

Mazurek, Damian

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 46

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The article presents analysis of development potential of agriculture in Poland in regional dimension in the context of smart specializations concept. The paper assumed to characterize all smart specializations related to agriculture. The analysis of all 16 voivodships in the context of agriculture potential was conducted. Three potentials: economic, natural and scientific were examined. In addition, the research has been extended to identify production specialization in each region. Numerous statistical methods were used in the studies and classification of development potential was conducted in the context of implementing regional smart specializations. The objectives of the Europe 2020 Strategy extend regional policy to develop Regional Innovation Strategies, where regions are obligated to identify their strengths. This is important in the context of the new funding program of 2014-2020, as the initiatives supported by the RIS are to implement in all voivodships an innovative model of economic development. However, the choice of smart specialization does not always reflect the real potential of the region in a given sector. The agricultural sector is also specific due to many constraints, therefore the total output potential is incomparable between regions.

References:

1. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
2. Barca F., McCann P., Rodríguez-Pose A., 2012,The case for regional development intervention: place-based versus place-neutral approaches, Journal of Regional Science, 52 (1), s. 134–152.
-
3. Bathelt, H., Glückler J., 2012, Wirtschafts geographie. Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive, UTB, Stuttgart.
4. Benner M., 2013, From smart specialisation to smart experimentation: Towards a new theoretical framework for EU regional policy, SPACES online, 11, Issue 2013–04, Toronto and Heidelberg.
5. Bilbao-Osorio B., Rodríguez-Pose A., 2004, From R&D to innovation and economic growth in the EU, Growth Change, 35 (4), s. 434–455.
-
6. Bowler I.R., 1986, Intensification, concentration and specialization in agriculture – the case of European Community, Geography, 71, s. 14–24.
7. Bowler I.R., 1987, The regional restructuring of production in capitalist agriculture, Rural Systems, 5, 1, s. 17–26.
8. Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K., 2014, Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw, Geoprofit, Warszawa.
9. Dzierżanowski M., 2013, Definiowanie i rozwijanie inteligentnych specjalizacji – wnioski z dobrych praktyk w zakresie polityk klastrowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
10. Foray D., 2009, Understanding "Smart Specialization" [w:] The Question of R&D Specialization: Perspectives and policy implications, JRC Scientific and Technical Reports, European Commission, Bruksela.
11. Foray D., David P.A., Hall B., 2009, Smart Specialisation – The Concept, Knowledge Economists Policy Brief, 9, Bruksela.
12. Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 1, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa, s. 25–48.
13. Kardas M., 2011, Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE, 2, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 121–135.
14. Kulikowski R., 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa: Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne, 187, IGiPZ PAN, Warszawa.
15. Kulikowski R., 2012, Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny, 4 (30), WSZiA, Zamość, s. 17–29.
16. McCann P., Ortega-Argiles R., 2015, Smart specialization, regional growth and applications to European Union cohesion policy, Regional Studies, 49, s. 1291–1302.
-
-
17. Naldi L., Nilsson P., Westlund H., Wixe S., 2015, What is Smart Rural Development? Journal of Rural Studies, 40, s. 90–101.
-
18. Okuniewski J., 1959, Intensywność i poziom produkcji w gospodarstwach chłopskich, PWRiL, Warszawa.
19. Okuniewski J., 1958, Próba oznaczenia kierunków produkcji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, IERiGŻ–PIB, Warszawa.
20. Pluta W., 1977, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
21. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press LTD, London.
-
22. Proniewski M., 2013, Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów: zarys metodologiczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (ekspertyza).
23. Pytkowski W., 1964, Niektóre pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, s. 165–169.
24. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku, 2011, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów.
25. Rehfeld D., 2013, Clusterpolitik, intelligente Spezialisierung, soziale Innovationen – neue Impulse in der Innovationspolitik, IAT Forschung Aktuell, 04, Institut Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule, Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen.
26. Rodrígues-Pose A., 2001, Is R&D investment in lagging areas of Europe worthwhile? theory and empirical evidence, Papers in Regional Science, 80 (3), s. 275–295.
-
-
27. Ślusarz G., 2015, Koncepcja inteligentnej specjalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich. Dylematy i wyzwania. Roczniki Naukowe SERiA, XVII, 6, Poznań.
28. Szyrmer J.H., 1975, Stopień specjalizacji rolnictwa, Próba zastosowania nowej metody mierzenia, Przegląd Geograficzny, 47, 1, s. 117–135.
29. Tłuczak A., 2016, Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 209–216.
-
30. Wojtaszek Z., 1963, Zagadnienia specjalizacji gospodarstw rolnych w Wielkiej Brytanii, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 6, Warszawa, s. 101–116.
31. Vanthillo T., Verhetsel A., 2012, Paradigm change In regional policy: towards smart specialisation? Lessons from Flanders (Belgium), Belgeo, 1–2, Inaugural issue, s. 5.
32. www.bdl.stat.gov.pl/bdl/start
33. www.minrol.gov.pl

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

46

Start page:

171

End page:

186

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63468 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.46.11

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

436

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83196

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information