Object

Title: Quarries in landscape and geotourism

Creator:

Nita, Jerzy

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 4 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. ALEXANDROWICZ Z., 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Przegląd Geologiczny, vol. 54, no. 1, pp. 36-41. ; 2. ALEXANDROWICZ Z., ALEXANDROWICZ S., 2004. Geoparks – the most valuable landscape parks in southern Poland [in:] A. Ber, Z. Alexandrowicz, P. Balabanis (eds.), Proceedings of the Conference “Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe”, October 3-4, 2003, Cracow, Poland, Polish Geological Institute Special Papers, vol. 13, pp. 49-56. ; 3. ALEXANDROWICZ Z., URBAN J., 2003. Zagospodarowanie kamieniołomów dla ochrony dziedzictwa geologicznego – projekty i ich realizacja [in:] J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus, R. Panek (eds.), Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, pp. 193-195. ; 4. BROMOWICZ J. (ED.), 2005. Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 113 pp. ; 5. BRZÓSKA J., ŻYNDA S., 1996. Struktura przestrzenno-funkcjonalna systemu przyrodniczego – część abiotyczna na przykładzie wybranych obszarów Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny [in:] M. Kistowski (ed.), Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 2, pp. 112-118. ; 6. CAÑADAS S.E., RUIZ-FLAÑO P., 2007. Geodiversity: concept, assessment and territorial application. The case of Tiermes-Caracena (Soria). Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, no. 45, pp. 389-393. ; 7. CIOŁEK G., 1964. Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu. Warszawa: Arkady, 55 pp. ; 8. CONESA H.M., GARCÍA G., FAZ A., ARNALDOS R., 2007. Dynamics of metal tolerant plant communities’ development in mine tailings from the Cartagena-La Unión Mining District (SE Spain) and their interest for further revegetation purposes. Chemosphere, vol. 68, no. 6, pp. 1180-1185. ; - ; 9. GLAPA W., KORZENIOWSKI J.I., 2005. Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wrocław: Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, 139 pp. ; 10. GÓRECKI J., SERMET E., 2010. Kamieniołomy Krakowa – dziedzictwo niedocenione [in:] P.P. Zagożdżon, M. Madziarz (eds.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, vol. 3, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp. 123-138. ; 11. HANCOCK G.R., GRABHAM M.K., MARTIN P., EVANS K.G., BOLLHÖFER A., 2006. A methodology for the assessment of rehabilitation success of post mining landscapes – sediment and radionuclide transport at the former Nabarlek uranium mine, Northern Territory, Australia. Science of the Total Environment, vol. 354, iss. 2-3, pp. 103-119. ; - ; 12. HARRELL J.A., STOREMYR P., 2009. Ancient Egyptian quarries – an illustrated overview [in:] N. Abu-Jaber, E.G. Bloxam, P. Degryse, T. Heldal (eds.), Quarry-Scapes: ancient stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean, Geological Survey of Norway Special Publication, 12, pp. 7-50. ; 13. HÜTTL R.F., GERWIN W., 2003. Rehabilitation of post-mining landscapes – the lignite mining districtof lower Lusatia, Germany [in:] J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus, R. Panek (eds.), Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, pp. 232-243. ; 14. HÜTTL R.F., WEBER E., 2001. Forest ecosystem development in post-mining landscapes: a case study of the Lusatian lignite district. Naturwissenschaften, vol. 88, iss. 8, pp. 322-329. ; 15. KONDRACKI J., 1980. Geografia fizyczna Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 463 pp. ; 16. KONDRACKI J., RICHLING A., 1983. Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej. Przegląd Geograficzny, vol. 55, no. 1, pp. 201-217. ; 17. KOSTRZEWSKI A., 1998. Georóżnorodność rzeźby jako przedmiot badan geomorfologii [in:] K. Pękala (ed.), IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy, Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 11-16. ; 18. KOZIOŁ W., KAWALEC P., CHUDZIK W., 2003. Koncepcje zagospodarowania wyrobiska kopalni zlepieńca „Zygmuntówka” [in:] J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus, R. Panek (ed.), Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, pp. 318-330. ; 19. KOZŁOWSKI S., 1997. Prognoza ochrony georóżnorodności w Polsce. Przegląd Geologiczny, vol. 45, no. 5, pp. 489-496. ; 20. KUZNETSOVA T., MANDRE M., KLÕŠEIKO J., PÄRN H., 2010. A comparison of the growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in a reclaimed oil shale post-mining area and in a Calluna site in Estonia. Environmental Monitoring and Assessment, vol. 166, iss. 1-4, pp. 257-265. ; 21. MALEWSKI J. (ED.), 1999. Zagospodarowanie wyrobisk. Technologiczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych surowców skalnych Dolnego Śląska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 225 pp. ; 22. MIZERSKI W., SYLWESTRZAK H., 2002. Słownik geologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 242 pp. ; 23. MORIN K.A., HUTT N.M., 2001. Relocation of net-acid-generating waste to improve post-mining water chemistry. Waste Management, vol. 21, iss. 2, pp. 185-190. ; 24. MYGA-PIĄTEK U., NITA J., 2008. The scenic value of abandoned mining areas in Poland. Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment Series, vol. 2, iss. 2, pp. 132-142. ; 25. NEEF E., 1967. Die theoretischen Grundlagen der Landschaftslehre. Gotha–Leipzig: VEB Hermann Haack,152 pp. ; 26. NITA J., MYGA-PIĄTEK U., 2005. Poszukiwanie możliwości zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w celu zachowania ich walorów geologicznych i krajobrazowych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, vol. 44, no. 3, pp. 53-72. ; 27. NITA J., MYGA-PIĄTEK U., 2006a. Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych. Przegląd Geologiczny, vol. 54, no. 3, pp. 256-262. ; 28. NITA J., MYGA-PIĄTEK U., 2006b. O potrzebie ochrony wyrobisk górniczych dla podniesienia walorów krajobrazowych i celów dydaktycznych obszarów eksploatacji surowców skalnych na przykładzie regionu Kielecko-Chęcińskiego. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, vol. 45, no. 1, pp. 47-56. ; 29. PAWŁOWSKI S., 1938. Geografia jako nauka i przedmiot nauczania. Lwów–Warszawa: Książnica-Atlas, 215 pp. ; 30. PIEŃKOWSKI G., 2004. Nowy geopark „Dolina Kamiennej”. Wiadomości PIG, no. 11 (164), pp. 1-2. ; 31. PIETRZYK-SOKULSKA E., 2003. Kamieniołomy surowców skalnych w polskim krajobrazie [in:] J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus, R. Panek (ed.), Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, pp. 43-53. ; 32. PROSSER C., MURPHY M., LARWOOD J., 2006. Geological conservation: a guide to good practice, Peterborough: English Nature, 145 pp. ; 33. STAWICKI H., 2003. Kształtowanie krajobrazu wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym [in:] J. Środulska-Wielgus, K. Wielgus, R. Panek (ed.), Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, pp. 25-43. ; 34. STOREMYR P., 2006. Reflections on conservation and promotion of ancient quarries and quarry landscapes [in:] P. Degryse (ed.), Conservation of ancient stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean. Proceedings to the first QuarryScapes symposium, October 15-17 2006, Antalya, Turkey, pp. 31-36. ; 35. ŚWIERCZ A., STRZYŻ M., 2009. Rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych na przykładzie regionu świętokrzyskiego [in:] S. Bródka, I. Markuszewska (eds.), Problemy środowiska przyrodniczego terenów poprzemysłowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 24, pp. 59-70. ; 36. UBERMAN R., 2001. Kierunki zagospodarowania odkrywkowych wyrobisk poeksploatacyjnych w aglomeracji krakowskiej. Górnictwo Odkrywkowe, vol. 43, no. 4, pp. 17-26. ; 37. URBAN J., 1990. Ochrona obiektów przyrody nieożywionej w Krainie Gór Świętokrzyskich. Rocznik Świętokrzyski, vol. 17, pp. 47-79. ; 38. URBAN J., WRÓBLEWSKI T., 2004. Chęciny-Kielce Landscape Park – an example of officially not proclaimed geopark [in:] A. Ber, Z. Alexandrowicz, P. Balabanis (eds.), Proceedings of the Conference “Geological heritage concept, conservation and protection policy in Central Europe”, October 3-4, 2003, Cracow, Poland, Polish Geological Institute Special Papers, vol. 13, pp. 131-136. ; 39. WOJCIECHOWSKI K.H., 1986. Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu. Rozprawy Wydziału Biologi ii Nauk o Ziemi, vol. 28, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 283 pp. ; 40. WRÓBLEWSKI T., 2000. Ochrona georóżnorodności w regionie świętokrzyskim. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 88 pp. WRÓBLEWSKI T. (ED.), 2007. Obiekty ; 41. WRÓBLEWSKI T. (ED.), 2007. Obiekty przyrody nieożywionej w kieleckim obszarze metropolitalnym objęte programem Geopark Kielce-Plus. Kielce: Apla, 60 pp. ; 42. ZWOLINSKI Z., 2004. Geodiversity [in:] A.S. Goudie (ed.), Encyclopedia of Geomorphology. Vol. 1, A-I, London: Routledge, pp. 417-418. ; 43. ZWOLIŃSKI Z., 2010. Aspekty turystyczne georóżnorodności rzeźby Karpat [in:] W. Andrejczuk (ed.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, pp. 316-327.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

5

End page:

12

Format:

File size 1,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.4.20 ; oai:rcin.org.pl:29004

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
Nita J. - Quarries in landscape and geotourism Sep 4, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information