Obiekt

Tytuł: Zima w Protektoracie Czech i Moraw. Rzeczywiste i symboliczne wymiary jednej pory roku

Twórca:

Soukupová, Blanka

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Winter in the Protectorate of Bohemia and Moravia. The real and symbolic dimentions of a single seasonof the year ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il., 24 cm

Abstrakt:

Protektorat Czech i Moraw (15/16 marca 1939–9 maja 1945) można określić jako część nazistowskich Niemiec z pewnymi elementami suwerenności państwowej. Autorka stara się przedstawić zimową codzienność społeczeństwa czeskiego w tym układzie państwowym. To właśnie zima była porą roku, kiedy ludność mieszkająca z dala od frontu przeżywała najdotkliwiej skutki wojny w swoim życiu codziennym. Z drugiej strony hitlerowska i kolaborancka propaganda usiłowały pozorować normalną egzystencję, którą mieszkańcy Protektoratu mieli zawdzięczać wielkoduszności Trzeciej Rzeszy. Pomimo rozległych represji wobec miejscowej ludności żydowskiej i wobec czeskiego ruchu oporu Praga w czasach Protektoratu świętowała Boże Narodzenie, urządzała bale w okresie karnawału, dzieci oddawały się zabawom na śniegu. W tym samym czasie na miesiące zimowe przypadły najważniejsze święta nazistowskich Niemiec, przede wszystkim Dzień Rewolucji Niemieckiej (30 stycznia), kiedy to ludność Protektoratu musiała przyłączyć się do charytatywnych akcji (np. Winterhilfe) na rzecz okupanta. Artykuł koncentruje się na kontraście corocznego, zwyczajowego cyklu świąt, które pomagały ludziom przeżyć uciążliwą rzeczywistość, i politycznych uroczystości, które miały subordynować ludność cywilną. Upolityczniane były również następstwa kaprysów pogody w okresie zimowym (niepogody 15 marca 1939, powodzie w połowie marca 1940 r.)

Bibliografia:

„Babička!” 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 48 (1043), s. 21 ; Birgus V. 1955, Hořká léta 1939–47. Evropa očima českých fotografů, Slezská universita (Institut tvůrčí fotografie) ve spolupráci se Správou Pražského hradu, Opava ; Brandes D. 1999, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Prostor, Praha ; Brandes D. 2015, Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích, Prostor, Praha ; Brod T. 2007, Ještě že člověk neví, co ho čeká. Života běh mezi roky 1929–1989, Academia, Praha ; Bryant Ch. 2012, Praha v černém. Nacistická vláda a český nacionalismus, Argo, Praha ; České země pod ochranou německé říše 1939, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 12 (955), s. 2 ; Černý V. 1970, Křik Koruny české. Náš kulturní odboj za války 1938–40, seš. 1, Československý spisovatel, Praha ; 1980, Česká poezie XX. století, zpracoval Milan Blahynka. Československý spisovatel, Praha ; ČTK [Československá tisková kancelář] Vstup německého vojska do Prahy 1939, „Národní politika”, Vol. LVII, No. 75, s. 1–2 ; Den branné moci 1942, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 15 (114), s. 2 ; Doležal J. 1996, Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie, Národní filmový archív, Praha ; Eau de Cologne 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 50 (1045), s. 7 ; Grňa J. 1968, Sedm roků na domácí frontě, Nakladatelství Blok, Brno ; Hrnčířský trh na Kampě 1939, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 51 (994), s. 3 ; Jelizaveta Nikolská s Malcevem 1944, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 4 (1208), s. 8 ; Jesenská M. 1997, Nad naše síly. Češi, Židé a Němci 1937–1939, Votobia, Olomouc ; Kačerové Donaldi a námořníci Pepci 1939, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 51 (994), s. 11 ; Kokoška S. 1998, Praha v letech 1939 až 1945 [w:] Láník J., Vlk J. (red.), Dějiny Prahy II.Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti, Paseka, Praha, Litomyšl, s. 370–416 ; Kolektiv 1996, Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu česko-německých dějin od 19. století, Ústav mezinárodních vztahů, Společná německo-česká komise historiků, Praha ; Kosta J. 2002, Život mezi úzkostí a nadějí, Ladislav Horáček – Paseka, Praha, Litomyšl ; Kural V. 1994, Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938–1945), Ústav mezinárodních vztahů Praha, Praha ; Marika Rökk v novém stejnojmenném operetním velkofilmu Ufy 1944, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 5 (1209), obálka ; McDonald C., Kaplan J. 1995, Praha ve stínu hákového kříže. Pravda o německé okupaci1939–1945, Melantrich, Praha ; Měsíc české knihy 1939, „Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 50 (943), s. 3; No. 51 (994), s. 17 ; Moravec F. 1977, Špion, jemž nevěřili, 68 Publishers, Toronto ; Nadílka pro děti pražských dělníků 1943, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 2 (1153), s. 3 ; Nejkrásnější jesličky v nekrásnějším pražském kostele 1941, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 52 (1099), s. 7 ; Nejlepší vánoční nálada… 1941, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 52 (1099), s. 3 ; Nelahozevské skleněné ozdoby na vánoční stromky 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 51 (1098), s. 8–9 ; Němec P. 1990a, Český národ a nacistická teorie germanizace prostoru, ”ČČH”, Vol. 88, No. 4, s. 535–557 ; Němec P. 1990b, Germanizační politika nacistů v Protektorátě Čechy a Morava 1939–1945, ČSAV, Brno ; Nový rok Státního presidenta Dr. Emila Háchy 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 2 (997), s. 2 ; Pankrácké jesličky 1939, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 52 (995), s. 7 ; Pasák T. 1999, Český fašismus 1922 – 1945 a kolaborace 1939 – 1945, Práh, Praha ; Pasák T. 1997, JUDr. Emil Hácha (1938–1945), Nakladatelství Horizont, Praha ; Porsche M. 1943, Pestré odpoledne pro zraněné z pražských lazaretů, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 9, s. 2 ; Pražská sbírka zimních potřeb pro vojáky putuje na frontu 1942, ”Venkov”, Vol. XXIV (XXXIX), No. 11, s. 3 ; Pujmanová M. 1946, Zdravice Rudé armádě, ”Rovnost”, Vol. 62, No. 46, s. 1 ; Pujmanová M. 1945, Zdravice Rudé armádě, ”Rudé právo”, Vol. 25, No. 4, s. 1 ; Ráj lyžařů 1939, “Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 49 (992), s. 8–9 ; Reiser A. 2003, Útěk, Academia, Praha ; Reklama 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 51 (1046), s. 7 ; Reklama 1941, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 50 (1097), s. 18 ; Ryby, ryby, ryby… 1939, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 52 (995), s. 10–11 ; Říšská branná moc ve službách lidskosti 1940, “Národní politika“, No. 76, s. 4 ; Sbírka pro dílo válečné zimní pomoci 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 44 (1039), s. 3 ; Sedm pražských dnů 21.–27. srpen 1968 1990, Academia, Praha ; Soňa Hennie v nové filmové roli 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 6 (101), s. 3 ; Soukupová B. 2001, Český sebevědomý sen a evropská realita. Reflexe Německa, Rakouska a českých Němců v české demokratické společnosti první republiky, Sofis, Praha ; Soukupová B. 2013, Mýty Prahy v období protektorátu Čechy a Morava a jejich významy,[w:] Soukupová B., Godula-Węcławowicz R. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu, Urbánní studie, sv. 5, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, s. 13–47 ; Soukupová B. 2016, Židé v českých zemích po šoa. Identita poraněné paměti, Marenčin PT, Bratislava ; Státní president dr. Emil Hácha 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 6 (101), s. 3 ; Sumec panu primátorovi 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 11 (1006), s. 19 ; Táborský E. 1947, Pravda zvítězila. Deník druhého zahraničního odboje, Vydavatelstvo družstevní práce, Praha ; Tohle musí přinést štěstí 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 52 (1047), s. 2 ; III. středoškolské přebory v krasobruslení 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 6 (101), s. 3 ; Týden Národní povinnosti velí 1942, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 41 (1140), s. 3 ; Účinná pomoc při povodňové katastrofě v Protektorátě 1940, ”Venkov”, Vol. XXXV, No. 64, s. 3 ; Uhlíř J. B., Kaplan J. 1995, Praha ve stínu hákového kříže. Pravda o německé okupaci 1939–1945, Melantrich, Praha ; Válečné vánoce 1940 ve Flandřích 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 1 (996), s. 3 ; Vánoce pana státního presidenta 1941, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 1 (1048), s. 3 ; Vánoční svátky pana presidenta 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 1 (996), s. 2 ; Ve prospěch zimního pomocného díla 1941, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 14 (1061), s. 3 ; V rámci akce „Umění mládeži“ 1943, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 53, s. 3 ; Vojáci východní marky… 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 4 (999), s. 3 ; Vojákům k vánocům 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 49 (1044), s. 3 ; Výzva státního presidenta Dr. Emila Háchy 1942 1942, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 2 (1101), s. 2 ; Zelinka T. Č., Novák F. 1948, Proti hákovému kříži 1938–1945. Těžká léta, veliké dny. Wyd. Klub přátel starého Smíchova, Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu Praha XVI., Praha

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

15

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

98

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64938 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-09-17

Data dodania obiektu:

2018-03-06

Liczba wyświetleń treści obiektu:

131

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/84249

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji