Object structure
Title:

Miasto w świątecznej szacie – kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia

Subtitle:

A city in the festal robe – creating the aesthetics of urban space during Christmas holidays ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Creator:

Błahut, Grzegorz

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

aesthetic ; urban space ; Christmas time ; identity

Abstract:

The article is an attempt at determining the place and the role of aesthetics in ethnology and an attempt at describing the aesthetic of urban space at Christmas time. The city is treated here as a friendly and close space. Describing the analogy between the city space and the home space, the author is considering the meaning and functions of these aesthetics with particular reference to the role of light and decorations. Considering cultural conditioning of aesthetic evaluations, it is possible to state that it is aesthetics of emotions. Reflections presented in the article result from the observation and the comparison of two cities: Bielsko-Biała in Silesia and Wejherowo in Pomerania. This comparison makes it possible to show that signs and symbols of cultural identity are present in these aesthetics

References:

Czerwińska K. 2010, „Ładne to miasto jest!” Prolegomena do badań nad estetyką miasta, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” tom 10/2010, s. 363–373
Gołaszewska M. 2001, Estetyka Współczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Gołaszewska M. 1970, Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
Hajdamowicz R. 2007, Iluminacja jako narzędzie estetyzacji miasta [w] Krajewski M. red.Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, Wydawnictwo Naukowe UAM,Poznań, s. 291–297
Jałowiecki B., Szczepański M. S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Popielska-Grzybowska J., Harper Jo B. 2015 Językowo-kulturowy obraz DOMU (HOME) wewspółczesnym angielskim brytyjskim [w] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów,t.1: Dom, red. J. Bartmiński, J. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 343–372
Rewers E. 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Ewa Rewers, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków
Sekuła E. A., Ślęzak-Tazbir W. 2008, Nocna zmiana. Miejska semioza po zmroku [w] Jałowiecki B., Łukowski W. red. Szata informacyjna miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 48–67
Wallis A. 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Kachel J. 2016, Święta na Starówce, „Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej” 23.12.2016NR26/350, s. 14–15
Kucybała K. 2016, Choinki, aniołki, dzwoneczki, gwiazdki, „Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej” 23.12.2016 NR26/350, r. s. 16
Znamy zwycięzcę ogólnopolskiego Plebiscytu Miast „Świeć się z Energą”, http://energa-oswietlenie.pl/aktualnosci-2/znamy-zwyciezce-ogolnopolskiego-plebiscytu-miast-swiec-sie-z-energa/, 20.01. 2017

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

15

Start page:

21

End page:

30

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: