Object structure
Title:

Zima w Protektoracie Czech i Moraw. Rzeczywiste i symboliczne wymiary jednej pory roku

Subtitle:

Winter in the Protectorate of Bohemia and Moravia. The real and symbolic dimentions of a single seasonof the year ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Creator:

Soukupová, Blanka

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

the winter period ; the Protectorate of Bohemia and Moravia

Abstract:

The Protectorate of Bohemia and Moravia (15–16 March 1939–9 May 1945) can be described as part of Nazi Germany with certain elements of state sovereignty. The article endeavours to describe the everyday life of Czech society in this state during the winter period, as it was during the cold winter months that residents living in the region found it most difficult to face the impact of war on their everyday life. On the other hand, Hitlerite and collaborationist propaganda tried to pretend that life continued as normal, which the residents of the Protectorate reputedly owed to the generosity of the Third Reich. Protectorate Praguethus celebrated the Christmas season, held balls during the carnival period, and children played in the snow all against a background of wide-spread repression against the local Jewish community and against the Czech Resistance. At the same time, the most important Nazi German holidays also occurred in the winter months, particularly the Day of the German Revolution (30 January), during which the residents of the Protectorate were forced to take part in the German occupant charity event (ex. Winterhilfe). The article focuses on the contrast between the annual cycle of traditional holidays, which helped people survive the gruelling reality and political holidays, which were intended to discipline ordinary residents. However, even freak weather conditions were used to political effect during the winter months (e.g. the foul weather on 15 March 1939, floods in mid-March 1940)

References:

„Babička!” 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 48 (1043), s. 21
Birgus V. 1955, Hořká léta 1939–47. Evropa očima českých fotografů, Slezská universita (Institut tvůrčí fotografie) ve spolupráci se Správou Pražského hradu, Opava
Brandes D. 1999, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, Prostor, Praha
Brandes D. 2015, Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích, Prostor, Praha
Brod T. 2007, Ještě že člověk neví, co ho čeká. Života běh mezi roky 1929–1989, Academia, Praha
Bryant Ch. 2012, Praha v černém. Nacistická vláda a český nacionalismus, Argo, Praha
České země pod ochranou německé říše 1939, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 12 (955), s. 2
Černý V. 1970, Křik Koruny české. Náš kulturní odboj za války 1938–40, seš. 1, Československý spisovatel, Praha
1980, Česká poezie XX. století, zpracoval Milan Blahynka. Československý spisovatel, Praha
ČTK [Československá tisková kancelář] Vstup německého vojska do Prahy 1939, „Národní politika”, Vol. LVII, No. 75, s. 1–2
Den branné moci 1942, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 15 (114), s. 2
Doležal J. 1996, Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie, Národní filmový archív, Praha
Eau de Cologne 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 50 (1045), s. 7
Grňa J. 1968, Sedm roků na domácí frontě, Nakladatelství Blok, Brno
Hrnčířský trh na Kampě 1939, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 51 (994), s. 3
Jelizaveta Nikolská s Malcevem 1944, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 4 (1208), s. 8
Jesenská M. 1997, Nad naše síly. Češi, Židé a Němci 1937–1939, Votobia, Olomouc
Kačerové Donaldi a námořníci Pepci 1939, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 51 (994), s. 11
Kokoška S. 1998, Praha v letech 1939 až 1945 [w:] Láník J., Vlk J. (red.), Dějiny Prahy II.Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti, Paseka, Praha, Litomyšl, s. 370–416
Kolektiv 1996, Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu česko-německých dějin od 19. století, Ústav mezinárodních vztahů, Společná německo-česká komise historiků, Praha
Kosta J. 2002, Život mezi úzkostí a nadějí, Ladislav Horáček – Paseka, Praha, Litomyšl
Kural V. 1994, Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938–1945), Ústav mezinárodních vztahů Praha, Praha
Marika Rökk v novém stejnojmenném operetním velkofilmu Ufy 1944, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 5 (1209), obálka
McDonald C., Kaplan J. 1995, Praha ve stínu hákového kříže. Pravda o německé okupaci1939–1945, Melantrich, Praha
Měsíc české knihy 1939, „Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 50 (943), s. 3; No. 51 (994), s. 17
Moravec F. 1977, Špion, jemž nevěřili, 68 Publishers, Toronto
Nadílka pro děti pražských dělníků 1943, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 2 (1153), s. 3
Nejkrásnější jesličky v nekrásnějším pražském kostele 1941, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 52 (1099), s. 7
Nejlepší vánoční nálada… 1941, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 52 (1099), s. 3
Nelahozevské skleněné ozdoby na vánoční stromky 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 51 (1098), s. 8–9
Němec P. 1990a, Český národ a nacistická teorie germanizace prostoru, ”ČČH”, Vol. 88, No. 4, s. 535–557
Němec P. 1990b, Germanizační politika nacistů v Protektorátě Čechy a Morava 1939–1945, ČSAV, Brno
Nový rok Státního presidenta Dr. Emila Háchy 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 2 (997), s. 2
Pankrácké jesličky 1939, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 52 (995), s. 7
Pasák T. 1999, Český fašismus 1922 – 1945 a kolaborace 1939 – 1945, Práh, Praha
Pasák T. 1997, JUDr. Emil Hácha (1938–1945), Nakladatelství Horizont, Praha
Porsche M. 1943, Pestré odpoledne pro zraněné z pražských lazaretů, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 9, s. 2
Pražská sbírka zimních potřeb pro vojáky putuje na frontu 1942, ”Venkov”, Vol. XXIV (XXXIX), No. 11, s. 3
Pujmanová M. 1946, Zdravice Rudé armádě, ”Rovnost”, Vol. 62, No. 46, s. 1
Pujmanová M. 1945, Zdravice Rudé armádě, ”Rudé právo”, Vol. 25, No. 4, s. 1
Ráj lyžařů 1939, “Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 49 (992), s. 8–9
Reiser A. 2003, Útěk, Academia, Praha
Reklama 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 51 (1046), s. 7
Reklama 1941, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 50 (1097), s. 18
Ryby, ryby, ryby… 1939, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 52 (995), s. 10–11
Říšská branná moc ve službách lidskosti 1940, “Národní politika“, No. 76, s. 4
Sbírka pro dílo válečné zimní pomoci 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 44 (1039), s. 3
Sedm pražských dnů 21.–27. srpen 1968 1990, Academia, Praha
Soňa Hennie v nové filmové roli 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 6 (101), s. 3
Soukupová B. 2001, Český sebevědomý sen a evropská realita. Reflexe Německa, Rakouska a českých Němců v české demokratické společnosti první republiky, Sofis, Praha
Soukupová B. 2013, Mýty Prahy v období protektorátu Čechy a Morava a jejich významy,[w:] Soukupová B., Godula-Węcławowicz R. (red.), Mýtus – „realita” – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu, Urbánní studie, sv. 5, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, s. 13–47
Soukupová B. 2016, Židé v českých zemích po šoa. Identita poraněné paměti, Marenčin PT, Bratislava
Státní president dr. Emil Hácha 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 6 (101), s. 3
Sumec panu primátorovi 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 11 (1006), s. 19
Táborský E. 1947, Pravda zvítězila. Deník druhého zahraničního odboje, Vydavatelstvo družstevní práce, Praha
Tohle musí přinést štěstí 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 52 (1047), s. 2
III. středoškolské přebory v krasobruslení 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 6 (101), s. 3
Týden Národní povinnosti velí 1942, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 41 (1140), s. 3
Účinná pomoc při povodňové katastrofě v Protektorátě 1940, ”Venkov”, Vol. XXXV, No. 64, s. 3
Uhlíř J. B., Kaplan J. 1995, Praha ve stínu hákového kříže. Pravda o německé okupaci 1939–1945, Melantrich, Praha
Válečné vánoce 1940 ve Flandřích 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 1 (996), s. 3
Vánoce pana státního presidenta 1941, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 1 (1048), s. 3
Vánoční svátky pana presidenta 1940, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 1 (996), s. 2
Ve prospěch zimního pomocného díla 1941, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 14 (1061), s. 3
V rámci akce „Umění mládeži“ 1943, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 53, s. 3
Vojáci východní marky… 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 4 (999), s. 3
Vojákům k vánocům 1940, “Pražský ilustrovaný zpravodaj“, No. 49 (1044), s. 3
Výzva státního presidenta Dr. Emila Háchy 1942 1942, ”Pražský ilustrovaný zpravodaj”, No. 2 (1101), s. 2
Zelinka T. Č., Novák F. 1948, Proti hákovému kříži 1938–1945. Těžká léta, veliké dny. Wyd. Klub přátel starého Smíchova, Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu Praha XVI., Praha

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

15

Start page:

85

End page:

98

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: