RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Zimą w parku. O kontemplacji antropologicznej

Creator:

Wejland, Andrzej Paweł

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

In a Park in Winter. On Anthropological Contemplation ; Journal of Urban Ethnology 15 (2017)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Anthropology of the everyday as practised in winter (a genuine, properly snowy and frosty one) takes the author to an urban park. Although this park is relatively small and situated in the very centre of an urban agglomeration, in wintertime it offers seclusion and soothing silence; time flows there at a leisurely pace and the noisy environment is truly far away. In this space, the walk turns into an anthropological practice and the anthropologist himself becomes le promeneur – a mindful walker. While strolling around the park, he looks at it with a unique curiosity and a pensive sensitivity. Thus, the gaze of an anthropologist of the everyday becomes a contemplative gaze, i.e. one that penetrates into “the middle of things”. The author presents various modes and forms of anthropological contemplation. He also puts forward the assumption that anthropological contemplation requires a very special attitude, which – following Baruch Spinoza, and especially José Ortega y Gasset, Arne Naess and Jan Kurowicki – may be termed amor intellectualis (an anthropological one). The author’s reflections have an undisguised autobiographical perspective, since the park in which he practises his wintertime anthropology of the everyday is the Sienkiewicz Park in his native city of Łódź, and thus a space with which he was intimately familiar while a child

References:

Achtelik A. 2015, Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Benjamin W. 2001, Powrót flâneura. O Spacerach po Berlinie Franza Hessela, przeł. Kopacki A., „Literatura na Świecie” nr 8–9, s. 235–238
Bodei R. 2015, The Life of Things, the Love of Things, Fordham University Press, New York
Bourdieu 2001, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. Zawadzki A., Universitas, Kraków
Bronk A. 2003, Podstawy nauk o religii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
de Certeau M. 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Thiel-Jańczuk K., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Charageat M. 1978, Sztuka ogrodów, przeł. Morawińska A., Pawlikowska H., Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa
Contemporary Landscapes… 2005, Contemporary Landscapes of Contemplation, Krinke R. (ed.), Routledge, London & New York
Cuddon J.A. 2013, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, John Wiley & Sons, Inc. / Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA, USA – Oxford, UK – Chichester, UK
Czaja D. 2004, Krzesło. Szkic do portretu, [w:] Czaja D., Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 229–252
Czerwiński M. 1986, Przedmowa, [w:] Hołówka T., Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 5–12
Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. 1991, Cudze problemy, czyli wstęp do sepologii,[w:] Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. (red.), Cudze problemy. O ważności tego,co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa, s. 5–22
Dant T. 2007, Budowanie i zamieszkiwanie, przeł. Franczak Ł., Niweliński K., [w:] Dant T., Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działania, style życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 73–97
Dickinson H., Erben M. 2006, Nostalgia and Autobiography: The Past in the Present, “Auto/Biography” Vol. 14, s. 223–244
Eliade M. 1996, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. Reszke R., Wydawnictwo KR, Warszawa
Felski R. 2008, Uses of Literature, Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA, USA – Oxford, UK
Felski R. 2010, Pożytki z literatury. Szok, przeł. Kunz M., Kunz T., „Teksty Drugie” nr 1–2,s. 278–299
Hessel F. 2001, Sztuka spacerowania, przeł. Lisiecka S., „Literatura na Świecie”, nr 8–9,s. 157–162
Hildebrandt K.M. 2008, Das Erzählmodell des Spaziergangs in Robert Walser „Der Spaziergang”, GRIN Verlag, München
Kurowicki J. 2006, Odkrywanie estetyczności, [w:] Kurowicki J., Dlaczego ozdoba zdobi (wykłady z estetyki i filozofii kultury dla artystów i ekonomistów), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 25–46
Lejzerowicz-Zajączkowska B. 2003, Człowiek w świecie sensów. Filozoficzne podstawy fenomenologicznej socjologii Alfreda Schütza, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock
Monik@ 2013, Monik@ [Czechowicz M.], Łódź. Park im. Henryka Sienkiewicza (instytut, targowisko, ogród..?), „Baedeker Łódzki” 18.06.2013, http://baedekerlodz.blogspot.com/2013/06/odz-park-im-henryka-sienkiewicza.html (dostęp: 10.11.2016)
Morris B. 2004, What We Talk About When We Talk About ‘Walking in the City’, “Cultural Studies”, vol. 18, No. 5, s. 675–697
Naess A. 2008, Naess A. with Haukeland P.I., Life’s Philosophy. Reason and Feeling in a Deeper World, transl. by Huntford R. , The University of Georgia Press, Athens & London
NIKKT 2012, Park Sienkiewicza w Łodzi, http://niktt.latte24.pl/6704,park-sienkiewicza-w-lodzi (dostęp 10.11.2016)
Nuvolati G. 2014, The Flâneur: A Way of Walking, Exploring and Interpreting the City, [w:] Shortell T., Brown E. (ed), Walking in the European City: Quotidian Mobility and Urban Ethnography, Ashgate Publishing, Farnham, England – Burlington, VT, USA, s. 21–40
Ortega y Gasset J. 1966, Meditaciones del Quijote, [w:] Ortega y Gasset J., Obras Completas, t. I (1902–1916), Revista de Occidente, Madrid, s. 309–400
Pangborn M.H. 2011, Defamiliarization, [w:] Ryan M. (general ed.), The Encyclopedia of Literary and Cultural Theory, Castle G. (volume ed.), Vol. I: Literary Theory from 1900 to 1966, (General Editor:), John Wiley & Sons, Inc. / Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA,USA – Oxford, UK – Chichester, UK, s. 147–149
Park…2010, Park im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi, http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-im-henryka-sienkiewicza-w-lodzi (dostęp: 10.11.2016)
Połucha I., Marks E., Młynarczyk K. 2000, Wybrane aspekty sztuki ogrodów na tle jej historycznego rozwoju, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 6, s. 109–124
Rembierz M. 1998, Egzystencjalne i aksjologiczne doświadczenie domu rodzinnego, [w:] Dyczewski L. OFMConv, Wadowski D. (red.), Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 41–57
Robertson J. 2002, Reflexivity Redux: A Pithy Polemic on “Positionality”, “AnthropologicalQuarterly”, vol. 75, Issue 4, s. 785–792
Schütz A. 1962, The Problem of Social Reality, Martinus Nijhoff, The Hague–Boston–London
Sebald W.G. 1998, Le promeneur solitaire. Zur Erinnerung an Robert Walser, [w:] Sebald W.G., Logis in einem Landhaus. Über Gottfried Keller, Johann Peter Hebel, Robert Walser und andere, Carl Hanser Verlag, München, s. 127–168
Sioma R. 1999, Uwagi o przedmiotach konkretnych w twórczości Zbigniewa Herberta, [w:] Wysłouch S., Kaniewska B. (red.), Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych” t. 22), Poznań, s. 149–164
Sławiński J. 2000, Uniezwyklenie, [w:] Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, red. Sławiński J., Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 598
Sommer M. 2003, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, przeł. Merecki J., Oficyna Wydawnicza, Warszawa
Sulima R. 2000, Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Walser R. 1917, Der Spaziergang, Verlag Huber & Co., Frauenfeld und Leipzig
Walser R. 1978, Der Spaziergang, Suhrkamp Verlag, Zürich
Walser R. 2005, Przechadzka, [w:] Walser. R., Niedzielny spacer, przeł. Łukasiewicz M., Świat Literacki, Izabelin, s. 183–239
Wejland A.P. 2010a, Dyskurs i tożsamość. Opowieści we wspólnocie naukowej, [w:] Taranowicz I., Kurcz Z. (red.), Okolice socjologicznej tożsamości. Księga poświęcona pamięci Wojciecha Sitka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 155–182
Wejland A.P. 2010b, Latem w parku. Epifanie codzienności, [w:] Godula-Węcławowicz R. (red.), Lato w mieście. Różne oblicza kultury, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków–Warszawa, s. 145–162
Wejland A.P. 2016, Spojrzeć na świat jak antropolog. Wyzwanie autobiograficzne, [w:] Kafar M. (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 33–47

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

15

Start page:

115

End page:

127

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64940 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 11, 2021

In our library since:

Mar 6, 2018

Number of object content hits:

108

Number of object content views in PDF format

167

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/84257

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information