Object

Title: Antropomorficzna plastyka figuralna krzemienna i kościana w społecznościach pradziejowych z ziem polskich

Creator:

Boroń, Tomasz ; Królik, Halina ; Kowalski, Tomasz

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article

Subtitle:

Archeologia Polski T. 56 Z. 1-2 (2011)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

References:

Ânits L. U., 1973, Neolitičeskie pamatniki Estonii i ih hronologia, Materiały i issledovaniâ po archeologii SSSR, Leningrad, t. 172, s. 202–209 ; Boroń T., 2004, Charakterystyka osadnictwa z epoki kamienia i epoki brązu w Nieborowej st. I, woj. lubelskie, na przykładzie wykopów 4, 7, 8, „Przegląd Archeologiczny”, t. 52, s. 89–129 ; Boroń T., 2006, Organizacja przestrzeni w krzemienicach mazowszańskich na przykładzie zespołów krzemiennych ze stanowiska Nieborowa I, gm. Sawin, woj. lubelskie, „Archeologia Polski”, t. 51, z. 1–2, s. 13–41 ; Boroń T., 2006, Zawołocze. Stone and Bronze Age settlement in the Łęczyńsko-Włodawski Lakeland (Lublin Province), [w:] Suyanggae and her Neighbours, L. Domańska, Y. Lee red., Łódź, s. 239–256 ; Boroń T., 2007, Organizacja przetwórstwa surowca krzemiennego na przykładzie pracowni ze stanowiska Nieborowa I na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 9, s. 165–211 ; Boroń T., 2009, Specyfika, znaczenie i funkcja wytworów kościanych i rogowych w kulturze magdaleńskiej na przykładzie stanowiska Wilczyce 10, pow. Sandomierz, „Archeologia Polski”, t. 54, z. 2, s. 189–207 ; Boroń T., 2010, Le mobilier magdalenien en matieres dures d’origine animale du site de Wilczyce 10 (district de Sandomierz, Pologne), „Bulletin de la Société Préhistorique Française”, t. 107, z. 3, s. 507–520 ; Bosinski G., 1982, Die Kunst der Eiszeit in Deutschland und in der Schweiz, Bonn ; Bosinski G., Fischer G., 1974, Die Menschendarstellungen von Gonnersdorf der Ausgrabung von 1968, Wiesbaden ; Bratlund B., 2002, The faunal remains from Wilczyce, [w:] Recent studies in the Final Palaeolithic of the European Plain, Proceedings of a UISPP Symposium, 14–17 October 1999, B. V. Eriksen i B. Bratlund red., Jutland Archaeological Society Publications, t. 39, Arhus, s. 101–107 ; Brusov A. Â., 1952, Očerki po istorii plemen evropejskoj časti SSSR v neolitičeskuu epohu, Moskva ; Cyrek K., 1994, Der Jungpalaolitsche Hohlenfundplatz Krucza Skała in Mittelpolen, „Archäologisches Korrespondenzblatt”, t. 24, z. 4, s. 367–374 ; Czerniak L., 1994, Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach 5400–3650 p.n.e., Poznań ; Feustel R., 1970, Statuettes feminines paleolithiques de la Republique Democratique Allemande, „Bulletin de la Société Préhistorique Française”, t. 67, z. 1, s. 12–16 ; Fiedorczuk J., 2001, Figurki Wenus – wytwory magdaleńskiej sztuki ruchomej z Wilczyc, pow. Sandomierz, „Przegląd Archeologiczny”, t. 49, s. 41–44 ; Fiedorczuk J., 2002, Paleolityczne figurki „Wenus” ze stanowiska kultury magdaleńskiej w Wilczycach, pow. Sandomierz, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich. Katalog wystawy, Gniezno, s. 34–40 ; Fiedorczuk J., Bratlund B., Kolstrup E., Schild R., 2007 Late Magdalenian feminine flint plaquettes from Poland, „Antiquity”, t. 81, z. 311, s. 97–105 ; Fiedorczuk J., Schild R., 2002 Wilczyce – a new Late Magdalenian site in Poland, [w:] Recent studies in the Final Palaeolithic of the European Plain, Proceedings of a UISPP Symposium, 14–17 October 1999, B.V. Eriksen i B. Bratlund red., Jutland Archaeological Society Publications, t. 39, Arhus, s. 91–100 ; Ginter B., Połtowicz M., 2002, Sztuka ruchoma z magdaleńskiego stanowiska w Dzierżysławiu na Gornym Śląsku, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich. Katalog wystawy, Gniezno, s. 22–29 ; Gula M., 1977, Bursztynowa plastyka figuralna epoki kamienia w Polsce, „Archeologia Polski”, t. 22, z. 2, s. 369–387 ; Gurina N. N., 1973, Neolitičeskie plemena Valdajskoj vozvyšennosti, Materialy i issledovaniâ po archeologii SSSR, Leningrad, t. 172, s. 159–168 ; Höck C., 1992, Die Frauenstatuetten von Gonnersdorf und Andernach, „Archäologische Information”, t. 15, s. 156–159 ; Höck C., 1993, Die Frauenstatuetten des Magdalenien von Gonnersdorf und Andernach, „Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz”, t. 40, nr 1, s. 253–316 ; Irish J. D., Bratlund B., Schild R., Kolstrup E., Królik H., Mańka D., Boroń T., 2008. A Late Magdalenian perinatal human skeleton from Wilczyce, Poland, „Journal of Human Evolution”, t. 55, s. 736–740 ; Isaenko V. F., 1969, Nekotorye proizviedenia iskusstva neolitičeskoj epohi Poles’a, [w:] Tezisy dokladov k konferencii po arheologii Belarussii, Minsk, s. 46–52 ; Jóźwiak B., 2003, Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły, Poznań ; Kaczanowska M., 2006, Środkowa faza rozwoju kultury lendzielskiej w Małopolsce – grupa pleszewsko-modlnicka, [w:] Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi, M. Kaczanowska red., Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, t. 1, Kraków, s. 37–52 ; Kaczanowska M., Kozłowski J. K., 2002, Anthropomorphic and zoomorphic clay figurines from the middle phase of the Lengyel culture in southern Poland, „Archeologické rozhledy”, t. 54, z. 1, s. 129–136 ; Kashina E., 2002, Anthropomorphic flint sculpture of the European Russian forest zone, „Anthropologica et Praehistorica”, t. 113, s. 51–60 ; Kempisty E., 1973, Kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej na Mazowszu i Podlasiu, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 38, z. 1, s. 3–76 ; Kirkowski R., 1987, Gliniana figurka kobiety z Łasina, woj. toruńskie, [w:] Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej, T. Wiślański red., Toruń, s. 201–205 ; Kozłowski J. K., 2000, (rec.) The Venus figurines. Textiles, basketry, gender and status in the upper Paleolithic. O. Soffer, J. M. Adovasio, D.C. Hyland, [w:] Comments, „Current Anthropology”, t. 41, z. 4, s. 526–527 ; Kozłowski J. K., 2004, Wielka historia świata. Świat przed „rewolucją” neolityczną, t. 1, Kraków ; Kowalewska-Marszałek H., Włodarczak P., 2002, Wyniki badań powierzchniowych na stanowisku paleolitycznym w Wilczycach, pow. Sandomierz, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 54, s. 19–60 ; Krajnov D. A., 1992, Russkaa ravnina, centr, [w:] Iskusstvo kamennogo veka, S. V. Ošibkina, D.А. Krajnov, М.P. Zimina red.,Moskva, s. 68–111 ; Kryvalcevič M., 2008, Graviravanya vyavy i arnamentalnae azdablenne na kascanyh vyrabah z vozera Vačera, [w:] Na pograniczu światow. Studia z międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60 rocznicę urodzin, J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt red., Poznań, s. 265–276 ; Loze J. A., 1970, Seno ticejumu un tradiciju atspolojuas akmens laikmeta maksala austrumbaltija, „Arheologija un etnografija”, t. 9, s. 9–30 ; Loze J. A., 1979, Pozdnij neolit i rannaa bronza Lubanskoj Ravniny, Riga ; Mackiewicz H., 1968, Nieborowa, pow. Chełm Lubelski, Informator Archeologiczny, Badania rok 1967, Warszawa, s. 14–16 ; Mackiewicz H., 1978, Nieborowa, gm. Sawin, woj. chełmskie, Stanowisko 2, Informator Archeologiczny, Badania 1977, Warszawa, s. 14 ; Marshack A., 1993, Maszycka iconography. A study of the dispersed symbol systems of the Magdalenien a Navettes, [w:] Maszycka Cave a Magdalenian site in southern Poland, „Jahrbuch des Römish-Germanischen Zentralmuseums Mainz”, t. 40, nr 1, s. 205–216 ; Okulicz J., 1973, Pradzieje ziem pruskich od poźnego paleolitu do VII w. n.e., Monografie dziejów społecznych i politycznych Warmii i Mazur, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; Ošibkina S. V., 1992 Obščaa harakteristika epohi, [w:] Iskusstvo kamennogo veka, S. V. Ošibkina, D.А. Krajnov, М.P. Zimina red.,Moskva, s. 41–44 ; Ošibkina S. V. Red., 1996, Neolit severnoj Evrazii, Moskva ; Otte M., 1990, Relations transculturelles et transregionales dans l’art mobilier, [w:] L‘art des objects au paleolithique, J. Clottes red., Paris, t. 2, s. 185–194 ; Pigeot N., 2004, Les derniers magdaleniens d’Etiolles. Perspectives culturelles et paleohistoriques, XXXVII suplement Gallia Préhistoire, Paris ; Rimantienė R., 1979, Šventoji – Narvos kultūros gyvenvietės, Vilnius ; Rimantienė R., 2005, Die Steinzeit fischer an der Ostseelagune in Litauen, Vilnius ; Schild R., 1971, Lokalizacja prahistorycznych punktów eksploatacji krzemienia czekoladowego na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, „Folia Quaternaria”, t. 39, s. 1–61 ; Schild R., 2009, Paleolityczne figurki kobiet z Wilczyc, „Archeologia Żywa”, t. 4, s. 8–11 ; Schmid E., 1972, Eine jungpalaolithische Frauenfigur aus Achat von Weiler bei Bingen, „Quartär” 23/24, s. 175–180 ; Serikov U. B., 2009, Kremnevaa skul’ptura Urala, Tverskoj Arheologičeskij Sbornik, Tver’, t. 7, s. 391–410 ; Studzickaâ S. V., 1971, Otraženie etničeskih processov v melkoj plastike drevnejšego naselenia severa Evropejskoj časti SSSR, [w:] Istoria i kul’tura Vostočnoj Evropy po arheologičeskim dannym, S. M. Orešnikov, T. B. Popova, W. M. Raušenbah, A. P. Smirnov, M.V. Fehner red., Moskva, s. 23–45 ; Weniger G. - C., 1989, The Magdalenian in western central Europe: settlement pattern and regionality, „Journal of World Prehistory”, t. 3, z. 3, s. 323–372 ; Więckowska H., Chmielewska M., 2007, Materiały do badań osadnictwa mezolitycznego w mikroregionie Luta, woj. Lubelskie, Warszawa ; Wiśniewski T., 2008 Kolekcja zabytków ze stanowiska kultury poźnomagdaleńskiej w Wilczycach, pow. sandomierski, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 10, s. 191–198 ; Zakościelna A., 2002, Przejawy sztuki w kulturze wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, [w:] Sztuka pradziejowa ziem polskich. Katalog wystawy, Gniezno, s. 63–67 ; Zamâtnin S., 1948, Miniaturnye kremnevye skul’ptury v neolite severo-vostočnoj Evropy, „Sovetskaâ arheologiâ”, t. 10, s. 85–123 ; Zimina М. P., 1992, Zapad Rysskoj ravniny, [w:] Iskusstvo kamennogo veka, S. V. Ošibkina, D.А. Krajnov, М.P. Zimina red.,Moskva, s. 112–130 ; Zimina М. P., 1996, Mstinskaa kul’tura, [w:] S. V. Ošibkina red., s. 193–198

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

56

Issue:

1-2

Start page:

65

End page:

88

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49546 ; oai:rcin.org.pl:49546 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Object collections:

Last modified:

Jul 3, 2018

In our library since:

Nov 4, 2014

Number of object content hits:

771

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/67160

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information