RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Początki metody magnetycznej w polskich badaniach archeologicznych

Creator:

Herbich, Tomasz

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 56 Z. 1-2 (2011)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Aitken M. J., 1958, Archaeology without digging, or how a bottle of water – and 150 transistors – can detect underground features. The proton magnetometer, „The Illustrated London News”, nr 6226, s. 560–561
Aitken M. J., 1958, Magnetic prospecting. I – The Water Newton survey, „Archaeometry”, t. 1, s. 24–26
Aitken M. J., 1961, Physics and Archaeology, New York
Aitken M. J., 1961, Magnetic location in Britain, „Archaeometry”, t. 4, s. 83–84
Baranowski T., 1990, Krzysztof Dąbrowski – archeolog Kalisza, „Rocznik Kaliski”, R. 22, s. 47–57
Bielenin K., [1959/1960] 1961, Starożytny ośrodek metalurgii żelaza w połnocnym rejonie Gor Świętokrzyskich, „Archeologia”, 11, s. 143–159
Bielenin K., 1961, Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1959 r., „Materiały Archeologiczne”, t. 3, s. 149–169
Bielenin K., 1966, Dziesięciolecie zespołowych badań terenowych nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim, „Materiały Archeologiczne”, t. 7, s. 39–57
Bielenin K., 1967, Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1965 r., „Materiały Archeologiczne”, t. 8, s. 241–251
Bielenin K., 1970 Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1968 r., „Materiały Archeologiczne”, t. 11, s. 275–277
Bielenin K., 1983, Erkundung archaologischer Objekte mit modern technischen und naturwissenschaftlichen Methoden, [w:] Bodendenkmalpflege und archaologische Forschung, F. Horst red., Berlin, s. 79–97
Bielenin K., 1992, Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętkorzyskich, Kielce
Bielenin K., Kowalczuk J., Stopka T., 1963, Zastosowanie metody magnetycznej w badaniach stanowiska Nowa Słupia 4, pow. Kielce, „Materiały Archeologiczne”, t. 4, s. 303–324
Bielenin K., Suliga I., 2007, 50-lecie badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kraków
Bukowski Z., 1960, Magnetometr protonowy w badaniach archeologicznych, „Z otchłani wieków”, R. 26, nr 2, s. 119–124
Dąbrowska I., 1969, Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska w Jarantowie, pow. Kalisz, w 1966 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, 20, s. 227–230
Dąbrowski K., 1963, The application of geophysical methods to archaeological research in Poland, „Archaeometry”, t. 6, s. 83–88
Dąbrowski K., 1964, Sprawozdanie z prac terenowych przeprowadzonych w roku 1961 przez Zespół Badawczy dla Zastosowania Metod Geofizycznych w Archeologii, „Sprawozdania Archeologiczne”, 16, s. 306–308
Dąbrowski K., Linington R. E., 1967, The use of the proton magnetometer in the region of Kalisz in 1965, „Prospezioni Archeologiche”, 2, s. 29–42
Dąbrowski K., Stopiński W., 1961, Zastosowanie metody elektryczno-oporowej w badaniach archeologicznych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 9, nr 1, s. 75–87
Dąbrowski K., Stopiński W., 1961, Z doświadczeń w stosowaniu metody elektryczno-elektrooporowej w archeologicznych badaniach grodziska wczesnośredniowiecznego, „Przegląd Geofizyczny”, R. 6, z. 3, s. 169–183
Dąbrowski K., Stopiński W., 1962, Zastosowanie metody magnetycznej do badań cmentarzysk ciałopalnych z okresu rzymskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 10, nr 3–4, s. 605–615
Hensel W., 1955, Bariera dźwięku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 3, nr 4, s. 673–686
Hesse A., 1962, Geophysical prospecting for archaeology in France, „Archaeometry”, t. 5, s. 123–125
Jarzyna A., Kowalczuk J., Małoszewski S., Matuszyk J., Szybiński M., Woyda S., 1975, Badania magnetyczne na stanowiskach archeologicznych na obszarze Mazowsza, „Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica”, 524, „Geologia”, z. 24, Kraków, s. 223–232
Johnston R. B., 1961, Archaeological application of the proton magnetometer in Indiana (USA), „Archaeometry” t. 4, s. 71–72
Kaletyn T., 1968, Sprawozdanie z działalności konserwatora zabytków archeologicznych na terenie woj. wrocławskiego w 1966 roku, „Silesia Antiqua”, t. 10, s. 282–299
Kowalczuk J., 1962, Zastosowanie geofizycznej metody magnetycznej w prospekcji stanowisk archeologicznych na obszarze starożytnego i średniowiecznego hutnictwa świętokrzyskiego w latach 1961–1962, [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Archeologicznej Oddziału PAN w Krakowie, lipiec-grudzień 1962, Kraków, s. 368–371
Kowalczuk J., Stopka T., 1961, Zastosowanie metody magnetycznej w badaniach archeologicznych, „Przegląd Geologiczny”, t. 9, nr 10, s. 540–543
Kowalczuk J., Stopka T., 1962, Badania magnetyczne w eksploracji stanowisk archeologicznych, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 7, nr 3, s. 321–328
Kowalczuk J., Stopka T., 1964, Badania geofizyczne metodą magnetyczną obiektów archeologicznych na obszarze starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 12, nr 4, s. 671–679
Krupkowski A., Reyman T., 1953, Badania metaloznawcze nad przekutym połfabrykatem żelaza z Witowa , pow. Pińczów i żużlem dymarkowych z Igołomi, pow. Miechów, „Sprawozdania Państwowego Muzeum Archeologicznego”, t. 5, z. 1–2, s. 48–65
Lemberger M., 1962, Badania geofizyczne na stanowiskach archeologicznych w Igołomii, Stradowie, Błogocicach i Dalewicach, [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji Oddziału PAN w Krakowie, lipiec-grudzień 1962, Kraków, s. 363–368
Lerici C. M., 1961, Archaeological surveys with the proton magnetometer in Italy, „Archaeometry”, t. 4, s. 76–82
Linington R. E., Dąbrowski K., 1964, Doświadczalne badania magnetometrem protonowym cmentarzyska kultury villanova w Tarquinii, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 12, nr 1, s. 67–75
Linington R. E., Dąbrowski K., 1968, Doświadczalne badania magnetometrem protonowym stanowisk archeologicznych w rejonie Kalisza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 16, nr 1, s. 83–94
Misiewcz K., 2002, How we tried to show invisible – history of archaeological geophysics in Poland, „Archaeologia Polona”, t. 40, s. 111–124
Radwan M., 1958, Konferencja Sprawozdawcza Zespołu Historii Techniki Hutniczej i Odlewniczej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 3, s. 491–504
Scollar I., 1961, Magnetic prospecting in the Rhineland, „Archaeometry”, t. 4, s. 74–75
Stopiński W., 1967, Wstępna analiza doświadczalnych badań elektrycznooporowych z wycinka miasta Novae – sektor zachodni, „Archaeologia”, 18, s. 196–210
Stopiński W., 1968, Poszukiwania pierwszego obserwatorium astronomicznego Mikołaja Kopernika we Fromborku metodą elektrycznooporową, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 13, nr 3, s. 637–649
Woyda S., 1977, Mazowiecki ośrodek hutnictwa starożytnego (I wiek p.n.e. – IV wiek n.e.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 25, nr 4, s. 471–488

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

56

Issue:

1-2

Start page:

17

End page:

46

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49549 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2021

In our library since:

Nov 4, 2014

Number of object content hits:

1 064

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/67109

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information