Object

Title: Wykorzystanie lokalnych zasobów wsi w kształtowaniu markowych produktów turystycznych. Studium przypadku bałtowskiego kompleksu turystycznego = The use of local resources of the village in the development of branded tourist products. Case study of the Bałtów tourist complex

Creator:

Pałka-Łebek, Ewa ; Kudla, Nazar

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 47

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

One of the most prominent characteristics of rural tourism in Poland is that it has seen many changes in the last 20 years. This stage can be called “new generation of rural tourism”. The Świętokrzyskie Province is one of the most attractive tourist areas in the southeast part of Poland. The nature and diversified landscape are considered a great asset in the development of different forms of tourism in this area. Rural tourism is an increasingly popular form of non-agricultural activity in this region. The article deals with the role of local resources of the village in the development of branded tourist products. Another issue under discussion are various forms of promotion of tourist activity in rural areas of the Świętokrzyskie Province. Świętokrzyskie is a region with exceptional qualities for the development of tourism in rural areas. The study shows that one from factors influeccing of effieciency of rural tourism undertaking is usage of promotion. Among forms of promotion, in greatest meaning plays: publicity (folders, catalogues) and activities of public relations and satisfied guests. Świętokrzyskie is an example that a good idea and joint action of the Świętokrzyskie Province, regional tourism organisations and owners of tourist objects can, with the engagement of small funds, bring considerable benefits.

References:

1. Bański J., 2016, Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 44.
2. Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka – koszty, ceny, efekty, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
3. Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, UW, Warszawa.
4. Gaworecki W., 2000, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
5. Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
6. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
7. Kmita-Dziasek E., 2010, Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne – idee i dobre praktyki, CDR, Kraków.
8. Kosmaczewska J., 2008, Działania sieciowe gospodarstw agroturystycznych jako sposób na umocnienie pozycji rynkowej, [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarska turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Seria: Monografie, 386, AWF, Poznań.
9. Kotler P., 1994, Marketing, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
10. Kudla N., 2010, Potencjał rekreacyjny regionu wschodnio-karpackiego w kontekście rozwoju turystyki wiejskiej, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 57, KPZK PAN, Kraków.
11. Kudla N., Pałka E., 2012, Potencjał turystyczny Gór Świętokrzyskich jako podstawa kreowania produktów markowych, [w:] M. Jalinik, R. Ziółkowski (red.), Rynek usług turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
12. Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13. Majewski J., 2000, Budowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej, [w:] U. Świetlikowska (red.), Agroturystyka, FAPA, Warszawa.
14. Majewski J., 2009, Budowanie terytorialnego produktu turystycznego, [w:] E. Kmita-Dziasek (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, CDR, Kraków.
15. Majewski J., 2012, Nowa generacja produktów turystyki wiejskiej w Polsce, [w:] J. Majewski (red.), Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
16. Mazurek J., 2008, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich gmin Pobrzeża Koszalińskiego, Regiony Nadmorskie, 16, Uniwersytet Gdański, Gdynia-Pelpin.
17. Michalska S., Zajda K., 2011, Trajektorie wykorzystywania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. "Case study" lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki", Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 123–138.
18. Moroz A., 2008, Jak się tworzy marki? Praktyczne wskazówki dotyczące procesu kreacji marki, Przegląd Organizacji, 3.
19. Okolice Ostrowca Świętokrzyskiego, 2007, Agencja Reklamowa Pod Aniołem, Kraków (mapa).
20. Pałka E., 2014, Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw agroturystycznych w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Seria Rolnictwo, 108, 599, s. 29–41.
21. Panasiuk A. (red.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
22. Polityka rozwoju klastra turystycznego "Szwajcaria Bałtowska" do roku 2020, 2014, Klaster Szwajcaria Bałtowska, Bałtów.
23. Program operacyjny rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w województwie świętokrzyskim, 2008, Regionalna Organizacja Turystyczna, Kielce.
24. Program promocji wraz z regionalnym systemem informacji turystycznej dla województwa świętokrzyskiego, 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
25. Sawicki B., 2009, Kreowanie marki w agroturystyce i turystyce wiejskiej, [w:] P. Palich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia.
26. Sikora J., 2012, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
27. Słownik Języka Polskiego, 2006, L. Drabik i in. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
28. Stanny M., 2013, Zasoby lokalne jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] M. Stanny (red.), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa, s. 213–262.
29. Stefanik M., Kamel M., 2011, Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu pt. Filmowym tropem po Polsce), Turystyka Kulturowa, 8.
30. Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2015–2020, 2014, ROT Województwa Świętokrzyskiego, Kielce.
31. Strzembicki L., 1998, Promocja w turystyce wiejskiej, [w:] U. Świetlikowska (red.), Agroturystyka, SGGW, Warszawa.
32. Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa.
33. Wiatrak A.P., 1999, Kształtowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej, [w:] Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Kraków.
34. Wolski O., Sykała Ł., 2016, Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Próba teoretycznego ujęcia zależności, Studia Obszarów Wiejskich, 44, s. 21–38.
-
35. Woś B., Puciato D., 2011, Charakterystyka wybranych elementów oferty turystycznej gospodarstw agroturystycznych w Wysowej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, 2, Wydawnictwo NOVA SANDER, Kraków.
36. Woźniak M., 2001, Promocja działalności agroturystycznej jako czynnik ożywienia gospodarczego terenów wiejskich (na przykładzie gmin bieszczadzkich), [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia terenów wiejskich, IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Złotów.
37. Wyrwicz E., 2012, Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 1991–2011, Doświadczenia XX-lecia, [w:] J. Majewski (red.), Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce.
38. Yin R.K., 1994, Case Study Research. Design and Methods, Sage Publication, Newbury Park.
39. http://www.baltowskipark.pl (data dostępu 10.06.2017 r.).
40. http://www.juraparkbaltow.pl (data dostępu 10.06.2017 r.).

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

47

Start page:

129

End page:

144

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 3,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64591 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.47.8

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 20, 2018

Number of object content hits:

280

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/83999

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information