RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Analysis of public and individual transportation in Czechia: Spatial differentiation and conditional factors

Creator:

Kvĕtoň, Viktor ; Marada, Miroslav

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Europa XXI 21 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The main aim of the article is detailed evaluation of spatial differentiation of transport opportunities, that means supply of public transport connections (bus and train), and household’s equipment by cars at the municipal level. From the methodological point of view there are two main levels of observing: - the analysis of differentiation of transport opportunities through common statistical indicators characterizing the entire set (“Global Statistics”), - using local statistics, specifi cally the method of spatial autocorrelation (LISA procedure). Article content is divided into two parts. The first addresses the evaluation of the state of spatial differentiation. In the second part the text deals with effect of the supposed socio-geographic as well as geo-social factors determined spatial differentiation of transport opportunities. This analysis is done with using “global” correlation analysis (Pearson’s coefficient). Some theoretical remarks about statistical distribution of indicators and summary of results conclude the article.

References:

1. Gray, D., Farrington, J. and Kagermeier, A. (2008), Geographies of rural transport,in: Knowles, R., Shaw, J., Docherty, I. (eds.) Transport geographies: mobilities, flows and spaces, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 102–119.
2. Hampl, M. (1998), Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK, Praha.
3. Hampl, M. (2002), Regionální organizace společnosti: principy a problémy studia, Geografie-Sborník ČGS, 107, 4, 333–348.
4. Hampl, M. (2004), Současný vývoj geografické organizace a změny v dojížďce za prací a do škol v Česku, Geografie-Sborník ČGS, 109, č. 3, ČGS, Praha, 205–222.
5. Hampl, M. (2005), Geografická organizace společnosti v České republice: Transformační procesy a jejich obecný kontext, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,PřF UK, Praha, 148 s. + mapová příloha.
6. Hampl, M. (2008), Nomotetická nebo idiografická geografie: alternativnost nebo komplementarita? Acta Geographica Universitatis Comenianae, 50, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě, 19–31.
7. Hampl, M., Blažek, J. and Žížalová, P. (2008), Faktory—mechanizmy—procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu, Ekonomický časopis, 56, (7), 696–711.
8. Hoyle, B. S. and Knowles, R. D. (eds.) (1998), Modern Transport Geography, Belhaven Press, London.
9. Hůrský, J. (1978), Regionalizace České socialistické republiky na základě spádu osobní dopravy, Studia Geographica, 59, Geografický ústav ČSAV, Brno, 182 s.
10. Knowles, R., Shaw, J. and Docherty, I. (eds.) (2008), Transport geographies: mobilities, flows and spaces, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
11. Květoň, V. (2006), Hodnocení dopravních možností obyvatel: analýza okresů Česka a mikroregionální pohled. Diplomová práce. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 103 s. + příl.
12. Květoň, V. and Marada, M. (2008), Využití veřejné a individuální automobilové dopravy v Česku v dojížďce za prací a jeho geografická specifika, elektronický sborník ze sjezdu České geografické společnosti (Geografické dny Liberec),
13. Květoň, V., Marada, M., Chmelík, J. and Vondráčková, P. (2009), Vývoj dopravní obslužnosti veřejnou dopravou na příkladu typově odlišných regionů, Acta Universitatis Carolinae, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, 16 s. rkp. (přijato do recenzního řízení).
14. Marada, M. et al. (2008), Doprava a geografická organizace společnosti v Česku, PřF UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, (rkp., v tisku).
15. Marada, M. and Hudeček, T. (2006), Accessibility of peripheral regions: a case of Czechia, EUROPA XXI—Regional periphery in central and eastern Europe, 15, Polish Academy of Sciences, Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, Warszawa, 43–49.
16. Marada, M. and Květoň, V. (2008), Importance of transport possibilities in rural areas of Czechia, conference proseedinga Countryside—our World, ČZU, Praha, 390–406.
17. Moseley, J., M., Harman, G., R., Coles, B. and O., Spencer. B.M. (1977), Rural transport and Accessibility, Centre of East Anglian Studies, University of East Anglia, Norwich.
18. Novotný, J. and Nosek, V. (2009), Nomothetic geography revisited: Statistical distributions, their underlying principles and inequality measures, Geografie-Sborník ČGS, 114, č. 16, Praha, 282−297 (in print).
19. Nutley, S. (1998), Rural areas: accessebility problem, in: Hoyle, B. and Knowles, R. (eds.) Modern transport geography, 2nd rev. edition, Wiley and sons, Chichester, 185–215.
20. Rietveld, P. and Vickerman, R. W. (2004), Transport in regional science: the Death of Distance" is premature, Papers in Regional Science, 83, č. 1, RSAI, Leeds, 229–248.
21. Seidenglanz, D. (2007), Dopravní charakteristiky venkovského prostoru, Disertační práce, Masarykova Univerzita v Brně, 171 s. + přílohy.
22. Urry, J. (1999), Automobility, car culture and weightless travel: a discussion paper. Department of Sociology, Lancaster University, Lancaster, <http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Urry-Mobile-Cultures.pdf >

Relation:

Europa XXI

Volume:

21

Start page:

19

End page:

30

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55783 ; 1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.21.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 25, 2021

In our library since:

Aug 13, 2015

Number of object content downloads / hits:

851

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/75818

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information