Object structure
Title:

Quantitative and qualitative evaluation of public transport supply in rural regions. Case study of Jeseník region

Subtitle:

Europa XXI 21 (2010)

Creator:

Ivan, Igor ; Boruta, Tomáš

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural area ; public transport ; Jesenik region ; walking distance to stop

Abstract:

Commuting to work, school or basic services is going to be an important living condition in case of the Czech countryside. Level of public transport (PT) service was rapidly decreasing in nineties of the 20th century, which was caused by coincident of a few factors. The main goal of this paper is to analyse of PT supply level in the area in the Jeseník rural region (NUTS4—Jeseník District). The Jeseník region is one of the less developed Czech regions from many aspects (Rumpel et al. 2009), it contains 24 municipalities with approximately 41 000 people. Analysis of PT connections frequencies and connection times in the region has showed quite positive situation during the evaluation of PT local service.

References:

1. Boruta, T. and Ivan, I. (2008), Dopravní obslužnost hromadnou dopravou na Jesenicku, Ph.D. Workshop Proceedings, ÚGN, Ostrava, 9–14.
2. Dijst, M. (1999), Two-earner families and their action spaces: A case study of two Dutch communities, GeoJournal, 48, (3), 195–206.
http://dx.doi.org/10.1023/A:1007031809319 -
3. Fojtík, D., Horák, J., Šeděnkévá, M., Ivan, I. (2009), Software support for automatic creating database of public transport connections, in: Proceedings of 10th International Carpathian Control conference, Zakopane, Poland, 517–520.
4. Green, M.B., Meyert, S.P. (1997), An overview of commuting in Canada with special emphasis on rural commuting and employment, Journal of Rural Studies, 13, (2), 163–175.
http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(97)83095-1 -
5. Hampl, M. (2005), Geografická organizace společnosti v České republice: Trasformační procesy a jejich obecný kontext, Univerzita Karlova, Praha.
6. Horák, J., Šeděnková, M., Ivan, I. (2008), Modelling of public transport accessibility for municipalities in the Czech Republic. Available from: <http://gisak.vsb.cz/~iva026/ source/ReferatHorakDopravaFinal.pdf>
7. Hůrský, J. (1969), Zjišťovací intenzity dopravního zpřístupňování (Morava a Slezsko 1891-1955). Feststellung der Intensität der Verkohrserreichbarkeit (Mähren und Schlesien 1891-1955). HG 2, 1969, 79-87, 3 mp.
8. Hůrský, J. (1978), Metody oblastního členění podle dopravního spádu, Rozpravy ČSAV, Issue 88-3.
9. Ivan, I. (2009), Commuting, why door-to-door approach? The situation in MoravianSilesian Region of the Czech Republic, in: Krek, A., Rumor, M., Zlatanova, S. & Fendel, E.M. (eds.) Urban and regional data management. Taylor & Francis Group, London, 439–453.
http://dx.doi.org/10.1201/9780203869352.ch39 -
10. Ivan, I., Horák, J., Šeděnková, M. (2009), Public transport accessibility in the Czech Republic, in: Proceedings Territorial Cohesion of Europe and Integrative Planning, ERSA 2009—the 49th European Congress of the Regional Science Association International, Łódź.
11. Kvizda, M., Pospíšil, T., Seidenglanz, D., Tomeš, Z. (2007), Železniční doprava— institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie, Masarykova univerzita, Brno.
12. Láznička, Z. (1956), Typy venkovského osídlení v Československu, in: Práce brněnské základny československé akademie věd—sešit 3, 1. edition, ČSAV, Brno.
13. Lijewski, T. (1967), Dojazdy do pracy w Polsce, PWN, Warszawa.
14. Marada, M. (2003), Dopravní hierarchie středisek v Česku: vztah k organizaci osídlení, Ph.D. Thesis, Praha: UK.
15. Nutley, S. (1998), Rural areas: accessebility problem, in: Hoyle, B.and Knowles, R. (eds.) Modern Transport Geography, 2. edition, Wiley and Sons, Chichester.
16. Pucher, J. (2002), Suburbanizace příměstských oblastí a doprava: mezinárodní srovnání, in: Sýkora, L. (ed.) Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky, Ústav pro ekopolitiku, Praha, 101–121.
17. Rumpel, P. and Wilam, P. (2006), Studie proveditelnosti přeshraničního regionu partnerství EURES-T Beskydy.
18. Rumpel, P., Boruta, T., Novák, D.W. (2009), Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu, Ostravská univerzita, Ostrava.
19. Sandow, E. (2008), Commuting behaviour in sparsely populated areas: evidence from northern Sweden, Journal of Transport Geography, 16, (1), 14–27.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2007.04.004 -
20. Seidenglanz, D. (2007), Dopravní charakteristiky venkovského prostoru. Ph.D. Thesis, Brno.
21. Taylor, Z. (2003), Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers: the case of Poland, in: Higgs G. (ed.), Rural services and social exclusion, European Research in Regional Science, 12, 95–125, Pion, London.
22. White, P. (2001), Public transport, Spon Press, London.
23. Woods, M. (2005), Rural geography, Sage, London.

Relation:

Europa XXI

Volume:

21

Start page:

31

End page:

45

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1429-7132 ; 10.7163/Eu21.2010.21.3

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.6406, Cz.6407 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: