Filters

Search for: [Volume = "38"]

Number of results: 34

items per page

Medeiros, Eduardo. Autor https://orcid.org/0000-0002-8877-5606 -

2020
Text

Forster, Karol (1800-1879). Autor Firmin-Didot (Paryż). Wydawca

1840
Tekst

Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Regulska, Edyta. Red. Solon, Jerzy (1954- ). Red. Affek, Andrzej. Red. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

2014
Tekst

Affek, Andrzej. Autor http://orcid.org/0000-0002-8751-8288 - Wolski, Jacek (1971- ). Autor http://orcid.org/0000-0003-2889-5814 - Solon, Jerzy (1954- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-8752-4314 -

2014
Tekst

Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Obszarów Wiejskich. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Zespół Badań Obszarów Wiejskich.

2015
Tekst

Safer, Michael Sorensen, Anthony Czapiewski, Konrad Ł.

2015
Tekst

This page uses 'cookies'. More information