RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy = Rural landscape as a collective project

Creator:

Górka, Anna

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 48

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The study discusses the sphere of rural areas’ collective image with the purpose of preserving spatial order of countryside. Polish rural areas are affected by the post-1990 transformation. The development of non-agricultural management and use is accompanied by the phenomena of spatial disintegration, disappearance of local landscape features along with increase of ecological and social risks. Hence, it is necessary to search for integrated methods and innovative tools to support and restore sustainability, coherence and diversity. Conclusions are based on a review of research. It has been pointed out that a development vision common to the local community determines shaping spatial order in a given territory. It is constructed by the means of mediation process. Its foundations were searched for in the approaches of rurality in the field of rural sociology and humanistic geography. Subsequently, the role of participation in spatial decision-making and the role of landscape impact in shaping the image of the territory were shown. The gathered arguments led to the conclusion that a development vision may arise in the process of participatory landscape management.

References:

1. Arnstein S.R., 1969, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, 35,4, s. 216–224.
-
2. Berleant A., 2011, Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
3. Domanowska M., 2015, Social initiatives as a means of participation in the transformation of city space, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Horticulture and Landscape Architecture,36, s. 57–69.
4. Frouws J., 1998, The Contested Redefinition of the Countryside. An Analysis of Rural Discourses in the Netherlands, Sociologia Ruralis, 38 (1), s. 54–68.
-
5. Gaze M., 2015, Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie, Studia Obszarów Wiejskich, 40, s.181–187.
-
6. Górka A., 2016, Krajobrazowy wymiar ruralistyki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
7. Gramberger M., 2001, (red.) Obywatele jako partnerzy. Podręcznik OECD na temat informowania, konsultacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji politycznych. Rządzenie, wyd. I – Paryż, 2001; wydanie polskie 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
8. Halamska M., 2009, Uwagi o naturze wiejskości i sposobach jej definiowania, [w:] G. Gorzelak, M.S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek-miasto-region. Związki i interakcje. Księga Jubileuszowa Bohdana Jałowieckiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 123–136.
9. Halamska M., 2011, Wiejskość jako kategoria socjologiczna, Wieś i Rolnictwo, 1 (150), Studia i Rozprawy, s. 37–55.
10. Halfecree K., 2006, Rural space: constructing a three-fold architecture, [w:] P. Cloke, T. Marsden, P.H. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, s. 44–62.
11. Harvey D., 1996, Justice, Nature and the Geography of Difference, Wiley-Blackwell, Oxford.
12. Jałowiecki B., 2010, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
13. Jollivet M.,1996, Les fondements agraires de l'Europe, [w:] M. Jollivet, N. Eizner (red.), L'Europe et ses campagnes, Paris, Presses de Sciences Po, s. 15–36.
14. Kryteria delimitacji obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (04.02.2018) http://rpo.lubuskie.pl
15. Lefebvre H., 1991, The Production of Space, Donald Nicholson-Smith [trans.]Blackwell, Oxford UK, Cambridge USA.
16. Lipińska B., 2011, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Ujęcie krajobrazowe, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
17. Marsden T., Murdoch J., Lowe P., Munton R., Flynn A., 1993, Constructing the Countryside, UCL Press, London.
18. Mormont M., 1996, Le rural comme catégorie de lecture du social, [w:] M. Jolliet, N. Eizner (eds.), L'Europe et ses campagnes, Presses de Sciences Po, Paryż, s. 161–176.
19. Nacher A., 2016, Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
20. Niedźwiecka-Filipiak I., 2015, Walory miejscowości – tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole.
21. Pawłowska K., 2008, Idea i metody partycypacji społecznej w architekturze krajobrazu, [w:] U. Myga-Piątek, K. Pawłowska (red.), Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, s. 617–624.
22. Pawłowska K., 2008, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu: partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
23. Ploege J., 2008, The New Peasantries. Struggles for Autonomy and Sustainability in an Area of Empire and Globalization, Earthscan, London.
24. Raszeja E., 2013, Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów Wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
25. Solon J., 2014, Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 21, s. 26–44.
26. Stanny M., Śliwowska Z., Hoffmann R., Miasto–wieś: dychotomia czy continuum? Rozważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym, Zeszyty Naukowe WNE Politechniki Koszalińskiej, 20, s.265–279.
27. Taylor Ch., 2001, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szymaniak, Wydawnictwo Znak, Kraków.
28. Wilkin J., O potrzebie i zasadach tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi. [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja Rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 9–14.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

48

Start page:

21

End page:

30

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65998 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.48.2

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jul 13, 2018

Number of object content hits:

262

Number of object content views in PDF format

423

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/85006

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information