RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przemiany poziomu i struktury mechanizacji rolnictwa polskiego w świetle analizy porównawczej wyników spisów powszechnych rolnictwa z lat 2002 i 2010 = Changes in the level and structure of agricultural mechanisation in Poland in the comparative analysis of 2002 and 2010 national agricultural censuses

Creator:

Rudnicki, Roman ; Wiśniewski, Łukasz

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The article presents analysis concerning the general condition (for 2010) as well as trends and rate of changes in agricultural mechanisation in Poland (2002–2010), with individual treatment of tractors and seventeen other machines categorized in five groups, i.e. for: harvest of cereals and green fodder, general purpose, root crops, cultivation of fruit trees and bushes, and animal production. The research accounts for differences across voivodships and districts (powiaty), on the basis of two indices characterizing the changes in the number of machines in a given group in the period 2002–2010 (number as of 2002 = 100 points) and their numbers in 2010 per 100 ha of agricultural acreage. The spatial layout study demonstrates differences in agricultural holding sizes and external factors conditioning the Polish agriculture: natural, historical and urban. It has been shown that the analysed issues are characterized by a large territorial differentiation and that with the support in form of the Common Agricultural Policy resources, agricultural holdings are markedly better – technically equipped (nationwide, a downward trend was noted only in relation to the group of machines for root crops). This phenomenon was most pronounced in the agriculture of the south-east Poland, which has the highest agrarian fragmentation.

References:

1. Ciągniki, maszyny i inne środki transportu w gospodarstwach rolnych Powszechny Spis Rolny 2002, 2003, GUS Warszawa.
2. Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny ekonomiczno-technicznej dokonywanej w Działaniu Inwestycje w gospodarstwach rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006" oraz Modernizacja gospodarstw rolnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, 2007, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa (ekspertyza).
3. Kacprzak E., 2004, Zmiany przestrzenne sadownictwa w Polsce w latach 1990–2002, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLX, s. 69–82.
4. Krzysiak Z., 2011, Opłacalność produkcji buraków cukrowych w warunkach reformy rynku cukru, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 87, s. 119–126.
5. Kupczyk A., Gaworski M., 2006, Analiza wskaźników technicznego wyposażenia gospodarstw mlecznych w Polsce, Inżynieria Rolnicza, 3 (78), s. 211–216.
6. Nowacki W., 2012, O kierunkach zmian w uprawie ziemniaka w Polsce, Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 266, s. 21–34.
7. Pawlak J., 2010, Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 97, s. 165–175.
8. Poczta W. (red.), 2013, Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, GUS, Warszawa, s. 33–38.
9. Rudnicki R., 1993, Geograficzno-rolnicza analiza mechanizacji rolnictwa indywidualnego w makroregionie Dolnej Wisły w latach 1979 i 1987, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia XXI, 82, s. 202–230.
10. Rudnicki R., 2009, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004–2006, Bugucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
11. Rudnicki R., 2013, Spatial differences in the number of applications for payments under the UE Common Agricultural Policy submitted by agricultural holdings in Poland over the years 2002–2010, [w:] A. Kołodziejczak (red.), Development of rural areas in European Regions, Quaestiones Geographicae, 32 (4), Poznań, s.15–31.
12. Rudnicki R., 2014, Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, s. 441–463.
13. Rudnicki R., 2016, Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne (lata 2002-2010), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
14. Sobierajewska J., Ziętara W., 2013, Gospodarstwa sadownicze w Polsce i w wybranych krajach UE, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 1
15. Szlachta J., 2005, Wskaźniki technologiczno-eksploatacyjne produkcji mleka w wybranych oborach. Inżynieria Rolnicza, 4 (64), s. 299–304.
16. Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010, 2011, GUS Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

42

Start page:

165

End page:

183

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61624 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.13

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 25, 2017

Number of object content hits:

591

Number of object content views in PDF format

908

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/igipz/publication/80946

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information