Object

Title: Badania nad oceną stosowalności metod ilościowych w typologii rolnictwa ; Biuletyn Informacyjny - Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Centralny Program Badań Podstawowych 03.12 "Uwarunkowania Przestrzenne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski"

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information