Filters

Search for: [Terms of use = "Copyright\-protected material. \[CC BY\-SA 3.0 PL\] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY\-SA 3.0 PL license, full text available at\:"]

Number of results: 86

items per page

Brykała, Dariusz. Red. Prarat, Maciej. Red. Lamparski, Piotr (1962- ). Red. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.

cop. 2017

Korcelli-Olejniczak, Ewa Bierzyński, Adam Dworzański, Piotr Grochowski, Mirosław (1957- ) Piotrowski, Filip (socjologia) Węcławowicz, Grzegorz Rijksuniversiteit (Utrecht). Faculteit Geowetenschappen

2017

Kolosov, Vladimir Więckowski, Marek [1971- ]. Autor

2018
Tekst

Sagan, Iwona Kolosov, Vladimir Studzińska, Dominika Zotova, Maria Sebentsov, Alexander Nowicka, Klaudia

2018
Tekst

Śleszyński, Przemysław Bański, Jerzy (1960- ) Degórski, Marek Komornicki, Tomasz

2017
Tekst

Rosik, Piotr Komornicki, Tomasz Stępniak, Marcin Śleszyński, Przemysław Goliszek, Sławomir Pomianowski, Wojciech Kowalczyk, Karol

2017
Tekst

Śleszyński, Przemysław Solon, Jerzy

2017
Tekst

This page uses 'cookies'. More information