RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Vie formula iustitie”. Po co w połowie drogi między Kruszwicą a Kaliszem palatyn Piotr kazał postawić słup kamienny z inskrypcją? Uwagi w związku z publikacją Koniński słup drogowy : [recenzja]

Creator:

Kotecki, Radosław ORCID

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 66 Nr 3

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Adamska Anna. 2000. „From Memory to Written Record” in the Periphery of Medieval Latinitas: The Case of Poland in the Eleventh and Twelfth Centuries, [w:] Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society, red. K. Heidecker, Turnhout, s. 83–100
Ancient Laws. 1840. Ancient Laws and Institutes of England, t. 1: Containing the Secular Laws, wyd. B. Thorpe, Cambridge
Banaszkiewicz Jacek. 1990. Pons mercati, gradus lignei, stepen i inne. Uwagi o znaku władzy i prawa słowiańskich miejsc wiecowych. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F”, R. 45, s. 79–89
Bernhardt John W. 1993. Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, c. 936–1075, Cambridge
Bieniak Janusz. 1990. Polska elita polityczna XII wieku (Część III A. Arbitrzy książąt — krąg rodzinny Piotra Włostowica, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 4, red. S.K. Kuczyński, Warszawa, s. 53–55
Block Friedman John, Mossler Figg Kirsten. 2013. Trade, Travel, and Exploration in the Middle Ages: An Encyclopedia, New York–London
Buczek Karol. 1964. Targi i miasta na prawie polskim: Okres wczesnośredniowieczny, Wrocław–Warszawa–Kraków
Codex iuris Bohemici. 1867. Codex iuris Bohemici, t. 1, wyd. H. Jireček, Praha
Cooper Alan. 2002. The Rise and Fall of the Anglo-Saxon Law of the Highway, „Haskins Society journal”, R. 12, s. 39–70
Coutumiers de Normandie. 1881. Coutumiers de Normandie. Première partie: Le Très ancient coutumier de Normandie (Texte latin), wyd. E.-J. Tardif, Rouen
Decreta. 1999. Decreta regni mediaevalis Hungariae, wyd. tłum. J.M. Bak, The laws of Hungary. Series I, 1000–1526, t. 1, Idyllwild
Dembińska Maria. 1977. Funkcje targu, wymiana i moneta, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 1: Od VII do XII wieku, red. M. Dembińska, Z. Podwińska, Wrocław Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 252–263
Dunin-Wąsowicz Teresa. 1967. Inskrypcja konińska z roku 1151, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XV, nr 1, s. 85–95
Dunin-Wąsowicz Teresa. 1970. Inskrypcja konińska z 1151 r., [w:] Z dziejów regionu konińskiego, red. A. Kotulowa, Wrocław–Kraków–Warszawa, s. 153–158
Dunin-Wąsowicz Teresa. 2011. Inskrypcja konińska z 1151 roku, [w:] Teresa Dunin Wąsowicz, Drogami średniowiecznej Polski. Studia z dziejów osadnictwa i kultury, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Warszawa
Fokt Krzysztof. 2017. Książęta i namiestnicy. Historycznoustrojowa glossa do Janusza Bieniaka wizji ustroju drugiej monarchii piastowskiej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, R. 9, nr 4, s. 471–486
Frye David. 2003. From locus publicus to locus sanctus: Justice and Sacred Space in Merovingian Gaul, „Nottingham medieval studies”, R. 47, s. 1–20
Ginter Tomasz. 2008. Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego, Kraków
Györffy György. 1969. Les débuts de l’évolution urbaine en Hongrie (à suivre), „Cahiers de civilization médiévale”, R. 12, nr 46, s. 127–146
Jasiński Tomasz. 2005. Uwarunkowania lokacji Poznania, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, Poznań, s. 163–172
Jasiński Tomasz, Dobosz Józef, Skoczylas Janusz, Płóciennik Tomasz, Gruszczyński Michał, Łojko Jerzy, Łojko-Wojtyniak Paulina. 2016. Koniński słup drogowy, Konin
Kaczmarek Jarmila. 2004. Początki architektury sakralnej w Kruszwicy, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce: Materiały z sesji naukowej, Gniezno, 20–21 listopada 2003 roku, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno, s. 311–332
Karczewski Dariusz. 2012. Kruszwica w strukturze administracyjnej Kujaw (do końca XVII wieku). „Slavia Antiqua”, R. 53, s. 45–69
Kejř Jiří. 1987. Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě, „Právněhistorické studie”, R. 28, s. 9–44
Kürbis Brygida. 1968, rec.: Teresa Wąsowicz, Inskrypcja konińska z roku 1151, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 15, nr 1 (1967), „Studia Źródłoznawcze”, R. 13, s. 234
Lambert Thomas B. 2009. Spiritual Protection and Secular Power: The Evolution of Sanctuary and Legal Privilege in Ripon and Beverley, 900–1300, [w:] Peace and Protection in the Middle Ages, red. T.B. Lambert, D. Rollason, Durham–Toronto, s. 121–140
Les constitucions. 1994. Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI–XIII), wyd. G. Gonzalvo i Bou, Barcelona
Maisel Witold. 1988. Rozważania nad Księgą Elbląską, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, R. 40, nr 2, s. 43–55
Masschaele James. 2002. The Public Space of the Marketplace in Medieval England, „Speculum”, R. 77, nr 2, s. 383–421
Młynarska-Kaletynowa Marta. 1992. Funkcje placu we wczesnych miastach zachodniej Słowiańszczyzny, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XL, nr 3, s. 289–294
Młynarska-Kaletynowa Marta. 1994. O kulcie św. Gotarda w Polsce XII i XIII wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 6, red. S.K. Kuczyński, Warszawa, s. 75–90
Morawski Zbigniew. 1992. Funkcje religijne placów miejskich w średniowiecznej Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XL, nr 3, s. 295–303
Musset Lucien. 1985. Voie publique et chemin du Roi en Normandie du XIe au XIIIe siècle, [w:] Autour du pouvoir ducal normand, Xe–XIIe siècles, red. L. Musset, J.-M. Bouvris, J.-M. Maillefer, Caen, s. 95–111
Najstarszy zwód. 1995. Najstarszy zwód prawa polskiego, wyd. tłum. J. Matuszewski, J.S. Matuszewski, Łódź
O’Brien Bruce R. 1999. God’s Peace and King’s Peace: The Laws of Edward the Confessor, Philadelphia
Pestell Tim. 2016. Using Material Culture to Define Holy Space: The Bromholm Project, [w:] Defining the Holy: Sacred Space in Medieval and Early Modern Europe, red. S. Hamilton, A. Spicer, Abingdon, s. 161–186
Pina Polo Francisco. 2011. The Consul at Rome: The Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic, Cambridge–New York
Placita anglo-normannica. 1881. Placita anglo-normannica: Law cases from William I. to Richard I., wyd. M.M. Bigelow, Boston
Plezia Marian. 1970. Uwagi filologa nad inskrypcją konińską, [w:] Z dziejów regionu konińskiego, red. A. Kotulowa, Wrocław–Kraków–Warszawa, s. 159–167
Reuter Timothy. 2006. The Insecurity of Travel in the Early and High Middle Ages: Criminals, Victims and their Medieval and Modern Observers, [w:] Timothy Reuter, Medieval Polities and Modern Mentalities, red. J.L. Nelson, Cambridge, s. 37–71
Rodríguez Colmenero Antonio, Ferrer Sierra Santiago, Álvarez Asorey Rubén. 2004. Miliarios e outras inscricións viarias romanas do noroeste hispánico (conventos bracarense, lucense e astu ricense), Santiago de Compostela
Różański Artur. 2010. Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski, Poznań
Schatz J. 2000, Imperium, Pax et Iustitia: Das Reich — Friedensstiftung zwischen Ordo, Regnum und Staatlichkeit, Berlin
Schlesisches Urkundenbuch. 1993, Schlesisches Urkundenbuch, t. 5, wyd. W. Irgang, Köln
Spors Józef. 1991. Wojewodowie Polski dzielnicowej w XII i XIII wieku. Przegląd wojewodów w kontekście ewolucji urzędu od godności nadwornej do urzędu ziemskiego (cz. I), „Przegląd Historyczny”, R. 82, nr 3–4, s. 353–370
Suchodolski Stanisław. 1987. Moneta możnowładcza i kościelna w Polsce wczesnośredniowiecznej, Wrocław–Kraków–Warszawa
Walicki Michał. 1971. Wyposażenie artystyczne dworu i kościoła, [w:] Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. 1, red. M. Walicki, Warszawa, s. 247–303
Wasilewski Tadeusz. 1970. Kim był komes palatinus Petrus?, [w:] Z dziejów regionu konińskiego, red. A. Kotulowa, Wrocław–Kraków–Warszawa, s. 169–183
Williams George. 2010. Early Markets and the Market Cross, [w:] Economic Action in Theory and Practice: Anthropological Investigations, red. G. Williams, Bingley, s. 257–274
Źródła hebrajskie. 1956. Źródła hebrajskie do dziejów Słowian i niektórych innych ludów środkowej i wschodniej Europy, t. 1: Wyjątki z pism religijnych i prawniczych XI–XII w., wyd. F. Kupfer, T. Lewicki, Wrocław–Warszawa

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

66

Issue:

3

Start page:

391

End page:

406

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70475 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 24, 2023

In our library since:

Apr 18, 2019

Number of object content downloads / hits:

3722

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/90373

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information